Nieuws

Gert Jan Segers komt naar Enschede

Op DV 1 maart 2017 brengt Gert Jan Segers, lijsttrekker ChristenUnie een bezoek aan Enschede.

Het werkbezoek begint met een interview op de Universiteit Twente. TC Tubantia gaat in de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen alle lijsttrekkers interviewen.

ONDER VOORBEHOUD:

Tussen 19.00 en 19.30 uur zal Segers een presentatie geven in de Syrisch orthodoxe kerk aan de Wesselerbrinklaan 110. Vanaf 18.45 bent u welkom.

Herfinanciering FC Twente

20170214 fc twentedinsdag 14 februari 2017 19:08 De gemeenteraad van Enschede moet een besluit nemen over het voorstel om FC Twente financieel te ondersteunen. lees verder

Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak 2017

20170204 werkpleinzaterdag 04 februari 2017 12:32 De uitvoeringsagenda Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak 2017 is besproken. De agenda is gebaseerd op de eerder vastgestelde Beleidskaders 2016-2018 en de evaluatie van de resultaten over 2016. lees verder

CU reageert op rekenkameronderzoek schulddienstverlening

20170116 rekenkameronderzoek schuldhulpverleningmaandag 16 januari 2017 21:41 In de stedelijke commissie van 16 januari is het rapport Schulddienstverlening (Stadsbank) van de Rekenkamers besproken. Namens de ChristenUnie(CU) Enschede heeft Henri de Roode een reactie gegeven. lees verder

Motie ChristenUnie, VVD en D66 over aanbesteding welzijnswerk

20161219 welzijnmaandag 19 december 2016 20:29 Vandaag besloten ChristenUnie Enschede en D66 een motie in te dienen over de aanbesteding van het welzijnswerk 2018 in Enschede. lees verder

Met bed, bad en brood de winter door

20161206 bbbdinsdag 06 december 2016 18:49 Persbericht van de fracties van D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie uit Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Arnhem, en de PvdA fracties uit Groningen, Den Haag, Arnhem en Nijmegen lees verder

Bed, bad, brood en begeleiding: wethouder Van Houdt teleurgesteld over afbreken overleg.

20161122 bed bad brooddinsdag 22 november 2016 21:28 Wethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie Enschede) reageert op het afgebroken overleg met staatsecretaris Dijkhoff . lees verder

Verlaging tarieven parkeergarages Enschede?

20161122 parkeergaragemaandag 21 november 2016 21:25 Janny Joosten, fractielid ChristenUnie Enschede, reageert op een bericht in de media. De tareiven van de parkeergarages in de stad worden gelijk getrokken. Het dagtarief gaat omlaag en parkeren op straat wordt duurder. Het lijkt wel bijna Sinterklaas. lees verder

Bijdrage fractielid ChristenUnie Henri de Roode over programmabegroting Enschede

20161115 programmabegroting 2017woensdag 16 november 2016 21:28 De Roode spreekt zijn waardering uit over de begroting: ‘een degelijk document’. Deze begroting toont in lijn met de zomernota een positief beeld voor het economische deel. We kunnen spreken van ... lees verder

Structuurvisie Luchthaven Enschede: stap verder

20161107 stuctuurvisie luchthaven twentewoensdag 09 november 2016 19:22 Op 8 november 2016 heeft de fractie van de ChristenUnie Enschede bij monde van haar fractievoorzitter Wim Tekkelenburg ingestemd met de Structuurvisie luchthaven. lees verder

Programmabegroting Duurzame leefomgeving

20161107 duurzame ontwikkelingmaandag 07 november 2016 22:15 Wim Tekkelenburg reageert namens de ChristenUnie Enschede op begroting en wel het onderdeel duurzame leefomgeving. Hieronder een aantal van zijn opmerkingen. lees verder

Programmabegroting Enschede 2017

20161107 geldmaandag 07 november 2016 21:30 Namens de ChristenUnie reageert Janny Joosten op de programmabegroting 2017 van Enschede voor het onderdeel maatschappelijke ontwikkeling. lees verder

Overig Nieuws