Nieuws

De aarde 'te leen'

20170412 rentmeesterschapwoensdag 12 april 2017 16:11 Janny Joosten, fractielid ChristenUnie Enschede houdt een pleidooi voor goed rentmeesterschap. lees verder

Toekomst Twence

20170404 Twencedinsdag 04 april 2017 22:12 De ChristenUnie reageert op het raadsvoorstel over de toekomst van het afvalverwerkingsbedrijf Twence. lees verder

En zie het was zeer goed

20170403 duurzame-energiemaandag 03 april 2017 21:36 In het debat over duurzame energie pleit ChristenUnie Enschede voor durf in Bijbels perspectief. lees verder

DE CHRISTENUNIE DEELT GEEN FLYERS UIT, MAAR RUIMT OP

20170308 CU ruimt opwoensdag 08 maart 2017 16:56 Een schone omgeving zonder zwerfaval. Dat is het ideaal van de ChristenUnie. Om de daad bij het woord te voegen gaan vrijwilligers van de ChristenUnie zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur in het centrum van Enschede schoonmaken. lees verder

Bezoek Gert-Jan Segers aan Enschede

Gert-Jan Segers - Foto: Anne Paul Roukemamaandag 06 maart 2017 09:00 Op 1 maart j.l. bezocht ChristenUnie lijsttrekker Gert-Jan Segers Enschede. lees verder

Ik pas! Jij ook?

20130302 ik pasdonderdag 02 maart 2017 22:45 Wethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie) doet mee met 'Ik pas'. Veertig dagen geen alcohol. lees verder

Meer geld nodig voor huishoudelijke ondersteuning

20170302 huishoudelijke hulpdonderdag 02 maart 2017 21:08 De raad bespreekt het voorstel over de veranderingen die nodig zijn rond de huishoudelijke ondersteuning in Enschede. lees verder

Herfinanciering FC Twente

20170214 fc twentedinsdag 14 februari 2017 19:08 De gemeenteraad van Enschede moet een besluit nemen over het voorstel om FC Twente financieel te ondersteunen. lees verder

Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak 2017

20170204 werkpleinzaterdag 04 februari 2017 12:32 De uitvoeringsagenda Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak 2017 is besproken. De agenda is gebaseerd op de eerder vastgestelde Beleidskaders 2016-2018 en de evaluatie van de resultaten over 2016. lees verder

CU reageert op rekenkameronderzoek schulddienstverlening

20170116 rekenkameronderzoek schuldhulpverleningmaandag 16 januari 2017 21:41 In de stedelijke commissie van 16 januari is het rapport Schulddienstverlening (Stadsbank) van de Rekenkamers besproken. Namens de ChristenUnie(CU) Enschede heeft Henri de Roode een reactie gegeven. lees verder

Motie ChristenUnie, VVD en D66 over aanbesteding welzijnswerk

20161219 welzijnmaandag 19 december 2016 20:29 Vandaag besloten ChristenUnie Enschede en D66 een motie in te dienen over de aanbesteding van het welzijnswerk 2018 in Enschede. lees verder

Overig Nieuws