Harmjan Vedder kandidaat-wethouder namens ChristenUnie

HarmjanVedder.JPGvrijdag 27 januari 2023 16:31

De fractie van de ChristenUnie Enschede draagt Harmjan Vedder voor als kandidaat-wethouder in de gemeente Enschede. De selectiecommissie van de ChristenUnie ziet in hem een geschikte opvolger van Jurgen van Houdt, die is voorgedragen als burgemeester in de gemeente Rijssen-Holten.

Harmjan (35) heeft ruime politiek/bestuurlijke ervaring en een mooi landelijk netwerk. Hij is al enige tijd intensief betrokken bij de fractie. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond hij op de derde plaats van de kandidatenlijst. De combinatie van inhoud, open houding, humor en gedrevenheid maakt hem de juiste persoon voor de wethouderspost.

Harmjan is op dit moment directeur van twee scholen binnen de scholengroep Hannah. Van 2017 tot 2021 was hij politiekadviseur van de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Hij woont sinds 2021 in Enschede. Hij is getrouwd met Lisan, een geboren Enschedese. Samen hebben ze drie kinderen.

Met de voordracht van Harmjan kiest de ChristenUnie voor borging van bestuurlijke continuïteit in het college. Tegelijkertijd kiest de ChristenUnie voor scherpte in het debat in de gemeenteraad met een duidelijk ChristenUnie-profiel door politiek leider/fractievoorzitter Hadassa Meijer.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze fractieleden Hadassa en Henri en onze kandidaat-wethouder Harmjan samen, in een mooie samenwerking, vanuit hun eigen rol en profiel de missie van ChristenUnie Enschede zullen uitdragen en wensen hen daarbij Gods zegen toe.

« Terug