Raadsleden

Contact met de fractie

De raadsfractie van de ChristenUnie Enschede is de stem van Enschede namens de ChristenUnie. De ChristenUnie heeft twee raadsleden. Henri de Roode als fractievoorzitter en Hadassa Meijer-Ytsma als raadslid. 
De raadsfractie wil graag elke Enschedeër een stem geven. Graag horen wij wat u bezig houdt zodat we samen kunnen werken aan onze mooie stad.

U kunt een afspraak maken voor een telefoongesprek of contact via zoom o.i.d. met een van de raadsleden door een e-mail te sturen naar g.vink@enschede.nl. Dan plannen we een moment voor u in (buiten de schoolvakanties). In verband met Covid-19 is het inloopspreekuur vervallen. We rekenen op uw begrip hiervoor en hopen dit zo snel als mogelijk weer op te kunnen pakken.

 • Mijn naam is Henri de Roode. Als geboren en getogen Enschedeër voel ik mij sterk verbonden met het wel en wee van onze mooie stad. Als je om je heen kijkt in onze stad zie je wat er goed gaat, wat nog wel iets beter kan en wat er (veel) beter moet. Er zijn veel uitdagingen.  Drie springen er voor mij uit:

  1. Een duurzame leefomgeving voor nu en straks
  Ik sta voor een veilige en duurzame leefomgeving. Daarbij moeten we de tekortkomingen van vandaag aanpakken. En ik wil vanuit de politiek stimuleren dat ook komende generaties in onze stad een daadwerkelijk leefbare omgeving houden. Enschede als stad waar het goed en veilig vertoeven is. Dat is voor mij een duurzame leefomgeving.

  2. Evenwichtige economische ontwikkeling met kansen voor iedereen
  Ook op economisch terrein liggen er uitdagingen. Het gaat goed met onze stad in menig opzicht. Maar hoe houden we de groei op een “gezonde” manier vast? Hoe zorgen we er voor dat deze ontwikkeling voor iedereen kansen biedt? Voor hooggeschoolden en laaggeschoolden, voor oud en jong. Dat vraagt om een evenwichtige economische ontwikkeling.

  3. Zorg en aandacht voor de kansarmen in onze stad voor jong en oud
  Ik zie een kloof in onze samenleving ontstaan. Aan de ene kant de mensen die volop profiteren van alle positieve ontwikkelingen en aan de andere kant mensen die hier, om welke reden dan ook, bij achterblijven. Maar ik zie ook een kloof ontstaan in de sociale samenhang in onze stad. We staan vaker tegenover elkaar dan naast elkaar. Het zoeken van verbinding met elkaar is alles behalve een vanzelfsprekendheid. Dat vraagt om zorg en aandacht voor elkaar.

  Ik voel mij vanuit mijn christelijk normen en waarden verantwoordelijk om voor deze onderwerpen, maar meer nog voor de mensen in onze stad. Ik wil mijn handen uit de mouwen te steken. Dat is voor mij christen zijn, navolger van Christus, zijn voorbeeld volgen, in deze tijd en in deze, onze mooie, stad.

  TwitterFacebook
 • Mijn naam is Hadassa Meijer, getrouwd met Jan-Willem en moeder van drie geweldige kids.
  Van jongs af aan interesseer ik me al voor de politiek. Op mijn zeventiende werd ik lid van de RPF en heb daar binnen verschillende bestuursfuncties vervuld. Zo ben ik bijvoorbeeld landelijk vicevoorzitter van de RPF jongeren geweest en heb ik in verschillende besturen van kiesverenigingen gezeten. Tijdens deze bestuursperiode heb ik de fusie tussen de RPF en het GPV meegemaakt. Tot slot ben ik van 2002- 2008 raadslid geweest in ons mooie Enschede. Door een verhuizing naar het westen ben ik een tijdje wat minder politiek betrokken geweest. Nu weer helemaal terug. Waarom? Omdat ik geloof dat wij als christenen een boodschap hebben die gehoord moet worden. Dat we een visie hebben op de maatschappij, namelijk één die niemand uitsluit, maar voor iedereen het goede zoekt. En omdat ik me wil inzetten om deze stad een beetje mooier achter te laten voor de volgende generatie.

  De afgelopen jaren heb  ik mij bij het Huis van Verhalen ingezet voor mensen in Roombeek. We zijn verschillende activiteiten gestart waaronder de buurtmaaltijd. Hier mag ik nu al vier en een half jaar elke week meer dan 50 mensen ontvangen. Daarnaast ben ik erg trots op ons project om levensverhalen van ouderen op te gaan schrijven. Allemaal gericht op ontmoeting en waardevol zijn. Het is een feest om met zoveel verschillende mensen te mogen samenwerken.

  Ik ga ervoor dat we als ChristenUnie een factor van betekenis mogen zijn. Ik wil graag Zijn blijde boodschap vertalen naar de politieke praktijk, en samen met jullie Zijn wil zoeken voor deze stad.

  TwitterFacebook
 • Via dit stukje stel ik mij graag voor als de nieuwe fractievertegenwoordiger van de Christenunie.

  Mijn naam is Huib de Jong, ik ben student hier in Enschede en woon in de wijk Roombeek. Al enkele jaren ben ik actief binnen de raadsfractie in verschillende ondersteunende rollen. Hiernaast ben ik nog actief in de studentenwereld bij een studentenvereniging en ook bij verschillende grote studentenevenementen.

  De komende tijd mag ik de ChristenUnie, en daarmee ook u, vertegenwoordigen bij de commissievergaderingen. Dit zal ik onder andere doen in de stadsdelen Noord en Oost. Bij deze vergaderingen van de stadsdeelcommissie ligt de focus op wat er bij de gewone Enschedeër in de wijk speelt. Hier is minder aandacht voor wat er in Den Haag onderwerp is of andere grote Enschedese plannen. Er is hier echter veel meer tijd en aandacht voor de zaken die lokaal spelen. Ook is er veel ruimte voor inspraak van de burger. 

  Ik kijk er naar uit om samen met u, als inwoner, de raadsleden, de fractiemedewerker en de wethouder samen te werken voor een mooier Enschede. De afgelopen vergaderingen heb ik al mogen werken dat veel inwoners ook zelf een mening hebben over wat er beter kan. Dit is goed om te horen en verdient alle aandacht. Ik hoop dat wij als ChristenUnie van betekenis mogen zijn voor alle inwoners van Enschede. En dat we het leven van ons als christen met liefde uit mogen dragen naar iedereen om ons heen.

  Twitter