Partij met een missie

Wij zijn een Unie van Christenen met oog voor alle inwoners van Enschede. Wij willen mensen met elkaar verbinden om bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen. Ons doel is dat mensen, bedrijven en organisaties hun talenten inzetten tot bloei van onze stad.

De ChristenUnie staat in een lange christelijk-sociale traditie. Wij geloven in God en willen zijn zoon Jezus Christus volgen. Niet alleen thuis en in de kerk, maar ook in de politiek. Wij voelen ons - gelovig luisterend naar het Woord van God - verantwoordelijk voor de hele samenleving.