ANBI

Gegevens ANBI en giften

Het is mogelijk om een gift te doen aan de ChristenUnie Enschede.

Statutaire naam: CHRISTENUNIE ENSCHEDE
RSIN: 816804928
KvK-nummer: 08120476

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:link

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Giftenreglement

Overzicht van bijdragen > €4500,-

niet van toepassing