Veiligheid, gelijkwaardigheid en respect

maandag 10 oktober 2022 19:36

Vandaag is her Regenboogakkoord van COC Twente/Achterhoek gepresenteerd. De ChristenUnie in Enschede steunt een groot en belangrijk deel van de voorstellen daarin voor het bevorderen van acceptatie van LHBTI+. Dat is voor ons principieel, want ieder mens is door dezelfde God gemaakt en geliefd. In onze stad moet iedereen op veiligheid, gelijkwaardigheid en respect kunnen rekenen. Dat is voor LHBT+ niet altijd vanzelfsprekend helaas. Als je een relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht, kun je bijvoorbeeld niet altijd ongestoord hand in hand door onze stad lopen. Daar moeten we tegen opstaan. Zodat jongeren zich in Enschede vrij en veilig voelen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien, ook als ze LHBT+ zijn.  

Toch ondertekenen we het akkoord vandaag niet, omdat we niet achter een aantal voorstellen staan. Bijvoorbeeld het voorstel dat de gemeente zich moet bemoeien met wat scholen over LHBT+ onderwijzen. Er zijn al duidelijke wettelijke regels hierover, de Onderwijsinspectie houdt daar toezicht op. We vinden dat vanwege de vrijheid van onderwijs gemeenten zich niet met de inhoud van het onderwijs moeten bemoeien. Daarnaast hebben we er moeite mee dat het akkoord financieel steun vraagt voor de organisaties die het akkoord hebben opgesteld en voor activiteiten van deze organisaties. We zijn er niet voor dat met akkoorden buiten de gemeenteraad en de begrotingsbehandeling om te beslissen. 

Hoe we ons wel willen inzetten voor veiligheid, gelijkwaardigheid en respect voor LHBT+ hebben we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de Regenboogstemwijzer met de kiezers gedeeld. 

« Terug