Afzien van voorkeurszetel

04 Jurgen.jpgmaandag 21 maart 2022 10:01

1 op de 6 ChristenUnie stemmers, hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week hun voorkeursstem op mij uitgebracht. Dat maakt me blij en dankbaar. Hier had ik vooraf geen rekening mee gehouden. Die steun doet me goed en zie ik als een mooie blijk van waardering voor het werk de afgelopen acht jaren als wethouder.

Het is een grote eer om vanaf plek 4 met voorkeur te worden gekozen tot lid van de gemeenteraad. Het hoogste orgaan binnen onze gemeente. Toch heb ik om meerdere redenen besloten om af te zien van het innemen van de raadszetel.

Velen hebben mij de afgelopen tijd een persoonlijke reactie gestuurd en aangegeven dat zij graag zouden zien dat ik mijn werk als wethouder in onze mooie stad kan voortzetten. Dat is ook de wens en bede van mijn hart. Ik zie de grote hoeveelheid voorkeursstemmen dan ook vooral in dat kader. 

Bij de presentatie van de kandidatenlijst heeft de ChristenUnie helder aangegeven dat ik de kandidaat ben voor een nieuwe periode als wethouder en daarom op plek 4 stond. Daarnaast is duidelijk gemaakt dat de nummers 1, 2 en 3 op de lijst de kandidaat raadsleden van de ChristenUnie zijn in de komende periode. 

Henri de Roode, die op plek 2 stond en er door mijn voorkeurszetel weer uit zou vallen, heeft in de afgelopen periode namens de ChristenUnie als kundig fractievoorzitter veel verbindend werk gedaan in de gemeenteraad en de coalitie. Daarvoor ben ik hem dankbaar. Ik vind het belangrijk dat hij direct vanaf het begin zijn werk in de nieuwe gemeenteraad kan voortzetten. 

Persoonlijk hoop ik met mijn kennis en ervaring in het college voor de ChristenUnie en voor Enschede meer te kunnen betekenen dan in de gemeenteraad. Henri zal de kaderstellende en controlerende rol van de raad beter kunnen invullen dan ik. Immers moet ik beleid van onze afgelopen 8 jaar gaan zitten controleren. Dat vind ik niet zuiver. Ook daarom zie ik af van de verkregen voorkeurszetel. 

Tenslotte, ik weet zeker dat met Henri in de fractie het herkenbare geluid van de ChristenUnie, mede namens mij, de komende periode in onze mooie raadszaal zal blijven klinken. 

Met vriendelijke groet, Jurgen van Houdt

« Terug