Uitbreiding jeugdhulp op scholen

zaterdag 11 maart 2023 11:45

Ons college van B en W heeft besloten om jeugdhulp op scholen in Enschede voort te zetten en uit te breiden. De jeugdhulp op scholen (OnderwijsJeugdhulpArrangementen - OJA) is in 2018 bij wijze van proef geïntroduceerd bij vijf scholen. De proef kwam voort uit de wens om jeugdhulp dichter bij kinderen en gezinnen te organiseren. Op de scholen die deelnemen aan de proef zijn jeugdhulpverleners aanwezig. Ze draaien mee in de schoolteams. Zij kunnen op deze manier vroegtijdig en snel ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren die thuis en/of op school extra hulp nodig hebben. Bij de pilot zijn, naast het onderwijs, de jeugdzorginstellingen Pluryn en Jarabee betrokken.

Ik ben erg enthousiast over deze vernieuwende aanpak. De proef met jeugdhulp op scholen heeft uitgewezen dat die effectief is. Ouders en scholen zijn positief. Ze zijn tevreden over de korte lijnen, de laagdrempelige manier van werken en de snelle inzet van hulp voor onze jongeren. We willen en moeten hier dan ook mee doorgaan. Op termijn willen we ook dat meer scholen deze vorm van jeugdhulp kunnen bieden. Scholen waar relatief veel leerlingen extra ondersteuning en jeugdhulp krijgen, komen in aanmerking. Alleen dan is het effectief om op deze wijze jeugdhulp via de school te organiseren.
De Enschedese aanpak is bijzonder. Zonder deze arrangementen - groepsgericht en preventief waar het kan en individueel waar het moet - zouden de uitgaven voor jeugdhulp nog hoger zijn geweest. Wij zijn dan ook gepast trots dat we samen met jeugdhulpaanbieders Pluryn en Jarabee en onze onderwijspartners een aanpak hebben ontwikkeld waar kinderen en jeugdigen voordeel bij hebben. Deze aanpak draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen in Enschede.

Jurgen van Houdt

« Terug