Kandidaten

1 Jurgen van Houdt

Ik ben Jurgen van Houdt en getrouwd met Alída. Wij zijn ouders van twee dochters en een zoon. Van jongs af aan woon ik in Enschede. De Fontein was mijn basisschool. Daarna ben ik naar het voortgezet onderwijs aan het Greijdanus College gegaan. Aan de Universiteit Twente ben ik als bestuurskundige afgestudeerd. Tijdens mijn studie in 2001 heb ik ervoor gekozen om me in te zetten voor de ChristenUnie Enschede. Het is mijn overtuiging dat we samen de verantwoordelijkheid hebben om actief te zijn in de samenleving,

Van het een kwam het ander. Vanaf mei 2014 ben ik namens de ChristenUnie wethouder in Enschede. In mijn portefeuille zitten een aantal beleidsterreinen die veel raakvlakken hebben met elkaar: Zorg, Welzijn, Sport, Asiel en Integratie. Geen makkelijke, maar wel mooie onderwerpen. De afgelopen periode is op deze dossiers veel gebeurd. Ook ben ik stadsdeelwethouder van Zuid. Ik zie hier, net als in heel Enschede, veel kracht. Op veel gebieden werken inwoners en organisaties samen en zetten ze zich in voor andere inwoners van onze stad. Dat vind ik waardevol. Niet omdat de gemeente steeds minder geld heeft, maar omdat bewoners zelf heel goed weten wat ze willen en wat nodig is.

Heel graag wil ik in een volgende periode als wethouder verder aan de slag. Ik kan dan verder bouwen op wat al in gang is gezet. Zoals de juiste zorg tegen de juiste kosten, meer samenwerking tussen iedereen die zich bezighoudt met sport en het actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen. Enschede is van en voor ons allemaal. Vanuit mijn christelijke overtuiging wil ik me met hart en ziel in blijven zetten voor u en voor elkaar. Ik heb er zin in om de ChristenUnie ook de komende periode weer te mogen vertegenwoordigen, liefst weer met minimaal drie zetels. Lokaal en landelijk laten we zien dat je als kleine partij wat kunt bereiken. Ik hoop dan ook dat u op 21 maart op een van de kandidaten van de ChristenUnie stemt! Wij geloven in Enschede, u toch ook?!

2 Henri de Roode

Als geboren en getogen Enschedeër voel ik mij sterk verbonden met het wel en wee van onze mooie stad. Als je om je heen kijkt in onze stad zie je wat er goed gaat, wat nog wel iets beter kan en wat er (veel) beter moet. Er zijn veel uitdagingen.  Drie springen er voor mij uit:

1. Een duurzame leefomgeving voor nu en straks

Ik sta voor een veilige en duurzame leefomgeving. Daarbij moeten we de tekortkomingen van vandaag aanpakken. En ik wil vanuit de politiek stimuleren dat ook komende generaties in onze stad een daadwerkelijk leefbare omgeving houden. Enschede als stad waar het goed en veilig vertoeven is. Dat is voor mij een duurzame leefomgeving.

2. Evenwichtige economische ontwikkeling met kansen voor iedereen

Ook op economisch terrein liggen er uitdagingen. Het gaat goed met onze stad in menig opzicht. Maar hoe houden we de groei op een “gezonde” manier vast? Hoe zorgen we er voor dat deze ontwikkeling voor iedereen kansen biedt? Voor hooggeschoolden en laaggeschoolden, voor oud en jong. Dat vraagt om een evenwichtige economische ontwikkeling.

3. Zorg en aandacht voor de kansarmen in onze stad voor jong en oud

Ik zie een kloof in onze samenleving ontstaan. Aan de ene kant de mensen die volop profiteren van alle positieve ontwikkelingen en aan de andere kant mensen die hier, om welke reden dan ook, bij achterblijven. Maar ik zie ook een kloof ontstaan in de sociale samenhang in onze stad. We staan vaker tegenover elkaar dan naast elkaar. Het zoeken van verbinding met elkaar is alles behalve een vanzelfsprekendheid. Dat vraagt om zorg en aandacht voor elkaar.

Ik voel mij vanuit mijn christelijk normen en waarden verantwoordelijk om voor deze onderwerpen, maar meer nog voor de mensen in onze stad. Ik wil mijn handen uit de mouwen te steken. Dat is voor mij christen zijn, navolger van Christus, zijn voorbeeld volgen, in deze tijd en in deze, onze mooie, stad.

3 Hadassa Meijer

Graag stel ik me even aan jullie voor,

Mijn naam is Hadassa Meijer, getrouwd met Jan-Willem en moeder van drie geweldige kids.

Van jongs af aan interesseer ik me al voor de politiek. Op mijn zeventiende werd ik lid van de RPF en heb daar binnen verschillende bestuursfuncties vervuld. Zo ben ik bijvoorbeeld landelijk vicevoorzitter van de RPF jongeren geweest en heb ik in verschillende besturen van kiesverenigingen gezeten. Tijdens deze bestuursperiode heb ik de fusie tussen de RPF en het GPV meegemaakt. Tot slot ben ik van 2002- 2008 raadslid geweest in ons mooie Enschede. Door een verhuizing naar het westen ben ik een tijdje wat minder politiek betrokken geweest. Nu weer helemaal terug. Waarom? Omdat ik geloof dat wij als christenen een boodschap hebben die gehoord moet worden. Dat we een visie hebben op de maatschappij, namelijk één die niemand uitsluit, maar voor iedereen het goede zoekt. En omdat ik me wil inzetten om deze stad een beetje mooier achter te laten voor de volgende generatie.

De afgelopen jaren heb  ik mij bij het Huis van Verhalen ingezet voor mensen in Roombeek. We zijn verschillende activiteiten gestart waaronder de buurtmaaltijd. Hier mag ik nu al vier en een half jaar elke week meer dan 50 mensen ontvangen. Daarnaast ben ik erg trots op ons project om levensverhalen van ouderen op te gaan schrijven. Allemaal gericht op ontmoeting en waardevol zijn. Het is een feest om met zoveel verschillende mensen te mogen samenwerken.

Ik ga ervoor dat we als ChristenUnie een factor van betekenis mogen zijn. Ik wil graag Zijn blijde boodschap vertalen naar de politieke praktijk, en samen met jullie Zijn wil zoeken voor deze stad.

4 Wim Tekkelenburg

Ik ben Wim Tekkelenburg, 56 jaar oud en getrouwd met Saskia.en samen hebben wij 4 kinderen. Mijn dagelijks werk doe ik als supervisor bij DHL Parcel in Hengelo. Politiek ben ik actief vanaf de campagne in 2006. Daarna heb ik meegedraaid als schaduwlid van de toenmalige fractie. Na de beëdiging als commissielid begon het echte werk. Sinds 2012 ben ik raadslid waarbij ik verschillende portefeuilles in beheer heb gehad. De laatste vier jaar had ik de rol van fractievoorzitter met de ChristenUnie Enschede als coalitiepartij en een wethouder in het college.

Mijn politieke doelen waren en blijven: Zorgen voor een goede leefomgeving - Financieel verantwoord handelen - Opkomen voor christelijke uitgangspunten.

5 Janny Joosten

"God heeft geen andere handen dan de onze".

Zo ben ik als katholiek opgevoed. Het voorbeeld dat Jezus Christus ons gegeven heeft biedt voldoende aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan.

De afgelopen 4 jaar heb ik prachtige mensen ontmoet:

  • Mensen van de lhbti-gemeenschap en pastores, met wie ik kerkdiensten en ontmoetingen heb georganiseerd om over geaardheid en religie te praten.
  • Mensen die zich inzetten voor duurzaamheid, zodat de generaties na ons ook nog kunnen adem halen.
  • Mensen van  Estinea, Leger des Heils, Kadera, Manna en gezinnen in armoede (waar ik voor mocht koken). Zij deelden hun zorgen en hielden mij een spiegel voor.
  • Mensen van het prostitutie opsporingsteam. Door hen (en vooral de slachtoffers) werd de noodzaak om mensenhandel te bestrijden zichtbaar.

Voor al die mensen en iedereen die ik nu misschien vergeten ben te noemen (excuses!), wil ik mij de komende 4 jaar weer inzetten met de Christenunie. Omdat ik geloof in Enschede!

6 Gabriel Yacoub

Ik wil graag mezelf aan u voorstellen:

Ik ben Gabriel Yacoub en ik ben 37 jaar oud. Ik ben gelukkig getrouwd met Jomana en wij hebben 4 prachtige dochters.

Sinds 2007 werk ik bij Defensie en sinds vorig jaar augustus ben ik ook werkzaam in de zorg. Ik zet me daarnaast in als vrijwilliger voor de Assyrische vereniging in Enschede.

Sinds 1995 ben ik verhuisd van Alkmaar naar Enschede. Ik ben van Enschede echt gaan houden. Het is een prachtige stad. Enschede heeft de afgelopen 20 jaar heel wat mee gemaakt. Onze stad heeft goede en slechte momenten gekend.

Zoals je kunt lezen ben ik iemand die graag bezig wil zijn. Ik pak graag uitdagingen op. In alles wat ik doe wil ik de goede richting op sturen. Hierbij geloof ik dat wij vanaf dat we een kleine baby zijn tot aan ons sterven van God zijn. Ik ben ook iemand die er niet omheen draait: onrecht noem ik bij de naam.

Voor mij is mijn gezin en familie erg belangrijk en daarom wil ik me ook inzetten om gezinnen die het moeilijk hebben (niet alleen financieel) te helpen.

7 Arjan Hof

Als vader van 3 en man van 1 voel ik me prima thuis in Enschede.Elke dag vinden we weer uit hoe het leven is in onze mooie stad.

Ik ben hier geboren en getogen, vanaf 2003 een paar jaar in het Brabantse Best gewoond...Maar daarna vlug weer terug!

Als ChristenUnie Statenlid in Overijssel doe ik nog altijd de nodige politieke ervaring op. Ik houd me bezig met zaken rond Milieu en Natuur, maar ook met Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer. Ik geloof dat God de wereld heeft gemaakt en vind het fantastisch dat ik daar politiek beleid voor mag maken. Een schone en mooie leefomgeving is niet alleen weggelegd voor het platteland, maar juist ook voor ons in deze stoere stad!

Ik ben ervan overtuigd dat we er allemaal toe doen. Samen de schouders eronder is toch altijd weer typerend voor Enschede. Ooit schreef ik een boek over hoe om te gaan met de kleine minderheid met als titel ‘Empathie’. Met een beetje Empathie, omzien naar elkaar, dan hebben we een geweldig medicijn voor een nóg fijner leef-plezier in ons Eanske!

8 Pieter Cnossen

In het dagelijks leven werkzaam bij de 4e Musketier als bedrijfsleider. Met honderden mannen houden wij in de Ardennen of Schotse Hooglanden een karakterweekend en halen elk jaar miljoenen euro's op voor de strijd tegen onrecht.

Ik heb in Enschede Bestuurskunde gestudeerd en woon inmiddels al meer dan 20 jaar in Enschede. Ik geniet van de momenten dat ik in een kerk spreek. Net als van het coachen van jonge mensen en het organiseren van karakterweekenden voor mannen: mijn hobby is mijn werk geworden!

Ik ben erg blij met mijn vrouw Hanna en vier kinderen en ons mooie plekje in het centrum van Enschede. Als hobby volleybal ik. Ik hou van mensen en geniet van het samenleven in deze wereld, speciaal in Enschede. Mijn overtuiging is dat we zijn gemaakt om samen te leven.

9 Seine Moraal

Ik ben Seine Moraal (1979) en ben getrouwd met Roeline Hilverda. Samen hebben we Henk en Loes van God gekregen. Sinds korte tijd ben ik betrokken bij de fractie van de ChristenUnie in Enschede. Ik vind het mooi dat ik de kans krijg om meer te doen in Enschede en dat te doen vanuit mijn christelijke waarden en normen. Voor mij is belangrijk dat een christelijke stem in Enschede te horen is en dat we zo balans kunnen brengen in een kleurrijk Enschede. Meer dan ooit moeten we samen sterk staan om onze doelen te verwezenlijken.

Ik vind het fijn dat de ChristenUnie een partij is die bij beslissingen zich kan afvragen “What would Jesus do?”.  Zou Jezus vluchtelingen de rug toe keren, zou Jezus abortus toestaan of zou Jezus onze wereld laten vervuilen en verloederen?

Samen kunnen we onze mooie stad Enschede mooi houden.

10  Petra Pelties

Ik ben Petra Pelties, geboren en getogen in Enschede. Na mijn studie in de zorg ging mijn leven niet altijd over rozen. Ik kwam  als jonge tienermoeder in een leven vol geweld en verdriet. Dankzij God ben ik daar op een bijzondere manier uitgekomen.

Nu bemoedig ik vanuit mijn bedrijf ''Queen P Music'' andere mensen die in een moeilijke situatie zitten of hebben gezeten. Dit doe ik door wereldwijd mijn verhaal te delen via mijn muziek en mijn boek "Queen P Een Bewogen Leven".

Met veel instanties en organisaties werk ik samen. Vanwege mijn ervaring en deskundigheid kan ik advies geven en motivatie speeches. Aan verschillende doelgroepen geef ik voorlichting en handvatten voor het leven.

Als ambassadeur van de stichting ''Riyos'' zet ik me in voor weeskinderen en kansarme kinderen in Suriname.

Ik ben dankbaar voor al het werk dat ik mag doen. Daarnaast ben ik bovendien de trotse moeder van 3 prachtige dochters waar ik de zorg alleen voor draag.

Ondanks mijn wereldwijde werk heb ik een speciale band met mijn thuisstad Enschede en met de inwoners daarvan. Ik wil mij namens de ChristenUnie graag inzetten voor alle bevolkingslagen in deze stad!

Ik ben ervan overtuigd dat we samen met de liefde voor Enschede veel kunnen bereiken. Mijn motto is dan ook ''Samen zijn we sterk want samen zijn wij 1''.

11 Najib Mesbahi

Wil je veranderingen dan moet je kiezen.

12 Nadine Witvoet

Ik ben Nadine Witvoet, 21 jaar en ik studeer Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente. Al mijn hele leven woon ik in het mooie Enschede en nog steeds geniet ik van deze stad! De afgelopen jaren ben ik actief geweest binnen sportcommunities in Enschede waar jongeren uit de kerk en jongeren uit de wijk elkaar ontmoeten via sport.

Via de ChristenUnie hoop ik dit contact weer te leggen, tussen verschillende jongeren en verschillende mensen. Want dit is ontzettend waardevol en we kunnen zoveel van elkaar leren.

13 René Verhoef

Ik ben René Verhoef, 34 jaar en getrouwd met Miranda. Wij hebben 2 jonge dochters. Ik ben werkzaam als HR & Payroll Consultant voor een bedrijf in Nijkerk. Voor dit werk reis ik door het hele land om bij verschillende bedrijven projecten te leiden op het gebied van procesoptimalisatie binnen het personeelswerk.

Sinds ongeveer 2 jaar ben ik betrokken bij de ChristenUnie Enschede. Ik vind het belangrijk dat het christelijke geluid in de Enschedese politiek hoorbaar is. Om dit vanuit de ChristenUnie mogelijk te maken werken we binnen de ChristenUnie samen met heel veel mensen uit allerlei verschillende christelijke stromingen. Dat vind ik ontzettend inspirerend.

14 Jolanda Verschoof

Mijn naam is Jolanda Verschoof. Ik ben getrouwd met Ruben en moeder van Anne. Na mijn middelbare school ben ik naar Groningen verhuisd om HBO Verpleegkunde te studeren. Sinds 2014 woon ik weer in Enschede, waar ik een master Health Sciences volg.

Ik kom net kijken in de politiek, maar het lijkt me erg leuk om me te gaan inzetten voor de ChristenUnie. Ik vind het belangrijk om het geluid van de ChristenUnie ook onder jonge mensen in Enschede te verspreiden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er in Enschede naar elkaar wordt omgezien en dat de liefde van God verspreid wordt. Voor deze en nog vele andere dingen wil ik me graag inzetten.

15 Bryan Verveld

In dit jaar ben ik bezig als voorzitter van de Navigators Studentenvereniging Enschede, een vereniging waar Christus kennen en hem bekend maken centraal staan. We hebben om de dinsdag trefavonden en kringavonden waar we de Bijbel in duiken, op zoek naar Gods wil voor onze leven. In het dagelijkse leven ben ik student Technische Natuurkunde. Ik heb vorig jaar mijn Bachelor afgerond en volgend jaar begin ik aan mijn Master. Ik ben opgegroei in Enschede, waar ik ook al mijn leven lang actief lid ben van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede-West. Hier speel ik zondags gitaar en zing ik en verder coördineer ik de muziek.  

In mijn taak als voorzitter krijg ik veel te maken met politiek, zeker als er algemene leden vergadering worden gehouden of beleid wordt geschreven. Ik vind het belangrijk dat studenten ook gaan stemmen op de gemeenteraadsverkiezingen, omdat het hun stad is en de gemeenteraad veel kan betekenen voor de studenten. Juist als jongeren kunnen wij onze stem op deze manier laten horen. We kunnen laten horen hoe belangrijk wij gerechtigheid, naastenliefde, dienen, kort om Gods Koninkrijk vinden. De ChristenUnie maakt deze kernwaarden waar, zeker als ik zie wat ze afgelopen jaren in de raad hebben bereikt.

16 Iris ter Horst

Ik ben Iris ter Horst en ik studeer Social Work aan Saxion in Enschede. Ik ben actief bij de studentenvereniging VGST. Ook werk ik bij Humanitas Onder Dak, waar ik schoolgaande jongeren begeleid tot zelfstandigheid. Wekelijks sport ik met de Sportcommunity (een jong team sporters vanuit de kerk) met kinderen en jongeren uit een achterstandswijk.

Jongeren zijn de toekomst. Daarom is het belangrijk om in deze groep van de samenleving te investeren. Deze doelgroep is vormbaar en daardoor soms ook kwetsbaar. Degenen die buiten de boot vallen zullen we als gemeente Enschede dan ook op moeten vangen en klaarstomen voor zelfstandigheid.

17 Huib de Jong

Mijn naam is Huib de Jong. Sinds de zomer van 2015 woon ik in Enschede. Na mijn middelbare schooltijd in Gouda ben ik hier in Enschede aan de Universiteit Twente gaan studeren. Hier ben ik actief geworden bij C.S.V. Alpha, maar help ik ook bij de Kick-In en Batavierenrace. Naast dit alles werk ik ook voor de gemeente Enschede.

Enschede is een prachtige stad. Ik vind het dan ook mooi hier samen met de ChristenUnie aan te werken. Voor mij is het belangrijk om als christen een bijdrage te leveren aan de lokale politiek en verder te bouwen aan onze samenleving.

18 Jan Lassche

Ik ben  geboren in 1953 in Enschede. Behalve tijdens mijn studietijd in Groningen heb ik altijd in Enschede gewoond. Ik ben getrouwd met Gerda Kloppenburg, we zijn gezegend met 4 kinderen en 10 kleinkinderen. Als christen ben ik lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede. Inmiddels ligt mijn werkzame leven zo goed als achter de rug. Ik was werkzaam in de softwareontwikkeling en consultancy. Mijn hobby is het houden van postduiven. Van de postduivenvereniging De Zwaluw in Enschede ben ik voorzitter. Van het omgaan met en het zorgen voor levende schepselen kan ik enorm genieten. Daarnaast zingen mijn vrouw en ik bij de christelijke zangvereniging Crescendo.

In de loop van de jaren ben ik actief geweest in eerst de RPF en later de ChristenUnie. De politiek probeer ik zoveel mogelijk te volgen. Ik geloof dat we een Bijbelse opdracht in deze maatschappij hebben. Daarbij hoort dat we verantwoordelijkheid nemen voor het besturen van deze maatschappij. Plaatselijk wil ik mijn steentje bijdragen in de politiek. Christelijke politiek, politiek geïnspireerd vanuit Gods Woord, is heilzaam voor de hele maatschappij.

19 Peter Jan van Tuil

Geboren in 1966 in het midden van het land, Driebergen Rijsenburg. Hier ben ik dan ook opgegroeid. In 1990 getrouwd met een echte Enschedese, en sinds dat jaar dan ook burger van onze mooie stad. Ons huwelijk werd gezegend met vier kinderen: twee meisjes en twee jongens. Sinds 1995 (denk ik) ben ik lid van het lokale bestuur van de ChristenUnie, althans van een van de voorgangers daarvan. De eerste jaren heb ik me druk gemaakt met het oprichten van een jongerenafdeling alhier. Die heeft toen een paar jaar gedraaid, maar is daarna weer ter ziele gegaan. Na enig denken heb ik besloten om me beschikbaar te stellen voor deze lijst. Echte ambities om de raad in te gaan zijn er niet, vandaar ook mijn uitdrukkelijk verzoek om mij lager op de lijst te plaatsen.

Ik leef vanuit de overtuiging dat God niet evangelisch, katholiek of gereformeerd is. God is niet te vangen in een kerkgenootschap, vandaar ook dat ik blij ben met de brede achterban van de ChristenUnie. Om mijn geloof te trainen en daarin te groeien ben ik wel lid van een kerkgenootschap, Nederlands Gereformeerd. Geloven is namelijk iets wat je niet alleen kunt doen. Een Christen is iemand die midden in de samenleving staat met een open blik op diezelfde samenleving. In een van mijn favoriete liederen wordt dit als volgt onder woorden gebracht: “Aanbidden kan met woorden, maar met daden zeg je meer.” Een appél dus om de daden in overeenstemming te laten zijn met wat we zeggen. Iets wat in mijn beleving terug te vinden is bij de ChristenUnie.

In het dagelijks leven werk ik als medewerker ICT op het Greijdanus. Dit houdt in dat ik als applicatiebeheerder de kost verdien. In mijn vrije tijd ben ik druk in de sport. Regelmatig probeer ik een rondje hard lopend af te leggen. Daarnaast ben ik trainer/coach van een volleybalteam. Wanneer er nog tijd over blijft ben ik op de zaterdagen nog wel eens te vinden op de voetbalvelden van Sparta-Enschede om daar een wedstrijd te begeleiden als scheidsrechter. Kortom actief sporten is belangrijk voor mij. Verder houd ik me nog bezig met het programmeren van websites en mag ik graag een goede film kijken of een (ouderwets papieren) boek lezen

20 Han ter Horst

Ik ben getrouwd en vader van vier kinderen en grootvader van vier kleinkinderen. Mijn leeftijd is 58 jaar en ik ben een geboren en getogen Enschedeër.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben als rijksambtenaar in Den Haag, heb ik als bedrijfseconoom financiële functies vervuld in het oosten van het land. Op dit moment ben ik European Controller bij de Europese vestigingen van een Amerikaans bedrijf.

Mijn rol in de CU-fractie de afgelopen twaalf jaar was die van ondersteuner op financieel gebied.

Ik hoop dat in de komende raadsperiode de ChristenUnie weer deel mag uit maken van het college in Enschede. In een tijd dat de economie in de lift zit, is het belangrijk dat er blijvende aandacht is voor de sociaal zwakkeren in Enschede. Die aandacht zal de ChristenUnie geven.

21 Jaap van Tilburg

In 1950 ben ik geboren in Eindhoven. Op mijn 17e naar Delft getogen om daar Technische Natuurkunde te studeren. Na de vervulling van mijn militaire dienstplicht ben ik Technische Bedrijfskunde gaan studeren aan de Universiteit Twente. Toen ben ik getrouwd en inmiddels heb ik 4 getrouwde kinderen en 6 kleinkinderen. Na mijn studie heb ik direct een organisatie adviesbureau gestart met als specialiteiten innovatie en ondernemerschap. Ik heb aan de wortels mogen staan van de ontwikkeling van de Universiteit Twente als Ondernemende Universiteit. Al tijdens mijn studie in Delft maakte ik een bewuste keuze om christen te worden. Op diverse manieren heb ik ervaren dat er een liefhebbende God is die zijn schepping niet in de steek laat. Vanuit mijn persoonlijke relatie met God probeer ik actief mijn steentje in de maatschappij bij te dragen en daarbij getuigenis af te leggen van mijn geloof. Ik doe dat via o.a. sportactiviteiten en jongerenclubs van Sonrise Twente op wijkniveau in Enschede. Daarnaast zit mij actief in binnen mijn kerk de Evangelische Gemeente Enschede. Sinds mijn pensionering in 2015 vooral door me te richten op ‘mensen in de knel’, zoals werk voor (uitgeprocedeerde) vluchtelingen en mensen in een achterstand situatie. Ik vind het duidelijke geluid dat de ChristenUnie uitdraagt belangrijk. Daarbij realiseer ik me wel dat het niet altijd gemakkelijk is goede keuzes te maken in al de vragen die op ons afkomen. Het is zoeken naar wijsheid van onze Schepper in het spanningsveld tussen liefde en gerechtigheid. Ik ervaar bij de ChristenUnie een verlangen om verantwoord en met respect om te gaan met elkaar, inclusief met de vreemdelingen die op ons pad komen. Ik hoop dat onze partij deze verkiezing zal groeien zodat dit geluid meer ruimte krijgt.

22 Ernst Hooiveld

Enschede: Een roemrijk verleden, het heden met bijna 160.000 inwoners en 160 nationaliteiten en een toekomst die vraagt om een geloofwaardig, transparant en slagvaardig bestuur.

Aan het verder ontwikkelen van een leefbare stad lever ik mijn bijdrage!

Ernst Hooiveld (1969), kwaliteitscoördinator en docent Greijdanus (Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle) getrouwd met Els. Met de kids Hesse (17), Alene (15) en Lienke (13) zijn we elke zondagmiddag actief in de Sportcommunity op het Cruijff Court in speeltuin Tuindorp. Sporten met jongeren uit de wijk en ze nieuwsgierig 'maken' naar Jezus!

23 Jan Dubbeldam

Geboren op 22 augustus 1956 in Enschede, na de lagere school, de Lagere en Middelbare Landbouwschool gevolgd . Vervolgens heb ik een jaar in Canada gewerkt en daarna de militaire dienstplicht vervuld. Ik ben altijd werkzaam geweest in de agrarische sector. Op dit moment werkzaam bij een agrarische dienstverlenend bedrijf in Twente: ik ben daar verantwoordelijk voor de planning en voor het personeelsbeheer. Naast mijn werk ook actief in de kerkenraad van de Maranatha kerk in Enschede.

Ik ben getrouwd met Marjan en samen hebben we 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Naast mijn dagelijks werk zijn Marjan en ikzelf koster van de Christelijk Gereformeerde Maranatha kerk.

24 Bernard Veldkamp

In 1973 ben ik geboren in Wapenveld, op de Veluwe. Sinds 1991 woon ik in Enschede. Ik heb Wiskunde gestudeerd en werk al twintig jaar aan de Universiteit Twente, tegenwoordig als hoogleraar bij de faculteit Behavioral, Management and Social sciences. Ik ben getrouwd met Rolinda. Samen hebben we twee zoons, Joël en Renzo en een dochter Meike. We zijn lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Enschede-Zuid.

In 1999 ben ik actief geworden binnen de fractie van in eerste instantie het GPV en later de ChristenUnie. Als fractie assistent heb ik in het begin Tymon de Weger en later Hadassa Meijer ondersteund op het gebied van Welzijn, Onderwijs, Economie en Financiën. Na de verkiezingen van 2006 kwam ik in de gemeenteraad als fractievoorzitter. Het is altijd mijn passie geweest om als christen actief te zijn in de samenleving. In de gemeenteraad heb ik ook met veel plezier heb het gedachtengoed van de ChristenUnie uit gedragen en me ingezet voor een sociaal Enschede. Omdat ik in verband met mijn werk voor langere tijd naar het buitenland vertrok, ben ik in 2011 afgetreden als raadslid. In 2012 ben ik weer terug gekomen en woon ik weer met veel plezier in onze mooie stad.

25 Gerda Dekker

Mijn naam is Gerda Dekker. Ik ben getrouwd en moeder van vier kinderen. Op zondag ga ik naar de Nederlands Gereformeerde Kerk van Enschede. Door de week werk ik bij de provincie Overijssel. Ik houd me daar bezig met het openbaar vervoer. Vanaf maart 2017 ben ik voorzitter van de ChristenUnie Enschede. Ik vind het belangrijk dat er een christelijk geluid klinkt in de raad en het college omdat de leefregels van onze Hemelse Vader heilzaam  zijn voor de hele samenleving. In mijn leven thuis, op het werk, en voor de politiek wil ik het voorbeeld van Jezus volgen en Hem de eer geven.