Vacature wethouder

20180417 stadhuisdonderdag 22 december 2022 21:09

Door de voordracht van Jurgen van Houdt als nieuwe burgemeester van Rijssen-Holten is er een vacature ontstaan voor de functie van wethouder Kansengelijkheid, Jeugd, Gezondheid, Onderwijs en Centrumtaken.

De procedure voor invulling van de vacature is als volgt. Door het bestuur en de fractie is een profielschets opgesteld en die is hier te raadplegen.

Kandidaten die zichzelf geschikt achten kunnen een sollicatiebrief met referenties en CV sturen naar selectiecommissie@enschede.christenunie.nl. De sluitingstermijn is vrijdag 6 januari 2023.

De selectiecommisie bestaat uit de volgende leden:

  • Jolanda Verschoof (voorzitter ChristenUnie Enschede)
  • Henri de Roode (fractielid ChristenUnie Enschede)
  • Bert Tijhof (wethouder Rijssen-Holten)

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdagavond 18 januari 2023.

Mochten er vragen zijn over de vacature dan kunnen die gestuurd worden naar selectiecommissie@enschede.christenunie.nl.

« Terug