Wethouder

  • Blij en dankbaar ben ik voor het feit dat de ChristenUnie mij voor een tweede termijn heeft voorgedragen als wethouder van onze mooie stad. Historisch voor ons. De voordracht voor de ‘mensenmens portefeuille’ leefomgeving, verkeer & vervoer, circulaire economie & afval, asiel & integratie, maatschappelijke opvang, Stadsdeel West en Buitengebied, die heel mooi aansluit bij het christelijk sociale profiel van de ChristenUnie, ervaar ik als een eervolle taak en verantwoordelijke roeping. Ik ben dankbaar voor het door de partij opnieuw in mij gestelde vertrouwen.

    Ik kijk er naar uit om ook de komende periode samen met u, onze inwoners, de hele raad, de ambtelijke organisatie, bedrijven en instellingen de uitdagingen die op ons afkomen uit te werken. Daarbij laat ik mij inspireren door de Bijbel. Eén van de teksten die mij in de achterliggende periode heeft geïnspireerd is Psalm 82 vers 3 ‘doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.’ Dit staat meerdere malen uitgewerkt in ons coalitieakkoord: mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die van ons krijgen.

    Dat is een opdracht die ik, wetende dat ik dat niet op eigen kracht kan, graag weer invulling wil geven. Nadat de raad instemde met mijn voordracht, heb ik deze aanvaard in biddend opzien. Het is mijn persoonlijke wens dat velen in de stad ons bestuur zullen opdragen in hun gebed.

    Jurgen van Houdt

    TwitterFacebook