Verkiezingsprogramma

Geloven in Enschede

Hieronder volgt de inleding van het verkiezingsprogramma. Wilt u het complete programma inzien? Hiernaast kunt u het downloaden.

Enschede is een aantrekkelijke stad. Een kleurrijke stad in het groen. Het groen van de schepping dat tot in de stad doorloopt. Kleurrijk door bijna 160.000 unieke inwoners met verschillende talenten en nationaliteiten.

Enschede is een stad om trots op te zijn. Met een mooie binnenstad waar het prettig is om te zijn. Er is een goed aanbod aan winkels en eetgelegenheden. Vaak gecombineerd met activiteiten. Onze stad heeft de afgelopen raadsperiode grote evenementen als The Passion en het EK vrouwenvoetbal  ontvangen. In Enschede zijn veel belangrijke voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen dichtbij. Jong en oud  kunnen zich hier ontwikkelen. Met een onderwijsaanbod op elk niveau: van basisschool tot universiteit. En onze stad heeft een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid.

Naast deze mooie kanten die Enschede heeft, maken mensen zich ook zorgen over de stad. Zij vragen zich af: is er toekomst voor mijn kinderen, blijft de stad veilig, vind ik wel een baan? De veranderingen gaan snel. Steeds meer informatie komt via het internet. Wat als ik dit niet goed begrijp of geen computer kan betalen? Wat als er weer een nieuwe vluchtelingenstroom komt? Of de wateroverlast toeneemt?

Grote ontwikkelingen in de wereld raken ook Enschede. De vluchtelingenstroom als gevolg van veel conflicten in onze wereld gaat aan Enschede niet voorbij. De afgelopen periode merkte ook Enschede de gevolgen van de vluchtelingenstroom. De heel verschillende reacties op de komst van het AZC en de noodopvang maakte een kloof in de samenleving zichtbaar. Mensen kwamen tegenover elkaar te staan. Om deze tweedeling zijn wij bezorgd. Ook de veranderingen in het klimaat en milieu vragen om een antwoord. Enschede is van en voor ons allemaal.

De ChristenUnie Enschede (CU) wil naast alle inwoners van Enschede staan. Luisteren naar bezorgdheid. Oog hebben voor kansen. De CU wil opkomen voor kinderen, jongeren en volwassenen die in de knel komen en het alleen (even) niet redden. Ook zijn we zuinig op onze mooie stad die we graag groen en mooi willen doorgeven aan onze kinderen. Kortom de ChristenUnie bestaat uit mensen die zich met hart en ziel willen inzetten voor het belang van u en van onze mooie stad. Dit doen wij met de Bijbel als ons inspirerend kompas.

De kracht van onze samenleving ligt volgens de ChristenUnie in de balans die je in Enschede vindt. Die balans willen we de komende raadsperiode verder versterken. Een samenleving die aantrekkelijk is en kansen biedt aan jongeren en studenten maar ook aandacht en zorg biedt, onder andere aan ouderen. Een samenleving die het ondernemerschap volop stimuleert en ondersteunt maar ook klaar wil staan om bij te springen als het echt niet lukt. Waarbij het een uitdaging is om de grote verschillen die ontstaan tussen  wijken, werkenden en niet werkenden, hoog- en laagopgeleiden niet te ontkennen maar samen aan te pakken.

Drie speerpunten van ChristenUnie Enschede

1. Voor alle inwoners: Enschede een inclusieve en zorgzame stad

Wij willen met de verschillende mensen in onze stad bouwen aan Enschede. Ieder met zijn eigen talent en met respect voor elkaar.

De ChristenUnie heeft alle inwoners op het oog. Mensen die hier al sinds jaar en dag wonen of nog maar kort geleden naar Enschede zijn gekomen. Mensen met een hoog en laag inkomen, ziek en gezond, met en zonder baan. Verschillen in opleiding, inkomen, herkomst, geaardheid of religie hoeven we niet weg te poetsen. Deze verschillen mogen niet leiden tot uitsluiting. Enschede is van ons allemaal. De liefde van Jezus Christus sluit mensen ook niet buiten. Jezus had oog voor iedereen en speciaal voor kwetsbare mensen ongeacht hun achtergrond. De ChristenUnie ziet de verschillen maar gelooft niet dat het verscherpen van tegenstellingen de stad verder helpt. Alleen met elkaar komen we verder.

2. Voor vrijheid en tolerantie: Enschede een veilige stad

De ChristenUnie is een groot voorstander van vrijheid, bijvoorbeeld vrijheid van onderwijs, meningsuiting en geloof. Als je om vrijheid vraagt om je geloof te beleven en in de praktijk te brengen dan gun je ook een ander die vrijheid. Rekening houden met elkaar dus.

Een voorbeeld is onze inzet voor keuzevrijheid voor school of hulpverlening passend bij je identiteit en geloof. Ook vinden wij het belangrijk op te komen voor de vrijheid van vrouwen die gedwongen in de prostitutie zijn beland.

Vrijheid vraagt ook dat de inwoners van Enschede verantwoordelijkheid willen dragen. Bijvoorbeeld ouders voor de opvoeding van hun kinderen. Hulpverleners voor het bieden van goede zorg. Ondernemers voor hun werknemers en bedrijf. En nieuwkomers om zich snel de taal en gewoonten van ons land eigen te maken. De gemeente zet zich in zodat iedereen kan meedoen en zich hier kan thuis voelen.

De ChristenUnie is voor tolerantie. Dat betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent. Je kunt de denkwijze of handelswijze van iemand niet goedkeuren en elkaar wel aanvaarden. Tolerantie betekent  dat je de ander zichzelf laat zijn. Geloven en uitingen van geloof hoeven dus niet alleen ‘achter de voordeur’. Ook in het ‘publieke domein’ mag je laten zien wie je bent. Wij zijn dankbaar dat we een land en een stad hebben waar die ruimte er is. Die ruimte moet er dan ook blijven.

3. Zuinig op de stad: Enschede duurzaam en aantrekkelijk

Enschede moet ook in de toekomst een stad blijven waar het fijn wonen, werken en leven is. Daarom moeten we zuinig zijn op de stad. Dat komt terug in onze zorg voor het milieu: waterbeheersing, energievoorziening en groen. Maar ook in de zorg voor onze kinderen! Zodat zij zich in een veilige thuisomgeving kunnen ontwikkelen tot de nieuwe dragers van deze stad.