Verkiezingsprogramma

SAMEN RECHT DOEN

Enschede, november 2021

Geachte lezer,

Met trots presenteren wij u ons verkiezingsprogramma. Een team ChristenUnie leden heeft hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt. Wat was het heerlijk om met elkaar te dromen over het mooier en beter maken van onze stad, haar dorpen en wijken. We hebben geprobeerd realistische plannen te maken zonder ons direct te focussen op financiële details of andere randvoorwaarden.

Onze inzet voor de komende periode is "Samen recht doen".

In dit verkiezingsprogramma werken we onze plannen verder uit. We weten echter ook dat politiek bestaat uit compromissen sluiten.

Dat maakt dat het nooit helemaal zal worden wat wij als partij voor ogen hebben. In het programma wat hier ligt leest u onze inzet voor de stad, onze stip aan de horizon, onze dromen. Hoe meer mensen zich daarbij aansluiten hoe dichterbij we de droom kunnen brengen.

Afgelopen jaren hebben wij deel mogen uitmaken van de coalitie in Enschede. Dat was zeker niet het 1 op 1 uitvoeren van ons vorige verkiezingsprogramma. Toch hebben we de overtuiging wij dat onze droom dichterbij gebracht hebben door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat is echter geen makkelijke keus geweest, als de kleinste fractie in de coalitie was het regelmatig ingewikkeld. We zijn er echter van overtuigd dat onze bijdrage groter is geweest dan je van onze twee zetels zou mogen verwachten. Het zit soms ook in kleine zaken als goede mantelzorgondersteuning, ruimte creëren voor onderzoek naar de menselijke maat in Enschede, stappen maken op verduurzaming van de stad door meer aandacht voor de fiets en voor groen, mogelijk blijven maken van de bed-bad-brood regeling, kansengelijkheid voor kinderen in onze stad dichterbij brengen, aandacht voor jongeren in de knel in coronatijd etc.

Dit kunnen we niet alleen. We zijn erg blij met de verbindingen die deze periode meer zijn gelegd in de vorm van: 2 keer per jaar een voorgangersoverleg, een werkgroep sociaal, goede contacten met het diaconaal platform, een heel aantal werkbezoeken en het organiseren van inloopspreekuren. We waarderen onze partners die ons scherp houden en met ons mee willen dromen van een nog mooiere stad.

Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuw talent en kunnen we nu met een brede fractie op pad na de verkiezingen en zijn er alweer nieuwe mensen in opleiding. We zien steeds meer inwoners zich aansluiten bij de beweging die we wij willen zijn in Enschede. We hebben een missie als team. We willen op pad om samen recht te doen in een wereld waar zoveel onrecht is. Waar achter de voordeur financiële noden zijn, eenzaamheid of huiselijk geweld. Waar in de stad onrust is willen wij vredestichters zijn. Steun ons met je stem op 16 maart en met je gebed en aanwezigheid voor en na de verkiezingen!!

We hebben er zin in, op hoop van Zegen.

Hadassa Meijer-IJtsma

Lijsttrekker van de ChristenUnie Enschede