Coalitieakkoord: samen trots op Enschede

CU26A.jpgvrijdag 07 oktober 2022 09:03

De ChristenUnie Enschede heeft samen met Burgerbelangen Enschede, de PvdA en de VVD een coalitieakkoord gesloten: samen trots op Enschede. We zijn dankbaar dat er veel herkenbare ChristenUnie-punten terug te zien zijn.

De afgelopen maanden is de ChristenUnie Enschede druk geweest met de coalitie onderhandelingen.
We hebben ons aan het begin afgevraagd of we deel moesten worden van een coalitie. Bereiken we
meer in de coalitie dan in de oppositie? Kunnen we dat aan als 2-mans fractie? Hoe kijken we terug
op de vorige periode.

Er was een goed gesprek voor nodig om tot de conclusie te komen dat we meer kunnen bereiken in
de coalitie. De vervolgvraag was of wij nodig waren voor een coalitie, en of het ons gegund werd. Na
een aantal gesprekken met de verkenners (in)formateurs, kwam er een advies om met BBE, VVD,
PvdA en ChristenUnie in gesprek te gaan. Graag delen we u de punten die u vanuit de ChristenUnie
terug kunt zien.

Wat hebben we met elkaar afgesproken:

 • Geen gokreclames in de openbare ruimte
 • Focus op jeugd en gezin blijft
 • Kansengelijkheid/ talentontwikkeling op alle niveaus, en een gouden handen akkoord
  worden verder ingevuld
 • We zetten meer in op preventie en sluiten aan bij het landelijk preventie akkoord.
 • Geen lachgas en drugs in de openbare ruimte, met daaraan gekoppeld aanbod van voor
  hulpverlening
 • Minder aanbod van zorgaanbieders
 • Evaluatie van de wijkteams
 • We gaan ons inzetten om complexe scheidingen te voorkomen, beter voor de ouders en
  vooral voor de kinderen.
 • Er wordt verder gewerkt aan het bestrijden van eenzaamheid via de netwerkorganisatie
  samen1Enschede
 • Er wordt op korte termijn een debat gevoerd over vergrijzing.
 • Winternachtopvang gaat open van 1 oktober tot 1 mei en niet alleen als het onder de 2
  graden is
 • De huishoudelijke hulp wordt in uren per week geïndiceerd
 • We zetten in om het huisartsen tekort te dringen
 • We gaan meer vanuit de wijk organiseren, en het stadsdeelgewijs werken verder door
  ontwikkelen
 • We voeren het groen ambitieplan en de fietsvisie uit, daarnaast ook de mobilitietsvisie.
 • We voeren de vastgestelde energie visie uit
 • Visie op begraafplaatsen, waarbij we de mogelijkheid gaan bieden op gemeentelijke
  begraafplaatsen voor eeuwige grafrust. Daarnaast brengen we de kosten van cremeren en
  begraven meer in balans
 • Er komt een commissie landelijk gebied
 • Meer aandacht voor circulaire economie
 • Er komt geen wijziging op de koopzondag, de zondagochtend blijven de winkels dicht.
 • We zetten verder in op energie besparing
 • In Noord wordt er gewerkt aan een wijkverkeersplan, als de effecten daarvan bekend zijn en
  het niet voldoende zou hebben geholpen, wordt er onderzoek gedaan naar een eventuele
  Noordelijke ontsluiting voor Enschede Noord en het kennispark.
 • Hulp en begeleiding bij huiselijk geweld en mensenhandel
 • Meer voorlichting tegen verslavingen
 • Meer handhaving, 4 stadsdeelboa’s 
 • Haalbaarheidsonderzoek schreurserve
 • Aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers, mantelzorg budget wordt daadwerkelijk aan
  mantelzorgondersteuning besteed
 • Zondagsmorgenrust en op christelijke feestdagen
 • Gouden handen akkoord 

Er zijn ook een aantal onderwerpen waar wij zelf niet direct voor gekozen zouden hebben, maar in
een coalitie is het een kwestie van gunnen en gegund worden.

 • We investeren 1 maal in het zwembad in Glanerbrug, maar doen geen bijdrage in de
  exploitatie
 • Het eerste uur in de parkeergarage wordt gratis door de week, alleen als je binnen een uur
  weer vertrokken bent, De ChristenUnie had dit bedrag liever geïnvesteerd in betere
  fietsvoorzieningen.
 • De ruimte om kosteloos te kunnen storten wordt verhoogd naar 300 kg. Daarnaast wordt er
  gekeken of het mogelijk is om grofvuil aan huis op te halen. Vanwege het kostenaspect en
  het niet verder beperken van de afvalstromen had dit niet onze voorkeur.
 • Het stopzetten van de bed bad brood is natuurlijk ook slikken, toch vinden we dat voor de
  laatste 4 bewoners het mogelijk moet zijn dat er binnen een jaar een definitieve oplossing
  gevonden moet worden. De afspraak is dat zij niet op straat belanden.

We hebben ons best gedaan u een samenvatting te geven van wat er is afgesproken, er staat nog
veel meer in het coalitieprogramma. U kunt het hele programma lezen op de website van de gemeente Enschede: https://www.enschede.nl/coalitieakkoord-2022-2026

Naar onze mening hebben we een akkoord kunnen sluiten waar herkenbare punten van de
ChristenUnie te zien zijn. Dit werd gedeeld door de aanwezigen op de ledenvergadering. We zijn
dankbaar dat we met die steun op pad kunnen, daarbij bidden wij om Gods zegen en leiding voor de
komende vier jaar. Bidt u met ons mee?

Fractie ChristenUnie Enschede

« Terug