Subsidieregeling GroenBlauw Enschede van start!

GBE2.jpg01-03-2022 08:30 01-03-2022 08:30

Vanaf vandaag kunnen Enschedese inwoners, ondernemers en organisaties subsidie aanvragen om hun gebouw en terrein aan te passen aan het weer van de toekomst. Hiermee moedigen we als gemeente het aan om tegels te verwisselen voor groen, water op te vangen in de tuin of een groen dak aan te leggen. Zowel huurders als eigenaren van panden kunnen de subsidie aanvragen. Tot en met 2026 hebben we hiervoor jaarlijks 400.000 euro beschikbaar.

De subsidieregeling GroenBlauw Enschede draagt bij aan het doel uit het recent vastgestelde Water- en Klimaatadaptatieplan om de gemeente nog meer aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo is Enschede voor mens, dier en plant een veilige, gezonde en aantrekkelijke omgeving om in te leven. Nu en in de toekomst.

Met de financiële bijdrage helpen we inwoners, ondernemers en organisaties om op hun terrein meer ruimte voor natuur en water te maken. Zo gaan we samen wateroverlast, hittestress en verdroging tegen en zijn we voorbereid op het weer van de toekomst. Enschede zal steeds meer te maken krijgen met zware regenbuien, warme hittegolven en langdurige droogte. Wij passen onze openbare ruimte waar we kunnen als gemeente hierop aan, maar dit is slechts 40 procent van het Enschedese grondgebied. De andere 60 procent is van inwoners, ondernemers en organisaties. De stad weerbaar maken is een opdracht voor ons allemaal. Dat kunnen we alleen sámen doen.

Daarom helpen we deze 60 procent de komende jaren met een financiële bijdrage als ze een groen dak aanleggen, regenwater afkoppelen van de riolering, stenen vervangen door bloemen, planten of bomen, regentonnen plaatsen of een geveltuin aanleggen. De vergoeding is een deel, tot soms wel de helft, van de kosten voor de aanschaf en aanleg van de aanpassing. Alle informatie over de subsidieregeling, zoals de voorwaarden, is te vinden op www.enschede.nl en www.groenblauwenschede.nl.

Jurgen van Houdt, wethouder

« Terug