Financiele problemen Scholingsboulevard

650x431_scholingsboulevard1maandag 29 oktober 2012 21:03

Over de scholingsboulevard is al veel geschreven en gezegd. Het allerergste is dat uiteindelijk de leerlingen de dupe zijn geworden van het wensdenken van de verantwoordelijke bestuurders van de gemeente Enschede en de onderwijsinstellingen.

Veel te hoge prognoses hanteren van leerlingenaantallen, om maar verder te kunnen gaan met je plannen, verdient een onvoldoende. Maar het belang van de leerling is niet dat er koppen rollen, maar dat er koppen voor de klas staan. Daarom heeft de ChristenUnie ingestemd met het voorstel.

Het beroerde imago dat de scholingsboulevard gedeeltelijk door eigen schuld heeft opgebouwd is niet meer te veranderen. De financiële positie van het Stedelijk Lyceum heeft daarnaast nadrukkelijk bijgedragen aan de ontstane problematiek. Die situatie blijft wat ons betreft zorgelijk.

Met betrekking tot het financieel arrangement tussen het Stedelijk Lyceum en de gemeente steunen wij het amendement om als voorwaarde te stellen dat het college de raad een ontwerp-Verordening voorlegt, waarin kaders worden uitgewerkt en voorwaarden gesteld met betrekking tot het financieel meerjarenbeleid en het daarbij behorende aanvullende toezicht door de gemeenteraad.

Wij steunen ook de opdracht aan de wethouder om met een raadsvoorstel te komen over de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs en tot een evaluatie van de samenwerking tussen de scholen en de stand van zaken met betrekking tot de met de scholingsboulevard beoogde maatschappelijke doelen.

Al het bestuurlijke gedoe de laatste jaren is ten koste gegaan van de leerlingen, ouders, leraren en de MR. Dit spijt ons en wij verwachten dat met dit voorstel nu echt financieel schoon schip is gemaakt en daadwerkelijk duurzame voorwaarden zijn geschapen om voor de toekomst een goede onderwijsstructuur neer te zetten. Zodat alle energie weer in de kwaliteit van het onderwijs in Enschede gaat zitten. In het belang van de leerling.

« Terug

Reacties op 'Financiele problemen Scholingsboulevard'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.