‘Creatieve tunnelvisie’ voor fietsers - TCTubantia 25 januari 2012

25-01-2012 18:00 25-01-2012 18:00

De fietsers in Enschede gaan mooie tijden tegemoet. Op sommige kruisingen krijgen ze eerder groen als het begint te regenen. Andere kruispunten worden voorzien van indicatoren, die aangeven hoe lang het duurt voordat het licht op groen springt. Voor het onderhoud van fietspaden en de aanpak van knelpunten is een miljoen euro beschikbaar. Als klap op de vuurpijl besloot de gemeenteraad deze week, bij de vaststelling van de ( allereerste) Fietsvisie, zelfs om een creatieve visie voor fietstunnels te ontwikkelen.
Een klus waarvoor de gemeente de hulp gaat inroepen van jongeren en muurkunstenaars. Zij moeten ideeën en suggesties aandragen, waarmee de sociale veiligheid rondom fietstunnels kan worden vergroot. Want een mooie muurschildering,
zo is de gedachte van het CDA, kan een buurt absoluut verfraaien.
Hoewel wethouder Hans van Agteren werd overladen met complimenten, kreeg hij toch nog diverse aanvullende voorstellen aangereikt vanuit de raad. De eer van de origineelst geformuleerde motie was voor Jurgen van Houdt (Christen-Unie). Hij had zich laten inspireren door een kinderliedje: ‘ Fietsie foetsie is mijn fietsie, Ai, waar is mijn fietsie? Zonder fietsie kan ‘ k nie fiets nie, Ach, mijn fiets is foetsie.’ Gesteund door de PvdA en D66 pleitte hij voor de aanleg van het ontbrekende stukje fietspad langs de Euregioweg. Het probleem daarbij is de kruising van dat fietspad met de spoorlijn richting Gronau.
De eis van ProRail dat die kruising ongelijkvloers moet zijn, is volgens Van Houdt volstrekt ‘irreëel’. Unaniem besloot de raad dat alle haalbare opties voor deze ontbrekende schakel onderzocht moeten worden. In het debat over de Fietsvisie profileerden vooral GroenLinks en de PvdA zich als belangenbehartigers van de fietsers. Tegengas kwam er met name uit de VVD-hoek. Niet dat deze partij geen oog heeft voor fietsers, benadrukte Jeroen Diepemaat. Maar zoals het een liberale partij betaamt, is de VVD van mening dat Enschedeërs zelf moeten beslissen of ze voor korte ritjes in de stad de fiets of toch de auto pakken.
Behalve technologisch maatregelen (zoals de wachttijdindicator en regensensor), ligt er een miljoen op de plank voor een inhaalslag.
In beeld zijn de fietspaden langs de Haaksbergerstraat, Oldenzaalsestraat en Usselerrondweg. Een meerderheid van de raad stemde ermee in om de ambitie iets bij te stellen. Waardoor het aandeel fietsers voor ritjes tot 7,5 km moet stijgen van 34 naar 40 procent. Als dat financiële gevolgen heeft, moet de raad die accepteren.

« Terug

Reacties op '‘Creatieve tunnelvisie’ voor fietsers - TCTubantia 25 januari 2012'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.