College voorstel 't Vaneker - 11 mei 2011

woensdag 11 mei 2011 07:51

Het plan Vaneker kent al een lange geschiedenis en heeft met enige regelmaat op de agenda van Stadsdeel Noord gestaan. Ik denk hierbij aan presentaties, boekwerken, schouw en debatten met betrokkenen.

Het oorspronkelijke ambitieuze plan, zoals dat werd gepresenteerd door toenmalig wethouder Bleker, een plan waar de ChristenUnie al haar vraagtekens bij had, begint ons inziens steeds meer af te wijken van de huidige plannen van dit college.

In één van de laatste Stadsdeel Noord vergaderingen heeft wethouder van Agteren aangegeven dat nog niet één kavel verkocht is. In dit voor ons liggende  voorstel wordt gesproken over 6 optanten voor de huidige in verkoop zijnde kavels en enkele optanten voor fase 1. Ik zou van het college  graag willen horen of zij dit een solide basis vindt om door te gaan met de plannen voor ’t Vaneker?

Wij denken dat terecht de angst heerst dat ’t  Vaneker wordt doorontwikkeld met verkleinde kavels, om financieel het hoofd te kunnen bieden aan inmiddels  gedane investeringen. Om dit te voorkomen ondersteunt de ChristenUnie het voorstel van de PvdA voor een onafhankelijk onderzoek. Wat de ChristenUnie betreft heeft dit onderzoek een schorsende werking op het voorstel. Pas na het onderzoek kunnen we de financiële consequenties van een Go of No Go goed overwegen.

Wim Tekkelenburg

« Terug