ChristenUnie ergert zich aan oncollegiale PvdA

donderdag 07 april 2005 07:17

ENSCHEDE - Naarmate de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij komen, lijken de irritaties binnen de coalitie toe te nemen. Met name tussen ChristenUnie en PvdA botert het de laatste tijd niet, zo blijkt uit de jongste nieuwsbrief van de ChristenUnie. Daarin hekelt raadslid Pier Datema het on-collegiale optreden van de PvdA-fractie.

Uit: Tubantia van woensdag 6 april 2005.

ENSCHEDE - Naarmate de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij komen, lijken de irritaties binnen de coalitie toe te nemen. Met name tussen ChristenUnie en PvdA botert het de laatste tijd niet, zo blijkt uit de jongste nieuwsbrief van de ChristenUnie.

Daarin hekelt raadslid Pier Datema het on-collegiale optreden van de PvdA-fractie. Kritiek op het college van B en W mag best, vindt Datema. Máár: ‘Wat merkwaardig wordt het als bijvoorbeeld enkele fractieleden van de PvdA ‘toevallig’ altijd kritiek hebben op de wethouder van een andere partij: van het CDA, Burgerbelangen of de ChristenUnie. En heel merkwaardig bijna nooit op hun ‘eigen’ wethouder. Terwijl de zaken waarover het gaat veelal wat opgeblazen worden, of wat eenzijdig worden voorgesteld. Op deze manier wordt die kritiek nogal ongeloofwaardig.’

Als voorbeeld noemt Datema de recente discussie over de illegale villa op de grens van Enschede en Haaksbergen. ‘Raadslid Enklaar van de VVD uitte ten onrechte sterke kritiek op wethouder Le Loux (van Burgerbelangen, red.). Onmiddellijk werd hij daarin gesteund door de heren Windmulder en Sümer van de fractie van de PvdA.’

Datema vervolgt: ‘Natuurlijk laten wij ons graag overtuigen door de argumenten van het college, maar het toch nooit zo zijn dat de ‘kleur’ van de wethouder beslissend is? Verschil van mening over zaken is niet erg, ook niet tussen coalitiepartijen. Maar het wordt wel wat merkwaardig als de fractie van de PvdA een motie indient ten aanzien van het Muziekwartier samen met de fractie van de VVD, zonder de coalitiepartijen daarin vooraf te kennen. Waarom overlegt de PvdA niet eerst met de coalitiepartners? Op die wijze kun je een goed oordeel geven en frustreer je anderen niet.’

Tot zover het artikel van Datema in de nieuwsbrief. Vorig jaar kwam het ook al tot een frontale botsing tussen ChristenUnie en PvdA. Daarbij draaide het om de vraag of bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand (zogenaamde ‘babsen’), zoals CU-fractievoorzitter Jan van der Graaf, mogen weigeren om homostellen te trouwen. Toen de PvdA een motie van GroenLinks wilde steunen, dreigen de andere collegepartijen de coalitie op te blazen. De PvdA moest bakzeil halen. Sindsdien lijken de verhoudingen binnen de coalitie behoorlijk verslechterd. Veel beter klikt het tussen ChristenUnie en CDA. Tijdens de laatste ledenvergadering van de CU kwam vanuit het bestuur zelfs de suggestie om voor de raadsverkiezingen van 2006 een lijstverbinding aan te gaan met het CDA. Een besluit hierover is nog niet genomen, het bestuur zal er in een later stadium nog op terugkomen.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie ergert zich aan oncollegiale PvdA'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.