'Voorbereidingstijd voor WMO is te kort'

vrijdag 24 september 2004 16:57

'Ik kan me wel iets indenken bij de kritiek, dat niet iedereen de verantwoordelijkheid aankan die dit kabinet bij de burgers wil neerleggen. Burgers moeten vooral zelf voor de oplossing van problemen zorgen, als het echt niet anders kan, springt de overheid wel bij - dat vind ik een nogal elitaire redenering. Er zijn veel mensen die de steun van de overheid hard nodig hebben.

Uit: VNG-magazine van 24 september 2004, bij de Miljoenennota van het kabinet Balkenende II.

    Tymon de Weger (ChristenUnie), wethouder Enschede:

'Ik kan me wel iets indenken bij de kritiek, dat niet iedereen de verantwoordelijkheid aankan die dit kabinet bij de burgers wil neerleggen. Burgers moeten vooral zelf voor de oplossing van problemen zorgen, als het echt niet anders kan, springt de overheid wel bij - dat vind ik een nogal elitaire redenering. Er zijn veel mensen die de steun van de overheid hard nodig hebben.

'De huidige RIO's (regionale indicatieorganen, red.) gaan met ingang van l januari over naar een Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat moet natuurlijk in de eerste plaats netjes geregeld worden, ook wat betreft het zittende RIO-personeel. Belangrijk is dat de toegang tot de zorg dicht bij de burger moet blijven. Het CIZ waar Enschede onder komt te vallen, bestrijkt een groot gebied, tussen Enschede en Apeldoorn. Wij vinden dat de burger altijd bij een gemeentelijk zorgloket terecht moet kunnen en niet lang zou moeten reizen. 

'Over de WMO is al veel gezegd en daar zal de komende tijd ook nog veel over gezegd worden. Nieuw in de begroting is dat de wetstekst in 2005 wordt geschreven. Ik had eigenlijk verwacht, dat dat al in het najaar van 2004 zou gebeuren. Nu wordt het wel erg laat, wil het kabinet de wet in 2006 invoeren. Er wordt nogal wat overhoop gehaald; gemeenten moeten een compleet nieuw stelsel gaan bouwen. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding; daar is tijd voor nodig en dat lukt nooit voor 2006. Als gemeente willen we ook de zekerheid krijgen dat we het financieel aankunnen. 

Gemeenten moeten straks individueel maatwerk gaan leveren aan de zorgvrager en daar zit een groot financieel risico aan. Uit oogpunt van de rechtszekerheid van de burgers is het niet goed, dat zij er niet blind op kunnen vertrouwen dat zij de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Als wij dat vertrouwen niet willen beschamen, dan moeten we harde garanties krijgen van het Rijk dat wij de WMO financieel aankunnen. Daar moeten gemeenten en VWS samen uitkomen. Tot nu toe heb ik de indruk dat staatssecretaris Ross absoluut geen inzicht heeft in de financiële huishouding van gemeenten.'

« Terug

Reacties op ''Voorbereidingstijd voor WMO is te kort''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.