Resultaten Zomernota

20190711 choices.jpgdonderdag 11 juli 2019 22:44

Afgelopen twee weken stond de gemeenteraad van Enschede in het teken van de zomernota. In de zomernota wordt vooruit gekeken naar de beslissingen die gemaakt gaan worden in de begroting van 2020. Tijdens deze vergadering wordt het beleid voor het komende jaar en gedeeltelijk de jaren daarna alvast bepaald. Een van de belangrijkste onderwerpen van het jaar.

De zomernota ging dit jaar eigenlijk over één onderwerp: bezuinigen. De gemeente Enschede heeft een dik tekort doordat de zorg voor haar inwoners meer geld kost dan dat er vanuit het rijk voor geleverd wordt. Om dit te betalen wordt er bezuinigd op de organisatie, de wegen en andere zaken die niet direct verplicht zijn. Dit maakt het lastig om eigen punten binnen te halen, toch hoopten wij als ChristenUnie Enschede de voor ons belangrijke punten binnen te halen.

Twee weken lang is onze ChristenUnie fractie hier mee bezig geweest, en met een prachtig resultaat! We hebben veel dingen bereikt als gemeente die voor ons erg belangrijk zijn. Onder andere:

  • Meer hartelijkheid in het sociaal domein, er komt een minder streng sanctie beleid voor de bijstandontvangers. Hiervoor komt een evaluatie voor de begrotingsbehandeling in het najaar.
  • Voor de bezuiniging op de Ondersteuning van het Huishouden is de toezegging gedaan dat er 3 scenario’s voorgelegd worden aan de raad waarbij gekozen mag worden voor de minst pijnlijke optie. Dit is ook in een motie vastgelegd.
  • Er komt een optie tot bijstand in natura, mensen die de bijstand ontvangen kunnen in plaats van geld te ontvangen éérst hun vaste maandkosten door de gemeente laten betalen.
  • Er gaat duidelijkheid komen over de transformatie van het sociaal domein, de wethouder gaat precies aangeven wat hij doet en waar hij geld aan uit geeft. Dit helpt bij een zorgvuldige besteding van al het gemeenschapsgeld dat de gemeente Enschede uitgeeft.
  • Er wordt niet bezuinigd op de Klachtencommissaris in Enschede. Hierdoor blijft er een aanspreekpunt voor de inwoners die een klacht willen doen en kan de organisatie ook blijven leren van de dingen die ze fout doet.
  • Er is een toezegging gekomen dat de wethouder aan de slag gaat met een verduurzaming van de stad. De wethouder zal een eerste stap maken met het accepteren van plannen voor het plaatsen van zonnepanelen.

We zijn blij dat we ondanks dat er komend jaar flink bezuinigd gaat worden toch mooie punten hebben binnengehaald. Ook zijn we blij dat veel van de punten die voor de ChristenUnie belangrijk zijn behouden worden. Hierdoor kunnen we blijven werken voor de mensen die het extra hard nodig hebben maar bovenal, voor alle Enschedeërs.

« Terug

Reacties op 'Resultaten Zomernota'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.