Zomernota: "Summertime And the living is easy!" maar niet echt in Enschede....

Hadassa Meijer - Zomernota bijdrage.jpegmaandag 08 juli 2019 20:56

Maandag 8 juli behandelde de raad van de gemeente Enschede de zomernota van de stad. Ons raadslid Hadassa Meijer deed hier een bijdrage voor. Ze begon hiermee met een paar stevige vragen. Maken wij door zo veel te bezuinigen niet stiekem onze stad kapot:

"Doen wij nog wel de goede dingen nu we al zo lang onder financiele druk vanuit Den Haag staan? Zijn wij niet net als de armsten die proberen dingen op de korte termijn op te lossen zonder naar de lange termijn te kijken. Ontstaat er ook bij ons een tunnelvisie,  om de gaten dicht te lopen zonder nog naar het grote plaatje te kijken?
Wat is nu onze overall-visie op de stad, waar willen we heen, waar we gezamenlijk de schouders onder zetten. Wat is de grote stip op de horizon waar we blij van worden? De stad van kansengelijkheid waar iedereen tot bloei kan komen, of je nu in de bijstand zit of student bent aan de UT!?"

Aandacht

De ChristenUnie Enschede vraagt aandacht voor meerdere zaken.

  • Wat is de visie van de raad en het college. Op welke manier willen wij dat deze gemeente een nog mooier Enschede wordt?
  • De ChristenUnie wil dat er meer warme lucht in het sociaal domein komt. We willen hiervoor een minder strak sanctie en maatregelenbeleid bij de hulpontvangers. Hiervoor dienen we een motie in.
  • Als ChristenUnie willen wij dat er meer vaart gemaakt wordt met duurzame ideeën. Alle ideeën die er nu zijn en die niet politiek gevoelig liggen moeten zo snel als mogelijk uitgevoerd worden.

Lobby
Tijdens de voorbereiding op de algemene beschouwing hebben wij als ChristenUnie hebben wij opgeroepen tot een betere lobby door onze wethouder. Raadslid Hadassa Meijer zei hier het volgende over:

“Als onze lobby richting Den Haag succesvol wil zijn zullen we eerst duidelijk moeten hebben waarvoor we gaan lobbyen. En eerlijk gezegd voorzitter, elke wethouder is vorige week netjes zijn praatje begonnen met te vertellen waar hij aan tafel zit, of wat hij nog zou willen doen, maar wij zijn er nog niet gerust op. Een aantal zaken waren duidelijk, vooral in het fysieke domein. Maar in het Sociale domein wil de CU echt oproepen om een duidelijker visie te ontwikkelen ovoor de lobby. Als er goede ideeen zijn is er namelijk geld. Dat hebben we onderanderen rond de Jeugdzorg en de Stroppenpot gezien. Aan tafel zitten met de G40 is niet genoeg. We moeten zo nu en dan de agenda bepalen van de G40, dan hebben we een lobby.
Voorzitter, wij geloven in deze stad, en ook voor een hoopvolle toekomst voor haar en hen die daarin wonen, maar dat vraagt van ons allen actie. Ieder binnen zijn/haar verantwoordelijkheid en op zijn of haar eigen manier. Wij gunnen BBE hun bus naar Den Haag, maar klimmen zelf liever op een zeepkist of sturen een ingezonden brief naar de krant (Het ND).”

Goede punten
Gelukkig zijn er ook punten waar wij blij over zijn. Zo houden we dat mensen recht hebben op het armoedebeleid als ze maximaal 120% van het minimumloon binnenkrijgen. Ook is er kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor de mensen die ondersteuning kunnen gebruiken in deze stad. Daarnast zijn wij blij dat de ChristenUnie een toezegging heeft gekregen dat de raad zelf de keuzes mag maken voor de inhoud van de toekomstige bezuinigingen op de Ondersteuning van het Huishouden.

Wat willen wij als ChristenUnie verder nog

  • Wij willen een viering voor 4 en 5 mei omtrent 75 jaar bevrijding.
  • Wij willen dat er niet bezuinigd wordt op de klachtencommissaris.
  • Een optie tot bijstand in natura.
  • De bezuiniging op het Wilminkplein mag niet ten koste gaan van de veiligheid.


Afsluitend wenste ons raadslid het college nog veel wijsheid toe:

Veel zorgen waarvoor ik voor mijzelf voor nieuwe inspiratie heb moeten bidden. Dit bidden wij ook uw college toe. Inpiratie en veel wijsheid om onze stad te besturen.”

« Terug

Reacties op 'Zomernota: "Summertime And the living is easy!" maar niet echt in Enschede....'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.