College begeeft zich op te glad ijs!

maandag 18 september 2006 09:45

Vanavond wordt in de stedelijke commissie het voorstel behandeld voor de bouw van een Twentse 400-meter baan. In het voorstel is nog sprake van een gat in de financiering van maarliefst EUR 935.000,-! Hiervoor wordt een beroep gedaan op de provincie. Daarnaast wordt uitgegaan van een Europese subsidie van EUR 500.000,- die nog moet worden binnengehaald, zijn de bijdragen van de regiogemeenten nog niet zeker en bestaat er nog geen duidelijkheid over de financiële gevolgen van de beëindiging van het gebruik van de Euregio IJshal. Het tekort dat moet worden gedekt lijkt vooralsnog dus groter dan de genoemde EUR 935.000,-.

De ChristenUnie vraagt zich ernstig af of dit allemaal gaat lukken. En wat is het alternatief? Het tekort moet worden gedekt uit de exploitatie en wat overblijft, mag worden betaald door de gemeente Enschede. Een blik op de jaarrekeningen van vergelijkbare ijsbanen in Groningen, Assen en Deventer die we hebben opgevraagd en onderzocht voorspelt hierbij niet veel goeds.

1. Kardinge uit Groningen heeft in 2003 ca. EUR 13.000,- verlies geleden en in 2004 een ‘winst’ gemaakt van ca. EUR 105.000,-. In het jaarverslag van de rekeningencommissie van Groningen lezen we: "Het sportcentrum Kardinge is al 10 jaar lang niet met de bij de begroting beschikbaar gestelde bijdrage uitgekomen en dus moet er elk jaar geld bij. Op dit moment krijgt het sportcentrum een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van EUR 3.500.000,-." Met andere woorden: Kardinge wordt op de been gehouden door een flinke toelage van de gemeente.

2. De Scheg in Deventer heeft in de jaren 2003, 2004 en 2005 resp. EUR 379.000,- winst, EUR 198.000,- winst en EUR 352.000,- verlies gemaakt. Met een ongeveer gelijkblijvende omzet in die jaren voorspelt het niet veel goeds voor de toekomst. Het werkkapitaal van de Scheg wordt elk jaar negatiever.

3. De Smelt in Assen tenslotte heeft over de jaren 2002, 2003 en 2004 een netto resultaat van resp. -EUR 658.000,-, -EUR 1.063.000 en –EUR 930.000; forse verliezen dus.

Concluderend moeten we helaas opmerken dat de vergelijkbare ijsbanen in Deventer en Assen met verlies draaien en dat de ijsbaan in Groningen alleen met overheidshulp op de been kan worden gehouden. Dat moet voor ons een teken aan de wand zijn! Enschede heeft al EUR 5,6 miljoen in de ijsbaan geïnvesteerd. Dat is voor de ChristenUnie echt de limiet. Als er geen sluitende begroting kan worden gepresenteerd, dan hoeft het college niet op de steun van de ChristenUnie te rekenen. Wij gaan niet over één nacht ijs.

Bernard Veldkamp, Han ter Horst en Jurgen van Houdt

« Terug

Reacties op 'College begeeft zich op te glad ijs!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.