ChristenUnie en de zondagsrust

20180201 koopzondagdonderdag 15 februari 2018 16:08

De ChristenUnie Enschede (CU) hecht vanuit Bijbels perspectief veel waarde aan de zondagsrust. Dat was en is nog steeds zo. Zoals ook blijkt uit ons verkiezingsprogramma.

Naast het Bijbels perspectief is de CU van mening dat dit wekelijkse rustmoment ook heilzaam werkt in een samenleving die steeds meer wordt geconfronteerd met een 7x24 uurs maatschappij waarin de economie boven alles staat. Er is meer dan werken, werken, werken en kopen, kopen, kopen. Wij gunnen iedereen die noodzakelijke rust en tijd om naar elkaar om te zien.

De CU is zuinig op de zondagsrust en heeft zelf daarom ook geen behoefte aan verdere invoering van koopzondagen. De CU is blij dat we de huidige coalitieperiode hebben kunnen realiseren dat er geen uitbreiding van het aantal koopzondagen plaatsvindt. We zijn dankbaar dat dit door onze coalitiepartners ook voluit is en wordt gerespecteerd.

Er is voor ons dan ook geen reden om de gemaakte afspraken nu te herzien. Wel werd en wordt er met name vanuit het grootwinkelbedrijf en de media druk uitgeoefend om tot uitbreiding van het aantal koopzondagen over te gaan. Omdat de CU middenin de samenleving staat en graag uitlegt waarom zij haar standpunt over zondagsrust inneemt, zijn er in de afgelopen periode, gesprekken gevoerd met ondernemers van het Meubelplein en Intratuin. Tijdens deze gesprekken heeft de CU haar standpunt weergegeven en nogmaals toegelicht: wat de CU betreft hebben we geen koopzondagen (maximalisatie van de zondagsrust) en als ze er wel zijn (zoals in de huidige situatie) mag er nooit sprake zijn van dwang richting medewerkers of ondernemers om op zondag te werken of open te gaan. Het is geen moeten.

Op basis van de gesprekken is door de ondernemers van Meubelplein en Intratuin een convenant opgesteld dat zij zouden willen afsluiten. Ondertekening van een dergelijk convenant is voor de CU echter niet aan de orde. Wij betreuren het als door in gesprek te gaan die indruk zou zijn gewekt.

De CU heeft waardering voor de respectvolle en open wijze waarop de gesprekken zijn gevoerd. Ook waardeert de CU dat de ondernemers, vanuit hun belang, in het convenant laten zien oog te hebben voor wat de CU belangrijk vindt. Daarmee kan dit convenant een bijdrage leveren op het moment dat er bij het aanbreken van een nieuwe coalitieperiode weer gesproken wordt over dit waardevol onderwerp. De CU is de betrokken ondernemers dan ook dankbaar voor hun bijdrage en de gesprekken. Uiteindelijk kun je beter met elkaar praten, dan over elkaar praten.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie en de zondagsrust'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.