ChristenUnie Enschede presenteert waardevol verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Enschede 2018maandag 29 januari 2018 21:21

Verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven. In de afgelopen periode heeft ChristenUnie Enschede haar verkiezingsprogramma geschreven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een stad  waarin we omzien naar elkaar. Een stad die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten.

Daarom hebben we gekozen voor de volgende speerpunten:

  1. Voor alle inwoners
  2. Voor vrijheid en tolerantie
  3. Zuinig op de stad

Als ChristenUnie-politici maken wij deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn bestuursverantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

De ChristenUnie gelooft dat de Bijbelse richtingaanwijzers heilzaam zijn voor de samenleving. Daarom wil de ChristenUnie ook in de politiek zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn. Een voorbeeld van een richtingaanwijzer uit het Bijbelboek Jesaja:

Jesaja 58,7

Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?

Deze praktische aanwijzingen komen ook terug in de zeven werken van barmhartigheid zoals we die al eeuwen kennen in de kerk en samenleving.

Wij beseffen dat de Bijbel geen politiek handboek is waarin kant en klare oplossingen staan voor alle problemen van deze tijd. Daarom is het belangrijk om bij een open Bijbel te bidden om wijsheid voor de vraagstukken van vandaag. Wij zijn er van overtuigd dat de lessen die God ons leert in zijn woord heilzaam zijn voor de hele maatschappij. Of het nu gaat om een rustmoment in de week, zorg voor de schepping, een betrouwbare overheid, of omzien naar stadsgenoten.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Enschede. Doe met ons mee. Wij geloven in Enschede! Benieuwd waar naar ons verkiezingsprogramma? Klik hier.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Enschede presenteert waardevol verkiezingsprogramma'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.