Toekomstvisie Muziekkwartier

20171016 muziekkwartiermaandag 16 oktober 2017 21:28

Aan de raad van Enschede ligt de vraag voor om geld beschikbaar te stellen voor een gezamenlijke entree van het Muziekkwartier.

Janny Joosten reageert namens de ChristenUnie-fractie op de visie ‘prachtig, hoewel mijn fractie zich niet herkent in alle kernwaarden’.

Joosten is tevreden met de nauwere samenwerking van de instellingen in het Muziekkwartier. Mooi dat dit gebied een ‘huiskamer’ wil zijn voor de stad. Waar je op een laagdrempelige manier van een hoogstaand cultuuraanbod kunt genieten. Dat biedt zeker kansen.

Het is verleidelijk hier direct mee in te stemmen. Maar wordt hier niet beloofd geld uit Den Haag al uitgegeven voordat het echt binnen is? Hoe past de visie bij andere initiatieven rond bijvoorbeeld integratie, maken de Kleine Willem en de Grote Kerk ook onderdeel van de exploitatie uit, hoe is de bibliotheek meegenomen? Joosten heeft nog de nodige vragen voor de wethouder.

De financiële bijdrage is mogelijk omdat het probleem van de huurindexering veel minder groot is dan was verwacht. De CU vraagt zich af of dit probleem later toch terug kan komen. De fractie heeft dus nog wel bedenkingen rond de gevraagde bijdrage en de toekomstige financiële risico’s.

« Terug