Bed, bad, brood en begeleiding: wethouder Van Houdt teleurgesteld over afbreken overleg.

20161122 bed bad brood22-11-2016 21:28 22-11-2016 21:28

Wethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie Enschede) reageert op het afgebroken overleg met staatsecretaris Dijkhoff .

Het overleg tussen de gemeenten en staatssecretaris Dijkhoff over een regeling in het kader van bed, bad, brood en begeleiding is afgebroken. Het was de bedoeling om tot een akkoord te komen teneinde in acht à negen gemeenten, waaronder Enschede, een regionale voorziening voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers te realiseren. 

Van Houdt is van mening dat in Nederland niemand gedwongen op straat zou moeten wonen. Dat geldt ook voor deze groep mensen. Daarom heeft gemeente Enschede sinds april 2015 landelijk ingezet voor een sobere voorziening voor deze groep. Nu is dat helaas na 18 maanden overleg, te elfder ure niet is gelukt.

De wethouder geeft aan teleurgesteld te zijn dat op het laatste moment het overleg is mislukt. Een akkoord lag naar zijn mening binnen handbereik. Er waren nog een paar bespreekpunten. Deze gaan met name over de rol die burgemeesters zouden willen hebben om in uitzonderlijke en individuele situaties – denk aan ziekte of humanitaire redenen – te kunnen zorgen voor een uitzondering op de geldende regels voor asiel en verblijf. Naast het afbreken van het overleg over een akkoord heeft de staatssecretaris ook aangegeven de eerder afgesproken vergoedingsregeling voor de huidige opvang te stoppen. 

Wat betekent dit nu voor Enschede? Komende dinsdag staat het onderwerp op de agenda van het college. Daarna zal de raad worden geïnformeerd over de mogelijkheden en het vervolg. Tot er meer duidelijkheid is, zal de lokale BBBB voorziening in de Noodopvang aan de Getfertsingel open blijven. Op dit moment verblijven daar circa 10 uitgeprocedeerde asielzoekers.

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden