Programmabegroting Duurzame leefomgeving

20161107 duurzame ontwikkelingmaandag 07 november 2016 22:15

Wim Tekkelenburg reageert namens de ChristenUnie Enschede op begroting en wel het onderdeel duurzame leefomgeving. Hieronder een aantal van zijn opmerkingen.

Beleving in de binnenstad

Enschede promotie zet goed in op 'doelgroepen strategie'. Dit is een begrijpelijke strategie gezien het gedane onderzoek. Tekkelenburg vraagt of dit ook gevolgen heeft voor de ambitie voor ‘Muziek en Winkelstad’? Ook wil hij weten of er in 2017 nog een groot landelijk evenement naar Enschede wordt gehaald zoals indertijd met Serious Request of The Passion? Een bruisende binnenstad is ook goed voor de werkgelegenheid van Enschede.

Gelukkig laten de bezoekersaantallen bij culturele instellingen in onze stad een positieve ontwikkeling zien. Goed voor Enschede. De inkomsten van culturele instellingen stijgen in 2015 maar de doelstelling op dit punt is nog niet gehaald. Hopelijk zet deze positieve lijn in zowel bezoekersaantallen als in financieel opzicht verder door. De ChristenUnie hoort graag of de cijfers over 2016 ook positief zijn.

Burger- en overheidsparticipatie(Th.4)

Lastig punt! Aldus  Tekkelenburg. Het is volgens hem jammer dat inwoners zich niet vertegenwoordigd voelen in wijkraden en stadsdeelcommissies. Dit  zijn toch platformen waar de inwoners van Enschede goed terecht kunnen en daar is ook volop gebruik van gemaakt. Voor het Actieprogramma Thuisvoelen en Meedoen met prima ambities krijgt het college de volledige steun van de ChristenUnie. 

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Over het maaibeleid in onze stad zijn opmerkingen gemaakt. Het college spreekt over een heroverweging en geeft aan meer geld nodig te hebben om aan de wensen te voldoen. Tekkelenburg stelt voor eerst de evaluatie af te wachten. Bovendien zou de wethouder dan eerst binnen zijn eigen portefeuille op zoek moet gaan naar incidentele middelen voor 2017. Voor de jaren daarna kan dan eventueel een structurele oplossing worden gezocht.

Duurzaamheids makelaar

De ChristenUnie vraagt zich af een zo’n makelaar echt nodig is. Bewoners tonen zelf ook initiatief en kunnen zelf de regie houden. Mooie voorbeeld is Beijen in Noord.

Duurzame energievoorziening

Enkele steden geven subsidie aan particuliere initiatieven op energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen op de eigen woning. Tekkelenburg vraagt of dit ook wel eens is overwogen voor Enschede. Misschien liggen hier nog mogelijkheden?

De energiebesparing gaat langzamer dan de doelstelling van gemeente Enschede. Met de campagne ‘Enschede wekt op’ wil het college hier een impuls aan geven. Tekkelenburg vaag of er is onderzocht of er misschien landelijk sprake is van een neerwaartste trend.

Tot slot vraagt Tekkelenburg of er wel eens is onderzocht of straten afgesloten kunnen worden voor gemotoriseerd verkeer om dumpen van afval tegen te gaan?

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden