Programmabegroting Enschede 2017

20161107 geldmaandag 07 november 2016 21:30

Namens de ChristenUnie reageert Janny Joosten op de programmabegroting 2017 van Enschede voor het onderdeel maatschappelijke ontwikkeling.

De ChristenUnie-fractie is blij met de investering in preventie. Erger voorkomen door er op tijd bij te zijn is voor gezinnen, kinderen en kwetsbare inwoners een groot goed. Joosten ziet dat de wijkcoaches en wijkteams steeds meer slagen in het vorm geven van deze opzet. 

Kwaliteit van zorg

Een punt van zorg is de kwaliteit van zorg.  De lokale overheid  kan toezien op deze kwaliteit en eventuele frauduleuze of niet goed presterende zorgaanbieders weren. Helaas zijn er aanbieders die, soms onder een andere naam en eventueel via een van de andere omliggende gemeente, weer terug komen bij onze zorgvragers. De fractie van de ChristenUnie zou graag zien dat er strakker wordt opgetreden bij fraude en vraagt het college ook in regionaal verband malafide aanbieders een halt toe te roepen. Joosten vraagt het college deze lijn te steunen met voldoende mensen en middelen.

Mantelzorg

Voor wat betreft het thema mantelzorg is Joosten blij dat Enschede naast het uitreiken van het mantelzorgcompliment ook mantelzorgondersteuning biedt. Bovendien zijn steeds meer werkgevers in Enschedezicht  bewust van het feit dat zij werkende mantelzorgers in dienst hebben. Dit is belangrijk omdat mantelzorg zal toenemen en dat overbelasting van medewerkers moet worden voorkomen.

Tienermoeders

Met betrekking tot tienermoeders heeft de ChristenUnie landelijk met het VBOK een fonds ingesteld om tienermoeders te helpen. In Enschede loopt de opvang van tienermoeders. Wel merkt Joosten uit gesprekken in het veld dat er wel de wil is om te ontschotten maar dat de systemen in de backoffice nog voor hindernissen zorgen.  Joosten vraagt aandacht voor dit knelpunt.  Misschien is een lokaal fonds tienerouders een idee om wijkcoaches meer armslag te geven en sneller te kunnen laten optreden.

Vrouwenopvang

Tot slot vraagt Joosten bij het college aandacht voor de vrouwenopvang. Zij vraagt of het klopt dat het niet mogelijk is om de capaciteit op dit moment uit te breiden. Er is behoefte aan wat grotere appartementen, zodat moeders met veel kinderen ook nog enige privacy kunnen hebben.

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden