Compliment voor mantelzorgers

20160913 compliment mantelzorgdinsdag 13 september 2016 21:25

In de raad van Enschede is gesproken over het compliment dat de gemeente wil geven aan de vele mantelzorgers in haar gemeente. Een goed idee vindt de ChirstenUnie bij monde van Janny Joosten.

Joosten: ‘Ik durf de stelling aan dat we, zoals we hier met elkaar zitten, het over een punt eens zijn: mantelzorg is onbetaalbaar!  En we krijgen er steeds meer mantelzorgers bij.” Aan de orde is het voorstel van het college met betrekking tot de mantelzorgwaardering. Vorig jaar een bedrag van € 150,--. Nu nog € 50,--.

Complimenten van fractie van de Christenunie voor het college voor de creatieve manier waarop deze waardering vorm wordt gegeven.  Enschede heeft, in tegenstelling tot de ons omliggende gemeenten, naast mantelzorgondersteuning, ook nog een, zei het wellicht wat bescheiden, manier gevonden om mantelzorgers met een klein cadeau te waarderen.

Joosten heeft de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met mantelzorgers. De geluiden die zij hoorde waren vooral die van verbazing.  Zo werd gezegd:
- Waarom zou ik als mantelzorger recht op een cadeau hebben? Mijn vader ontvangt een persoons gebonden budget en ik word toch al betaald?
- Kunnen ze dat compliment niet beter geven aan de vluchtelingen ofzo? Die hebben niets.
- Waarom zou ik daar gebruik van maken? Ik krijg de waardering al van mijn buurvrouw. Ze zegt elke dag hoe blij ze met me is.

Binnen deze raadszaal zullen de partijen het niet eens worden over de hoogte van het bedrag. Ook over de vorm van het compliment verschillen de meningen. Dit was allemaal te lezen in onze regionale krant.

De fractie van de Christenunie kan zich wel vinden in het voorstel. Het biedt ondernemers de kans zich te profileren als mantelzorgvriendelijke ondernemer. Ze kunnen ervoor kiezen wat extra geven om zo hun maatschappelijke verantwoordelijk vorm te geven.
Overigens zijn er ook nu al zorgaanbieders die mantelzorgers de gelegenheid bieden om tegen een gereduceerd tarief mee te gaan op 'schoolreis'. Niet als vrijwilliger, want daar zorgde de zorginstelling zelf voor. Maar bij wijze van bijtankdagje. Prachtig initiatief. Goed te horen dat zorgaanbieders ook oog en oor hebben voor de mantelzorger.
De ondernemers die Joosten sprak, willen graag weten waar ze zich kunnen melden. Wellicht kan de wethouder daar antwoord op geven.

Joosten heeft ook nog een vraag met betrekking tot de mantelzorgondersteuning. De ChristenUnie zou graag willen weten welke resultaten er met de middelen voor de mantelzorgondersteuning zijn geboekt.

Tot slot: het aantal mantelzorgers zal na verwachting toe blijven nemen.  Moeten we straks ook via de krant vernemen (zoals dat recentelijk gebeurt is met duurzaamheid) dat het budget overschreden is, of kunnen we daar nu al goede afspraken over maken? De fractie van de Christenunie vindt dat ook in 2018 mensen gewoon een beroep moeten kunnen blijven doen op dat mantelzorgcompliment, zelfs wanneer zou blijken dat het aantal mantelzorgers explosief gegroeid is.

We blijven allemaal gewoon mensen en wij hoeven niet van alle Enscheders te verwachten dat ze zich kunnen of willen gedragen als onbaatzuchtige Samaritanen. Bovendien... een waardering... wie wil dat nou niet op z’n tijd?

« Terug

Archief > 2016 > september

Geen berichten gevonden