Uit de fractie

Vacature: fractieondersteuner

20170923 vacaturezaterdag 23 september 2017 19:30 De fractie van de ChristenUnie Enschede zoekt een enthousiaste fractieondersteuner. De functie geldt voor 1 jaar. Na een evaluatie volgt mogelijk een verlenging met nog 1 jaar. lees verder

De aarde 'te leen'

20170412 rentmeesterschapwoensdag 12 april 2017 16:11 Janny Joosten, fractielid ChristenUnie Enschede houdt een pleidooi voor goed rentmeesterschap. lees verder

Toekomst Twence

20170404 Twencedinsdag 04 april 2017 22:12 De ChristenUnie reageert op het raadsvoorstel over de toekomst van het afvalverwerkingsbedrijf Twence. lees verder

Meer geld nodig voor huishoudelijke ondersteuning

20170302 huishoudelijke hulpdonderdag 02 maart 2017 21:08 De raad bespreekt het voorstel over de veranderingen die nodig zijn rond de huishoudelijke ondersteuning in Enschede. lees verder

Herfinanciering FC Twente

20170214 fc twentedinsdag 14 februari 2017 19:08 De gemeenteraad van Enschede moet een besluit nemen over het voorstel om FC Twente financieel te ondersteunen. lees verder