Fractie

De raadsfractie van de ChristenUnie in Enschede komt regelmatig op donderdagavond bij elkaar. De fractievergaderingen zijn in het stadhuis, Langestraat 21, Kamer 072. De vergadering begint om 20.00 uur.

De vergaderingen zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Wilt u iets inbrengen in de fractievergadering, dan is het handig om één van de leden vooraf op de hoogte te stellen. Dan wordt uw bijdrage op de agenda gezet.

Contact
Wilt u contact met ons opnemen? Hieronder vindt u de adressen en telefoonnummers van de fractieleden:

Wim Tekkelenburg, fractievoorzitter en secretaris
adres: Padangstraat 28, 7535 AD Enschede
telefoon: [053] 4 30 50 97
mobiel: 06 - 31 99 19 59
e-mail: w.tekkelenburg@enschede.nl

Henri de Roode, raadslid
adres: Suze Groeneweglanden 3, 7542 NP Enschede
telefoon: [053] 4 78 03 65
e-mail: henri.deroode@xs4all.nl

Janny Joosten – Leijendekker, raadslid
Dorpsstraat 49, 7524 CE Enschede
telefoon: [053] - 4 34 34 60
e-mail: j.joosten@mail.com

Han ter Horst, penningmeester
adres: Mariendaal 78, 7544 NE Enschede
telefoon: [053] 4 77 17 06
e-mail: hanterhorst@kpnplanet.nl
 
Fractiekamer Stadhuis
adres: Langestraat 21, Enschede, telefoon: [053] 4 81 80 34