Wethouder

Jurgen van Houdt

Sinds  19  mei  2014 ben  ik  wethouder  van onze mooie stad Enschede. In mijn portefeuille heb ik een aantal beleidsterreinen die veel raakvlakken met elkaar hebben: Zorg, Welzijn, Sport, Asiel en Integratie. Stuk voor stuk mooie onderwerpen waar veel gebeurt. En daarnaast ben ik stadsdeelwethouder voor stadsdeel Zuid. Ik vind het een bijzonder leuke en mooie portefeuille.

Ik zie veel kracht in Enschede. Op veel gebieden werken inwoners en organisaties uit onze stad samen en zetten zich in voor onze stad en wijken. Ik vind dat ook belangrijk. Niet omdat de gemeente steeds minder geld heeft, maar omdat bewoners vaak zelf heel goed weten wat ze willen en wat nodig is.

Ik werk dan ook graag met u samen. Ik doe dat het liefst zo dichtbij mogelijk. Elke eerste woensdag van de maand heb ik spreekuur tussen 16.30 uur en 17.30 in  het  servicecentrum  aan de  Wesselerbrinklaan.  Aarzel niet en loop binnen. Ik zie u graag. Verder ga ik op zelf ook zoveel mogelijk de wijken in (op woensdag in Zuid) en kunt u me natuurlijk ook mailen of bellen.

Jurgen van Houdt

053 - 481 8012

j.v.houdt@enschede.nl