Janny Joosten

Voor de partij en samenleving wil ik met name een bijdrage leveren op het terrein van onderwijs, zorg en welzijn, allochtonen-vraagstukken en arbeidsmarkt. Daar ligt mijn netwerk en liggen mijn competenties. Mijn keuze mezelf, zonder restricties, beschikbaar te stellen voor de kandidatenlijst van de ChristenUnie is weloverwogen. In een maatschappij waarin jongeren vaak een gevoel van onveiligheid ervaren door gebroken gezinnen, mensen die het economisch minder getroffen hebben zich in de kou voelen staan en zorg aan ouderen en zieken te vaak de dupe wordt van politieke belangen, is juist nu de Bijbel een richtsnoer voor onze samenleving. Het voorbeeld van Jezus van Nazareth om om te zien naar onze naasten, de tien geboden, bieden houvast in deze tijden. De ChristenUnie heeft haar programma gebaseerd op het Woord van God. Dat is ook mijn basis. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een samenleving naar Gods woord. Veiligheid en zorg voor de naaste op allerlei gebied (werk, zorg, onderwijs).

Naast het werk voor de ChristenUnie probeer ik het Evangelie een plaats te geven in mijn dagelijks leven als echtgenoot, moeder van volwassen zonen, mantelzorger voor jongere en oudere familieleden en manager van een werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn. Daarbij probeer ik door het aangaan van de dialoog met anderen op basis van wederzijds respect elke dag van elkaar te leren en te groeien naar een samenleving waarin plaats is voor iedereen.