Speerpunten

SPEERPUNTEN

De ChristenUnie gelooft in Enschede en staat voor de volgende speerpunten:

Economie en Werk

 • Behoud de Usseleres
 • Geef Luchthaven Twente de ruimte en blijf alert
 • Ondersteun maatschappelijke initiatieven als Present, de Voedsel- en Kledingbank
 • De bijstand blijft het vangnet
 • Koopzondag nee, rustdag ja

Opgroeien en Ontwikkelen

 • Geen bezuinigingen op leerlingenvervoer en onderwijsbegeleiding
 • Zorgen voor goed onderhouden en veilige schoolgebouwen
 • Geef ruimte aan Enschede studentenstad
 • Behoud de bibliotheken
 • Niet enkele, maar alle (sport)verenigingen tellen mee

Zorg en Welzijn

 • Zorg voor kwetsbare groepen, dak- en thuislozen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers vormen het cement van de samenleving
 • Verbeter de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen
 • Geef voorlichting over de risico’s van verslaving, loverboys en mensenhandel
 • Blijf inzetten op schuldpreventie en schuldhulpverlening

Stedelijke ontwikkeling

 • Duurzaam en levensloopbestendig bouwen
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding
 • Behoud de compacte binnenstad
 • Houd de binnenstad bereikbaar
 • Investeer in de infrastructuur

Leefomgeving

 • Behoud de kwaliteit van de leefomgeving
 • Zuinig zijn op de schepping
 • Afval is een grondstof
 • Zorg voor verkeersveilige wijken met voldoende parkeerplaatsen
 • Geef prioriteit aan duurzame mobiliteit

Dienstverlening

 • Wees een dienstbare gemeente
 • Stel het stadhuis open voor de stad
 • Duidelijk, eerlijk en echt zijn in de gemeentelijke communicatie
 • Geef ruimte aan gewetensvrijheid
 • Stimuleer participatie, ook door jongeren

Bestuur en middelen

 • Handhaving van regels is belangrijk
 • Het gedoogbeleid is geen oplossing
 • Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld
 • Belastingen en leges niet verhogen
 • Kritisch zijn bij het verstrekken van subsidies

Als we er samen in geloven kunnen we iets moois maken van Enschede. De ChristenUnie zal daar de komende periode weer alles aan doen. We hopen op uw stem en steun!