Kandidatenlijst

1. Jurgen van Houdt

Van jongs af ben ik woonachtig in Enschede. Na het primair onderwijs aan de Fontein en voortgezet onderwijs aan het Greijdanus College, ben ik als Bestuurskundige afgestudeerd aan de Universiteit Twente. Sinds 2010  ben ik fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Stichting Consent als Bestuurssecretaris. Ik ben getrouwd met Alída en we hebben twee dochters.

Gedurende mijn studie heb ik vanuit de overtuiging dat we de verantwoordelijkheid hebben om actief te zijn in de samenleving, ervoor gekozen om me in te zetten voor de ChristenUnie. Vanaf 2001 ben ik actief in de fractie. Eerst als steunfractielid, na de verkiezingen in 2006 als commissielid en sinds 2008 als raadslid. Vanuit mijn christelijke overtuiging wil ik me met hart en ziel in blijven zetten voor u en onze mooie stad. Mijn interesses gaan daarbij vooral uit naar bestuurlijke, economische en juridische zaken. Ik heb er zin in om de ChristenUnie ook de komende periode weer in de raad te mogen vertegenwoordigen, liefst met een zetel meer dan deze periode! Lokaal en landelijk laten we zien dat je als kleine partij best wat kunt bereiken, maar groter zou fijn zijn. Ik hoop dan ook dat u op 19 maart op een van de kandidaten van de ChristenUnie stemt! Wij geloven in Enschede, u toch ook?!

2. Wim Tekkelenburg

Ik ben Wim Tekkelenburg, 52 jaar oud en getrouwd met Saskia Rompelman. Wij hebben vier kinderen, waarvan er nog twee thuis wonen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als supervisor bij DHL Parcel Nederland in Hengelo. DHL is een internationale dochteronderneming van Deutsche Post DHL en vooral actief als koeriersbedrijf voor de verzending van pakketten en brieven. 

Net voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ben ik actief betrokken geraakt bij de ChristenUnie Enschede. Afgelopen periode was ik eerst actief als commissielid voor de ChristenUnie in de stadsdelen Noord, Oost en West. Vanaf september 2011 ben ik beëdigd als raadslid. Ik behartig de portefeuilles Opgroeien &  Ontwikkelen en Zorg & Welzijn en bleef actief in de stadsdeelcommissies Noord en Oost. Samen met Jurgen van Houdt (raadslid) en Henri de Roode (commissielid) kunnen wij terugkijken op een goede periode binnen de gemeenteraad van Enschede. Samen met de fractie hebben wij de onderwerpen voor de gemeenteraad behandeld en daarbij gelet op onze christelijke normen en waarden en die laten horen wanneer dit nodig was. Voor de komende periode heb ik er alle vertrouwen in dat dit gecontinueerd kan worden, maar hoop ik ook op een 3e zetel voor de ChristenUnie Enschede. En roep u daartoe graag op om te stemmen! ChristenUnie Enschede is Geloven in Enschede.

3. Henri de Roode

Ik ben getrouwd met Hetty en samen hebben wij één dochter, Lisan. Sinds 2006 ben ik actief betrokken bij de ChristenUnie in Enschede, eerst in het bestuur, vanaf 2010 in de fractie. Sinds september 2011 ben ik als commissielid betrokken bij een drietal stadsdelen van onze stad (Zuid, West en Centrum) en mag tijdens de vergaderingen van de stadsdeelcommissies de ChristenUnie vertegenwoordigen en het woordvoeren.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Programma Manager bij Atos, één van de grotere IT bedrijven in Nederland en Europa.  Ik ben actief lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede. Hobby’s? Lezen, volgen van de politiek en als het even lukt de conditie op peil houden met hardlopen en zaalvoetballen, alhoewel dat laatste er de laatste tijd een beetje bij in schiet (sorry jongens).

Waarom ik actief wil zijn binnen de ChristenUnie in Enschede? We hebben een Bijbelse opdracht om waar mogelijk verantwoordelijkheid te nemen in deze wereld, ook in maatschappelijk opzicht hier in onze eigen stad en naar onze medemens! De ChristenUnie biedt mij de mogelijkheid om vanuit een groep van gelijkgezinden aan deze verantwoordelijkheid handen en voeten te geven. Het mooie van de lokale politiek is dat het geen “ver van je bed show” betreft. De onderwerpen komen uit je directe omgeving, je eigen straat, wijk en stad. De zaken die je dagelijks waarneemt, waar je van geniet of waar je je aan ergert. De ChristenUnie in Enschede biedt mij de mogelijkheid om aan al deze gevoelens uitdrukking te geven en er iets mee te doen. Niet langs de kantlijn staan en toekijken, maar zelf waar mogelijk de uitdaging aan gaan en verantwoordelijkheid nemen.

4. Janny Joosten

Voor de partij en samenleving wil ik met name een bijdrage leveren op het terrein van onderwijs, zorg en welzijn, allochtonen-vraagstukken en arbeidsmarkt. Daar ligt mijn netwerk en liggen mijn competenties. Mijn keuze mezelf, zonder restricties, beschikbaar te stellen voor de kandidatenlijst van de ChristenUnie is weloverwogen. In een maatschappij waarin jongeren vaak een gevoel van onveiligheid ervaren door gebroken gezinnen, mensen die het economisch minder getroffen hebben zich in de kou voelen staan en zorg aan ouderen en zieken te vaak de dupe wordt van politieke belangen, is juist nu de Bijbel een richtsnoer voor onze samenleving. Het voorbeeld van Jezus van Nazareth om om te zien naar onze naasten, de tien geboden, bieden houvast in deze tijden. De ChristenUnie heeft haar programma gebaseerd op het Woord van God. Dat is ook mijn basis. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een samenleving naar Gods woord. Veiligheid en zorg voor de naaste op allerlei gebied (werk, zorg, onderwijs).

Naast het werk voor de ChristenUnie probeer ik het Evangelie een plaats te geven in mijn dagelijks leven als echtgenoot, moeder van volwassen zonen, mantelzorger voor jongere en oudere familieleden en manager van een werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn. Daarbij probeer ik door het aangaan van de dialoog met anderen op basis van wederzijds respect elke dag van elkaar te leren en te groeien naar een samenleving waarin plaats is voor iedereen.

5. Han ter Horst

Ik ben 54 jaar en ben geboren en getogen in Enschede. Op dit moment ben ik European Controller bij een Amerikaans bedrijf met een nevenvestiging in Borne. Voor de gemeente Enschede vind ik het belangrijk dat er gestreefd wordt naar een sluitende begroting, waarbij de zwakkeren in de Enschedese samenleving zoveel mogelijk worden ontzien.

Gezien de grote financiële ombuigingen die in Enschede tot stand moeten worden gebracht om tot een sluitende begroting te komen, zullen de politieke partijen hun stokpaardjes aan de kant moeten schuiven en samen de schouders er onder moeten zetten. Daarbij moet de politiek er zijn voor de burgers en niet andersom.

6. Josien van den Berg

Mijn naam is Josien van den Berg en sinds de zomer van 2009 ben ik woonachtig in Enschede. Na mijn middelbare school ben ik naar Groningen verhuisd om Planologie te studeren. Tijdens de laatste twee jaar van mijn studie heb ik gewerkt voor de Statenfractie van de ChristenUnie in Groningen. Daar ontstond mijn interesse voor de politiek.

Ook in Enschede wil ik mij graag inzetten voor de ChristenUnie. Ik vind het belangrijk om als christen een bijdrage te leveren aan de lokale politiek en om te bouwen aan onze samenleving.

7. Arjan Hof

35 jaar geleden werd ik geboren en groeide ik op aan de Europalaan, later op de Helmerhoek in Enschede. Na een tijd van studie en oriëntatie heb ik, als bedrijfsleider in diverse Enschedese winkels gewerkt. Na m’n trouwen in 2003 zijn we gaan wonen in het Brabantse Best vanwaar ik als unit-businessmanager, voor een Duitse bouwgigant, in België aan de slag ging. Sinds het voorjaar van 2008, zijn we weer terug gekeerd op het Enschedese honk. Als Salesmanager kon ik goed vanuit Enschede mijn werkzaamheden verrichten. Inmiddels ben ik eigenaar van een onderneming, gespecialiseerd in sales-support. Ik ben getrouwd met Lieke en samen hebben we drie kinderen.

Sinds 2010 ben ik intensief betrokken bij de provinciale politiek. Het is mooi om te zien dat de ChristenUnie in Enschede, goed gestoeld is!  Ik geef graag gestalte aan mijn Christelijke identiteit. In zowel Enschede als Best was ik als ouderling lid van een gereformeerde kerkenraad. Die christelijke identiteit is ook mijn drijfveer om maatschappelijk betrokken te zijn. De ChristenUnie is voor mij een goede organisatie om deze identiteit in de samenleving gestalte te geven.

8. Jan Oene Krist

Mijn naam is Jan Oene Krist en ik ben student aan de Universiteit Twente. Ik ben geboren in Friesland, heb mijn bachelor in Groningen gedaan en ben nu bijna klaar met mijn master in Enschede. Ik hou me tijdens mijn afstudeeronderzoek bezig met slimme energienetten en heb daar enorm veel plezier in. Vorig jaar ben ik voorzitter geweest van Navigators Studentenvereniging Enschede (NSE). Ik heb hier enorm van genoten en heb zo mogelijk nog meer geleerd. Daarnaast ben ik lid van de jongeren afdeling van de ChristenUnie, Perspectief.

Ik vind het mooi dat de ChristenUnie politiek actief is op basis van wat de Bijbel ons leert. Duidelijke principes, maar met beide voeten midden in de stad. Het is ook die drive die maakt dat ik er enorm naar uitkijk om tijdens de komende verkiezingen voor de ChristenUnie te gaan.

9. Gerda Dekker

Ik ben 45 jaar, getrouwd en moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar. Dat is een boeiende levensfase. Ik ben ook werkzaam bij Regio Twente. Mijn functie is adviseur mobiliteit. Regio Twente is een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten en opdrachtgever voor het openbaar vervoer (OV)  in Twente. Ik heb o.a. als aandachtsvelden: sociale veiligheid in het OV en toegankelijkheid (m.n. voor minder validen) van het OV en het dagelijks toezicht op de prestaties van onze vervoerder Syntus.

Als belijdend christen ben ik lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede. In deze gemeente draag ik mijn steentje bij door actief te zijn in de werkgroep Open Lasonderkerk. In de zomermaanden stellen we onze prachtige kerk open voor gasten. Zij kunnen een rondleiding krijgen, een praatje maken met een kop koffie of zelfs de toren beklimmen. Als coördinator verzorg ik dit met ruim 20 vrijwilligers. Wat mij betreft is de ChristenUnie onmisbaar in Enschede. Een christelijk geluid in de politiek is goed voor de hele samenleving. Want ik vertrouw erop dat Gods Woord heilzaam is voor iedereen en ben erg blij dat we politici hebben die zich door dat Woord laten inspireren.

10. Gijs Kant

Ik ben Gijs Kant, 32 jaar. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik ben promovendus in de Informatica aan de Universiteit Twente en hoop dit jaar mijn proefschrift over softwareverificatie af te ronden. Daar ben ik ook voorzitter van de faculteitsraad van de faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica. In mijn vrije tijd speel ik kerkorgel en lees ik graag filosofie en literatuur. Daarnaast ben ik nog actief in een technische commissie bij de Batavierenrace.

Bij de ChristenUnie Enschede ben ik secretaris van het bestuur. Wat mij in de ChristenUnie aantrekt is het streven naar rechtvaardigheid. Het ruimte laten aan onderlinge verschillen en ruimte geven aan onderlinge verbindingen. Eerlijk delen en samen werken aan welzijn en cultuur. De overheid moet de centrale rol die ze heeft op een goede, betrouwbare manier vervullen. De uitdaging ligt erin om een positieve bijdrage te leveren zonder onnodig de vrijheid van burgers en bedrijven te beperken en zonder al te hoge kosten te maken.

11. Jan Lassche

Geboren in 1953 in Enschede. Behoudens m’n studietijd in Groningen heb ik altijd in Enschede gewoond. Mijn vrouw Gerda Kloppenburg en ik zijn gezegend met 2 zoons, 2 dochters, 2 schoondochters, 2 schoonzoons, 4 kleinzoons en 4 kleindochters. Ik ben belijdend lid van de Ned. Geref. Kerk in Enschede. De kost verdien ik in de software ontwikkeling bij M11idor in Almelo, de automatiseringspoot van verzekeringsbedrijf Melching Assuradeuren uit Drachten. Om mijn conditie op peil te houden, volleybal ik op maandag (oecumenisch gereformeerd). Verder zing ik (samen met Gerda) op woensdagavond in Crescendo. Verder is mijn grootste passie het houden van postduiven. Van de postduivenvereniging De Zwaluw in Enschede ben ik voorzitter.

In de loop van de jaren ben ik actief geweest in eerst de RPF en later de ChristenUnie. De politiek probeer ik zoveel mogelijk te volgen. Mijn insteek is altijd geweest dat we vanuit de Bijbel een opdracht in deze maatschappij, waar wij deel vanuit maken, hebben. Daarbij horen verantwoordelijkheden in het besturen van deze maatschappij. De wijze waarop je politiek behoort te bedrijven vind ik terug in de ChristenUnie.

12. Peter Jan van Tuil

Geboren in 1966 in het midden van het land, Driebergen Rijsenburg. Hier ben ik dan ook opgegroeid. In 1990 getrouwd met een echte Enschedese, en sinds dat jaar dan ook burger van deze stad. Ons huwelijk werd gezegend met vier kinderen: twee meisjes en twee jongens. Sinds 1995 (denk ik) ben ik lid van het lokale bestuur van de ChristenUnie, althans van een van de voorgangers daarvan. De eerste jaren heb ik me druk gemaakt met het oprichten van een jongerenafdeling alhier. Die heeft toen een paar jaar gedraaid, maar is daarna weer ter ziele gegaan. Via diverse bestuursfuncties nu dan voorzitter. Na enig denken heb ik besloten om me beschikbaar te stellen voor deze lijst. Echte ambities om de raad in te gaan zijn er niet, vandaar ook mijn uitdrukkelijk verzoek om mij lager op de lijst te plaatsen.

In het dagelijks leven werk ik als medewerker BackOffice ICT op het Greijdanus. Dit houdt in dat ik als applicatiebeheerder de kost verdien. Mijn hobby’s zijn RPM/spinnen, dat doe ik 2 keer per week. Verder loop ik regelmatig hard en ben ik zaterdag op het voetbalveld te vinden waar ik namens CVV Sparta Enschede optreed als clubscheidsrechter en als leider van de B3, het elftal waar mijn zoon in speelt. In de zomermaanden zit ik als het even kan op de racefiets om op deze manier te genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft. Kortom actief sporten is best wel belangrijk voor mij. Verder houd ik me nog bezig met het programmeren van websites en mag ik graag een goede film kijken of een (ouderwets papieren) boek lezen.

13. Fargo Bonder

Op 12 februari 1952 werd ik geboren in Zwolle waar ik een christelijke lagere school doorliep. Op mijn twaalfde jaar verhuisden we naar Sneek waar mijn vader een functie bij de belastingdienst accepteerde. In Sneek heb ik middelbaar onderwijs gevolgd aangevuld met een studie bij de belastingdienst om daar in de functie van adjunct commies te werk gesteld te worden. In 1972 verhuisden we naar Enschede waar ik ook bij de belastingdienst kon gaan werken. In 1974 trouwde ik met Wim en we kregen vier kinderen. Ondertussen zijn we gezegend met zeven kleinkinderen. Kerkelijk ben ik altijd lid gebleven van de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Mijn grote hobby is o.a. lezen en vrijwilligers werk bij de Christelijke boektiek de Mirt aan de Minkmaatstraat. Zo kan ik me nuttig maken in de winkel en tegelijk op de hoogte blijven van alles wat nieuw uitkomt. Op de vraag of ik kandidaat voor de ChristenUnie wil zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heb ik positief mogen antwoorden. Politiek heeft mijn diepe interesse en de ChristenUnie, waar wij al jaren lid van zijn, bedrijft de politiek op een wijze waar ik mij het best in kan vinden.

14. Peter van Hartingsveldt

Van huis uit ben ik geen Enschedeër, maar woon vanaf 1999 met veel plezier in deze stad. Enschede heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een plek waar het goed wonen, werken en leven is. Ik ben getrouwd en we hebben drie jongens in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar. Mijn vrouw is werkzaam in het onderwijs en zelf werk ik bij een zorgverzekeraar. We wonen op de Laares en zijn lid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Enschede-Noord.

Politiek heeft mijn aandacht. De samenleving blijft aan het veranderen en daarin blijft het heldere geluid van de ChristenUnie nodig. Aandacht voor de medemens en daadwerkelijk zorgen voor de medemens die hulp nodig heeft. Vooral ook als de landelijke politiek steeds meer verantwoordelijkheid lokaal blijft neerleggen. Dat vraagt om duidelijke keuzes en daadkracht om deze keuzes te maken.

15. Jaap van Tilburg

In 1950 ben in geboren in Eindhoven. Op mijn 17e naar Delft getogen om daar Technische Natuurkunde te studeren. Na de vervulling van mijn militaire dienstplicht Technische Bedrijfskunde gaan studeren aan de Universiteit Twente. Toen getrouwd en inmiddels heb ik vier getrouwde kinderen en 2,5 kleinkinderen. Na mijn studie direct een organisatie adviesbureau gestart met als specialiteiten innovatie en ondernemerschap. Ik heb aan de wortels mogen staan van de ontwikkeling van de Universiteit Twente als Ondernemende Universiteit. Tevens ben ik sinds begin 1980 landelijk en internationaal actief in projecten waarin de bevordering van ondernemerschap centraal staat. Momenteel werk ik naast mijn bedrijf ook parttime bij het Nederlands Centrum voor Kennisintensief Ondernemerschap (NIKOS) van de Universiteit Twente.

Al tijdens mijn studie in Delft maakte ik een bewuste keuze om christen te worden. De wereld bestaat denk ik uit meer dan je met het oog kunt zien. Op diverse manieren heb ik ervaren dat er een liefhebbende God is die zijn schepping niet in de steek laat. Vanuit mijn persoonlijke relatie met God probeer ik actief mijn steentje in de maatschappij bij te dragen en daarbij getuigenis af te leggen van mijn geloof. Ik doe dat via o.a. een Business Alpha, een kennismakingscursus voor ondernemers en zakenmensen over het geloof, via sportactiviteiten en jongeren clubs van Sonrise Twente op wijkniveau in Enschede en door actieve inzet binnen mijn kerk de Evangelische Gemeente Enschede. Ik vind het duidelijke geluid dat de ChristenUnie uitdraagt belangrijk. Daarbij realiseer ik me dat het niet altijd gemakkelijk is goede keuzes te maken in al de vragen die er op ons afkomen. Een zoeken naar wijsheid in het spanningsveld tussen liefde en gerechtigheid. Enkele jaren geleden ben ik lid geworden van de ChristenUnie en ik nodig anderen ook graag uit om op deze partij te gaan stemmen.

16. Jan Dubbeldam

Geboren op 22 Augustus 1956 in Enschede, na de lagere school, de Lagere en Middelbare Landbouwschool gevolgd . vervolgens een jaar in Canada gewerkt en daarna de militaire dienstplicht vervuld, daarna vervolgens 15 jaar op 2 verschillende agrarische bedrijven gewerkt. Daarna in dienst gekomen bij AB Oost als ondernemer vervangende bedrijfsverzorger in de rundveehouderij , hier werk ik nog steeds met veel plezier, inmiddels als HR Coordinator verantwoordelijk voor begeleiding en aanname van personeel in een groot deel van Overijssel en Gelderland

Ben getrouwd met Marjan en samen hebben we 4 kinderen en 2 kleinkinderen. Naast mijn dagelijks werk zijn Marjan en ikzelf koster van de Chr. Geref Maranatha kerk.

17. Hendrik Werkman

Als geboren en getogen Groninger ben ik sinds eind 2012 woonachtig in Enschede. In het dagelijks leven ben ik contractmanager bij een adviesbureau in de bouwsector. Hierbij adviseer ik opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het reguliere contractbeheer tijdens bouwprojecten en adviseer ik partijen bij discussies die ontstaan zijn gedurende het project.

Voor de ChristenUnie heb ik de afgelopen jaren meerdere rollen mogen vervullen op bestuursniveau, in verschillende verkiezingscampagnes en bij de voorbereidingen naar verkiezingen toe. Met plezier zet ik mij op deze manier in voor de partij, om samen ons christelijk-sociaal geluid in de samenleving te laten horen en zien.

18. Pieter Cnossen

In het dagelijks leven werkzaam bij de 4e Musketier als financieel directeur. Met honderden mannen houden wij in de Ardennen of Schotse Hooglanden een karakterweekend en halen elk jaar miljoenen euro's op voor de strijd tegen onrecht.

Ik heb in Enschede Bestuurskunde gestudeerd en woon inmiddels al meer dan 17 jaar in Enschede. Tegenwoordig studeer ik Theologie, omdat ik af en toe mag spreken in verschillende kerken. Ik geniet daar erg van, net als van het coachen van jonge mensen en het organiseren van karakterweekenden voor mannen: mijn hobby is mijn werk geworden!. Ik ben erg blij met mijn vrouw Hanna en drie kinderen en ons mooie plekje in het centrum van Enschede. Als hobby volleybal ik. Ik hou van mensen en geniet van het samenleven in deze wereld, speciaal in Enschede. We zijn gemaakt om samen te leven is mijn overtuiging.

19. Bernard Veldkamp

In 1973 ben ik geboren in Wapenveld, op de Veluwe. Sinds 1991 woon ik in Enschede. Ik heb Wiskunde gestudeerd en werk al zestien jaar aan de Universiteit Twente, tegenwoordig als hoofddocent bij de faculteit Gedragswetenschappen en als directeur van het Research Center voor Examinering en Certificering. Ik ben getrouwd met Rolinda. Samen hebben we twee zoons, Joël en Renzo en een dochter Meike. We zijn lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Enschede-Zuid.

In 1999 ben ik actief geworden binnen de fractie van in eerste instantie het GPV en later de ChristenUnie. Als fractie assistent heb ik in het begin Tymon de Weger en later Hadassa Meijer ondersteund op het gebied van Welzijn, Onderwijs, Economie en Financiën. Na de verkiezingen van 2006 kwam ik in de gemeenteraad als Fractievoorzitter. Het is altijd mijn passie geweest om als christen actief te zijn in de samenleving. In de gemeenteraad heb ik ook met veel plezier heb het gedachtengoed van de ChristenUnie uit gedragen en me ingezet voor een sociaal  Enschede. Omdat ik in verband met mijn werk voor langere tijd naar het buitenland vertrok, ben ik in 2011 afgetreden als raadslid. Inmiddels ben ik terug en woon ik weer met veel plezier in onze mooie stad.

20. Anne Rienks

Sinds vierenhalf jaar mag ik predikant zijn van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Enschede-Zuid. Een prachtige taak dat ik samen mag doen met veel boeiende en verschillende mensen. Als predikant kom je ook in aanraking met allerlei mensen uit de samenleving en dan zie je veel nood en ook persoonlijk leed. Als ChristenUnie willen we ons voor de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving inzetten. Vanwaar mijn belangstelling voor de politiek? Voor mijn predikantstijd ben ik 23 jaar lang werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs als docent, decaan en leerlingbegeleider en was daarnaast politiek actief in Waalwijk als voorzitter van de ChristenUnie schaduwfractie en als lid van de raadscommissie voor sociale en onderwijszaken. Ook ben ik jaren actief geweest in de christelijke natuur en milieu beweging. Het stukje aarde wat we als mens mogen gebruiken, is geleend goed en daar hebben we zuinig mee om te gaan. Ook daar wil de ChristenUnie een bijdrage aan leveren.

Het predikantswerk vraagt weliswaar veel aandacht, maar dat wil nog niet zeggen dat de politiek uit mijn beeld is verdwenen. Sommigen vragen zich af of een predikant zich aan de politiek kan verbinden. Voor mij is dat geen issue, want je bent niet alleen op zondag een christen, maar op alle dagen en in alle facetten van je leven, te midden van de samenleving. Ik wil waar het mogelijk is, mijn verantwoordelijkheid inzetten voor deze stad en haar inwoners.