Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief april 2021

Spring is in the air

“When spring is in the air, there’s new life springing up everywhere...”

De lente, het voorjaar hangt in de lucht. Je merkt het overal. De natuur komt weer tot leven, we gaan er weer op uit waar het maar even kan. Ook al is het nog geen zomer en is nog lang niet alles uit de knop, we voelen dat het er onweerstaanbaar staat aan te komen! Als je heel stil bent kun je het groen bijna horen groeien.

Dat gevoel, die hoop, zie ik ook in onze samenleving, bijvoorbeeld als het gaat om de COVID-19 crisis. Het is nog niet voorbij, er moet nog veel gebeuren, maar het vaccinatietempo gaat fors omhoog, er wordt voorzichtig gesproken over opheffing van de opgelegde beperkingen. Er is hoop, er is vooruitzicht!

In de politiek zie je dat ook, we gaan richting de Zomernota. Dat wil zeggen dat we het afgelopen jaar echt achter ons laten en vooruit willen kijken. Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet beter... Daarbij willen we nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden om beter uit de crisis te komen. Beter als stad, beter als samenleving. Dat wordt nog best een opgave, maar ook hier willen we vol hoop en goede moed onze schouders onder zetten. Nu is het moment om door te pakken.

We zitten in de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. De Heer is waarlijk opgestaan! Misschien zie je het nog niet overal, maar het komt er onweerstaanbaar aan. Wees stil en luister goed, in de verte hoor je het komen, onder je voeten voel je het naderen. “Spring is in the air”, Zijn koninkrijk komt eraan!

Henri de Roode, raadslid

 

Fietsvisie 2030 unaniem vastgesteld

Enschede heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het verbeteren van de mogelijkheden om te fietsen. We willen graag dat alle verkeer kan blijven rijden en we willen een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen. Daarom willen we ervoor zorgen dat fietsen in en om Enschede nog prettiger en veiliger wordt. Zodat we nog vaker op de fiets stappen en voor korte ritjes minder de auto gebruiken, waardoor de stad ook voor de auto bereikbaar blijft.

We hebben goed gekeken hoe het de afgelopen jaren is gegaan en waar ons fietsbeleid nog beter kan. Daarover zijn we gaan praten met inwoners van Enschede en hoorden dat het nog prettiger en veiliger kan worden.

Daarom hebben we nieuwe plannen gemaakt voor de komende jaren, deze plannen staan in deze Fietsvisie Enschede 2030.

Deze nieuwe Fietsvisie is onlangs unaniem vastgesteld door de Enschedese gemeenteraad en daar ben ik erg blij mee. We kunnen nu van start gaan met de uitvoering.

We hebben daarbij drie belangrijke doelen die we in 2030 willen halen:

  • er wordt nog meer gefietst in Enschede;
  • er gebeuren minder ongelukken met fietsers in Enschede;
  • fietsers in Enschede zijn heel tevreden.

Om deze drie doelen te halen, gaan we vijf dingen doen:

  1. We bouwen door aan goede fietspaden in de stad. We gaan het fietsnetwerk helemaal afmaken en zorgen voor goede fietsenstallingen in de hele stad om diefstal tegen te gaan.
  2. We gaan ons nog meer inzetten voor verkeersveiligheid. Daarbij willen we schoolomgevingen en de oversteken van de singel veiliger maken. En we gaan verder met voorlichting voor zowel jongeren als ouderen.
  3. We willen dat iedereen veilig kan fietsen in Enschede. Daarvoor maken we plannen zodat ook de nieuwe leden van de fietsfamilie, zoals snelle e-bikes en elektrische bakfietsen, veilig kunnen fietsen.
  4. We proberen Enschedeërs die minder fietsen aan te moedigen om de fiets te pakken.
  5. We gaan er voor zorgen dat je makkelijk met de fiets naar de bus kunt en proberen vervuilend verkeer uit het centrum te houden.

Jurgen van Houdt

Kamerverhuur in Enschede naar een nieuwe aanpak

In de afgelopen jaren is er veel gesproken over kamerverhuur in Enschede. Sommige mensen hadden last van kamerverhuur in hun omgeving, daarnaast waren sommige huizen tegen de regels in opgedeeld in kamers. Terecht werd er door verschillende buurten geklaagd over de onduidelijkheid van de regels en het gebrek aan handhaving op kamerverhuur. Om die redenen is het nu al bijna anderhalf jaar niet toegestaan nieuwe kamers te verhuren. Een harde maatregel die veel impact heeft op de stad. Het is dan ook goed om te zien dat in de komende periode nieuwe regels voor onzelfstandige bewoning zullen worden vastgesteld in de gemeenteraad. 

Hoewel de regels nog niet van kracht zijn, ziet het er naar uit dat deze een stuk strenger zullen zijn dan hoe het was. Daarnaast zal er ook gehandhaafd worden op kamerverhuur waarvan deels met terugwerkende kracht. Wij vinden het goed dat dit gebeurt. Tegelijkertijd roept het ook vragen op over mensen die mogelijk hun kamer verliezen of studenten die het risico lopen op straat te komen te staan. Als deze inwoners van Enschede echt in illegale bewoning zitten en er geen vergunning meer valt aan te vragen kan het gebeuren dat dit huis niet meer aan zo veel bewoners verhuurd mag worden. Echter er zijn ook woningen die nu nog niet bekend zijn bij de gemeente maar wel legaal verhuurd worden. Daarom is de gemeente op zoek naar deze woningen en kunnen deze gemeld worden. Als ChristenUnie zijn we bijzonder blij dat ook deze kans er is. Door het komende half jaar eerst de ruimte te geven aan kamerverhuurders om aan te tonen of hun woning legaal is, wordt de bewoners van het pand niet onnodig schrik aangejaagd. Ook zijn wij als ChristenUnie al legale bewoning tegen gekomen die nog niet bekend is bij de gemeente. Juist daarom is de komende tijd goed, zodat er uiteindelijk minder huizen met veel verschillende bewoners in een straat zijn, maar het tegelijk wel mogelijk is voor studenten om ook met ons in Enschede te wonen.

Voor meer informatie over de toekomstige regels omtrent kamerverhuur en een overzichtskaart, zie onderstaande link:

https://www.enschede.nl/wonen-en-bouwen/legale-kamerverhuurpanden-in-enschede

Huib de Jong, Fractievertegenwoordiger

 

Cursus Geloof en Politiek, najaar 2021

We zijn als ChristenUnie continu bezig met het zoeken van mensen met interesse in de politiek. Meer dan dat heb je niet nodig. Wij maken je graag wegwijs en kijken daarna samen waar jij je talenten het beste in kunt zetten binnen de ChristenUnie.

Er zijn inmiddels al 4 personen die zich gemeld hebben voor een nieuwe ronde van de cursus Geloof en Politiek. We hopen die na de zomer weer te starten. in vier avonden bespreken we hoe de politiek werkt, hoe de ChristenUnie is opgebouwd en hoe we met elkaar tot een standpuntbepaling komen. We beginnen en eindigen met en persoonlijk gesprek over je verwachtingen en interessegebieden.

Schroom dus niet om ons een mailtje te sturen. We maken graag kennis met jou.

Hadassa Meijer, raadslid / h.meijer@enschede.nl

Op zoek naar (kandidaat) raadsleden ChristenUnie Enschede

Op 16 maart 2022 zullen er verkiezingen zijn voor de gemeenteraad van Enschede. Er zullen dan nieuwe raadsleden voor de gemeenteraad van onze stad gekozen worden.

Deze maand is er een brief vanuit de selectiecommissie naar de leden van de ChristenUnie Enschede gegaan waarin wij aangeven op zoek te zijn naar nieuwe raadsleden.

U kunt deze ook lezen in de vorige nieuwsbrief verzonden op 31 maart. Mocht u vragen hebben of mensen willen voordragen om op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie in Enschede te komen, dan moedigen wij u aan ons te mailen: selectiecommissie@enschede.christenunie.nl

Bij voorbaat hartelijk dank!

De selectiecommissie

 

Voorgangersoverleg 8 april 2021

We hebben deze halfjaarlijkse bijeenkomst uiteraard online gehouden. Er waren maar liefst 20 deelnemers uit de breedte van de christelijke kerken in Enschede. Diverse onderwerpen kwamen ter sprake, veelal in relatie tot deze tijd waarin Corona ons leven beïnvloedt. Bijvoorbeeld over de regels voor de kerkdiensten, vrijwilligerswerk nu en straks, wederopbloei van de stad na de corona.

Over diverse groepen mensen zijn zorgen geuit: jeugd, (buitenlandse) studenten, rouwenden, alleengaanden, coronapatienten die een lange nasleep ervaren, etc.

Diverse voorgangers spraken uit graag meer onderling contact te willen met andere voorgangers, bijvoorbeeld om (buurt)initiatieven op te zetten.

Over een aantal punten uit dit overleg hebben we naar aanleiding contact gezocht met een 2e kamerlid van de CU.

Gerda Vink, Fractie-ondersteuning

Gebed

Bovenstaande Bijbeltekst (Psalm 91:4) laat zien dat God een schild is voor ons. Hij is bij ons, óók in deze tijd van crisis waar maar geen eind aan lijkt te komen. In dat vertrouwen mogen we tot hem bidden en weten dat hij luistert naar wat we vragen. 

We zijn dankbaar voor een geslaagd Voorgangersoverleg waarin er open en eerlijk over de problemen in Enschede kon worden gesproken. Een van de thema's die langs kwam was het volgende: Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat dat de corona crisis voor grote eenzaamheid zorgt, met name onder jongeren. We vragen uw gebed voor alle mensen om wie het gaat. Daarnaast willen we u vragen te bidden om wijsheid voor overheid en maatschappelijk betrokken organisaties (bijv. kerken) om hier een oplossing in te vinden. Bidt ook voor uzelf (of u die eenzaamheid ervaart of niet) om inzicht hoe u zelf ervoor kunt zorgen dat u toch in deze tijden de verbinding zoekt met de ander. 

We vragen u gebed om wijsheid voor de overheid. Landelijk is de formatie spannend, bid dat deze voorspoedig mag verlopen. Wat betreft CU Enschede is er weer een selectiecommissie samengesteld met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Bid om wijsheid voor deze commissie en of God geschikte mensen wil aanwijzen om zich ook in te willen zetten namens de CU in de raad. 

 

Podcast “Luisteren in de politiek” met Jurgen van Houdt als gast

Echt goed luisteren is essentieel om innovatief politiek leiderschap te versterken. Waarom is luisteren zo belangrijk, wat levert het je op, waar liggen de kansen en waar laten we het liggen? Daarover gaat Sitara Edward, oprichter van Inspirited Politics, in gesprek met mensen in en rondom de politiek. In de 5e aflevering van deze serie is Jurgen van Houdt te gast.

Luister naar deze aflevering om onder andere te horen:

*    Waarom Jurgen aan Pieter Omtzigt moet denken tijdens de luisteroefening aan het begin van de podcast

*   Waarom hij het moeilijker vindt te luisteren tijdens digitale gesprekken

*   Naar wie Jurgen luisterde toen hij meer ging sporten en gezonder ging leven als wethouder

*   Hoe 'goed luisteren' recentelijk bijdroeg aan een unaniem besluit in de gemeenteraad

*  Waarom Jurgen zoveel mogelijk in gesprek gaat met inwoners die het niet met hem eens zijn

*   Welke leuke vraag langs kan komen als hij basisscholen bezoekt om kinderen te vertellen over zijn werk

*   Waarom Jurgen het begin van de Matthäus Passion heeft uitgekozen als audio-fragment

www.inspiritedpolitics.com

spotify: https://open.spotify.com/episode/7d4q3oFc1Y2E3RxWDNvJMs?si=IRiJAZl_RHqBFi_e8rUuEw&utm_source=copy-link&nd=1

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts