Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief december 2020

Van de bestuursvoorzitter

Nu ik er zo over nadenk vind ik het bijzonder om het voorwoord te schrijven van de laatste CU-nieuwsbrief editie van dit jaar.

Zowel fractie als bestuur hebben geprobeerd u mee te nemen in de politieke gebeurtenissen en aangelegenheden van het afgelopen jaar. Er was keer op keer weer veel te melden. Politiek is iets dat altijd doorgaat en dat is maar goed ook! Zo hebben we het immers met elkaar vormgegeven in dit land.

Ik heb voor de aardigheid onze ‘beginselverklaring’ er nog eens bij gepakt. Voorop staat in vette letters: Vrede Zoeken, Recht Doen!

In 2020 hebben we dat voor ogen gehad. Gedreven door God’s liefde willen we ons inzetten voor de samenleving en het bestuur van onze stad.

In het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met grote zorgen. Corona sloeg ook in Enschede in als een bom. Tot op de dag van vandaag is het 'alle hens aan dek'. Er is veel waarop we geen invloed hebben, er is meer waar we wél invloed op hebben. Laten we toch vooral veel oog hebben voor hen die het moeilijk hebben. Ook dat hoort bij Vrede Zoeken, Recht Doen!

We kunnen wel stellen dat we nieuw elan hebben in onze CU-geledingen. Fantastisch is het om met nieuwe mensen nieuwe plannen te maken voor de 2e helft van deze raadstermijn. Zo hebben we de eerste verkenningen gedaan in de opmaat naar ons Enschedese verkiezingsprogramma. Ook zijn we vertegenwoordigd op de kandidatenlijst van de 2e Kamerverkiezingen van komend voorjaar. Het is belangrijk dat we voor onze stad invloed hebben in zoveel mogelijk raden en Staten in ons land. Meestal beginnen grote politieke successen met een intensieve lobby.

In een vaak rusteloze samenleving handelen we vanuit het rustgevende besef dat God onze stad draagt en leidt met Zijn Geest. We blijven bidden om Zijn leiding en we danken steeds weer opnieuw voor wat Hij in dit leven aan ons geeft!

We wensen u gezegende kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig nieuwjaar.

Arjan Hof, Bestuursvoorzitter

 

Een terugblik op de afgelopen week én 2020

Inmiddels zit het raadsjaar 2020 er formeel op en hebben we Kerst/Nieuwjaars-reces. De laatste vergadering van het jaar zit er op en de iPad zou even op “off” kunnen. Zou kunnen, maar er zijn toch altijd onderwerpen die aandacht blijven vragen. De laatste raadsvergadering was een lange zit, van 16.00 tot 23.00 uur en er stonden veel zaken op de agenda. Ook deze keer was er voor gekozen om corona-proof samen te komen in het oude V&D pand aan de Korte Hengelosestraat.

Voor mij was het agendapunt met de meeste impact op deze avond het Bestemmingsplan met betrekking tot de Moskee aan de Kuipersdijk. Wellicht hebt u het een en ander meegekregen via de media. Uiteindelijk heeft dit plan het met een meerderheid van 20 tegen 17 stemmen niet gehaald. Voor mij heel teleurstellend want ook deze geloofsgemeenschap heeft recht op een volwaardige plek in onze samenleving en het proces voor nieuwbouw van de Moskee loopt inmiddels bijna tien jaar. Teleurstellend omdat (bijna) alle partijen in de Enschedese raad aangaven dat het ze zo gegund is, maar als puntje bij paaltje komt, er allerlei redenen worden aangevoerd waarom het technisch net even niet kan. Ik blijf na zo’n vergadering met een forse “kater” achter.

Daarnaast hebben we de afgelopen weken ook de nodige aandacht besteed aan brieven van het Diaconaal Platform Enschede waarin zij kritische vragen stellen over beleid en uitvoering in het sociaal domein. Inmiddels hebben we goede eerste gesprekken gehad met zowel het DPE als onderling in de raad. Afgesproken is dat dit in het nieuwe jaar een vervolg moet en zal krijgen.

Terugkijkend op dit jaar moeten we vaststellen dat het een moeilijk jaar was. Allereerst heeft het coronavirus al het ‘normale’  van dit jaar volledig op de kop gezet en had het grote invloed niet alleen op de wijze van vergaderen maar ook inhoudelijk op de onderwerpen die behandeld werden. Bij bijna iedere bespreking en besluitvorming speelde het een rol. In voorgaande nieuwsbrieven hebt u dit vast meegekregen. Toch hebben we mooie dingen zien ontstaan zoals bv de raadsbrede inzet voor het fonds Wederopbloei. Het coronavirus zal ons als raad zeker ook het komende jaar nog wel in zijn greep houden!

Maar toch moet ik ook vaststellen dat de samenwerking binnen zowel de raad als de coalitie met regelmaat stroef verliep en met de nodige frustraties. Ik hoop van ganser harte dat we in het volgende en laatste volledige jaar van deze coalitieperiode toch nog in staat zullen zijn belangrijke onderwerpen af te ronden.

We zitten in de donkere dagen voor Kerst, maar eigenlijk lag er een grote schaduw over heel dit jaar. Eenzaamheid, verdriet, onzekerheid en angst zijn de woorden die dit jaar tekenen.  Gelukkig lijkt er met de komst van een vaccin licht aan het einde van de tunnel te zijn, maar voordat we deze periode echt kunnen afsluiten zal het nog wel even duren. Maar als in het bijzonder Kerst één ding duidelijk maakt is dat wel dat God zijn schepping, en dus ook ons, nooit los zal laten. Hij blijft trouw aan zijn belofte, het Licht is doorgebroken in deze wereld en zal alle duisternis, eenzaamheid, verdriet, onzekerheid en angst verdrijven.

In dat Licht wens ik iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe.

Henri de Roode

Terugblik op 2020 van de Wethouder

De dagen voor het Kerstfeest bieden ook dit jaar weer ruimte voor terugkijken en vooruitkijken. Terugkijkend was 2020, ondanks de beperkingen die we allemaal hebben ervaren, politiek-bestuurlijk een productief jaar. We hebben gewerkt aan verschillende mooie resultaten. Zie de onderstaande figuur voor een greep hieruit. De basis is op orde en we zijn nog lang niet klaar. Er komt DV gelukkig nog een mooi jaar aan.

Resultaten boek je niet alleen. Ik ervaar het als een zegen en een persoonlijk voorrecht om samen met inwoners, de fractie, de raad, het college en onze ambtenaren dagelijks aan de ontwikkeling van Enschede te mogen werken en onze mooie stad elke keer nog een beetje mooier te maken. Dat was en is echt een genoegen!

Persoonlijk kijk ik erg uit naar de komende twee weken en naar het nieuwe, hopelijk betere jaar. Tijd voor rust, tijd voor bezinning, tijd voor gezin. Er is immers meer dan werken alleen. Tijd voor relaties om je heen is waardevol. En dat is niet afgelast! Samen een stukje wandelen, hardlopen, fietsen, filmpje kijken, koken, spelletje doen, boek lezen, uitslapen, lachen, kortom: tijd voor elkaar. Dat mag allemaal nog en daar mogen we dankbaar voor zijn.

Kerstfeest is het feest van het Licht. De komst van Jezus naar deze aarde heeft een hele diepe betekenis. Daar put ik dagelijks inspiratie en hoop uit in mijn werk en privé, voor nu en voor de toekomst. Langs deze weg wil ik u hele Gezegende Kerstdagen toewensen en alvast een goed en gezonder 2021, met allen die u lief en dierbaar zijn!

Jurgen van Houdt

 

Landelijk ChristenUnie Congres 21-11-2020

Zaterdag 21 november was het dan zover: het landelijke ChristenUnie congres!

Het mooie van digitale congressen is dat je veel minder moeite hoeft te doen om het mee te maken.

En dat was te merken, wat een aanmeldingen! Mooi om ook door het beeldscherm heen de dynamiek te kunnen voelen. Wil je weten wat het CU-gevoel is dan raad ik je aan om vooral eens zo’n congres te bezoeken.

Als Enschedese afdeling hadden we extra reden om dit congres mee te maken.

Hadassa stond op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen die ter goedkeuring werd voorgedragen… En men ging akkoord! Dit is zeker een felicitatie waard aan Hadassa!

Mooi om nu ook plannen te kunnen maken zodat we er hier in Enschede ook ons voordeel mee kunnen doen.

Bij aanvang van dit congres ging de bijbel open. Een tal van bekende en minder bekende CU-ers lazen een persoonlijke tekst eruit voor. Een aaneenschakeling van bemoediging en vertrouwen. Prachtig om te weten dat al die honderden ChristenUnie vertegenwoordigers hun hoop en vertrouwen vinden in het Woord van onze God! Dat is wat ons als partij bindt en waaruit we onze boodschap halen voor ons land en ons volk. Samen voor Vader en vaderland!

Arjan Hof

Een samenvatting van het Unie Congres is te zien via deze link.

 

 

Het licht in de duisternis

We gaan de donkere dagen van het jaar in, dit jaar in een lock-down. Voor sommige mensen zal dit niet heel anders zijn dan normaal, maar voor velen van ons is dit nieuw. Ergens voelt het alsof er geen licht is in de duisternis. God beloofde licht in de duisternis te gegeven en gaf dat ook. In Johannes 1:5 staat: 'Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen'.

Laten we focussen op het licht, ondanks de donkere situatie waarin we ons bevinden. God heeft deze wereld in zijn hand en in die overtuiging mogen we bidden en danken. Nu we deze kerstvakantie waarschijnlijk extra tijd hebben kunnen we deze tijd gebruiken om voor onszelf te bedenken; 'Waar ben ik God dankbaar voor?' God geeft ons nog zoveel. Door ons te richten op het licht wat we krijgen van God, kunnen we voorkomen dat duisternis gaat overheersen in ons hart. Dan kunnen we ook Gods licht verder doorgeven in de samenleving.

Als dit allemaal te mooi klinkt en je eigenlijk nergens licht ziet, houd dan deze belofte van God voor ogen. Bidt God op basis van deze belofte dat Hij zijn licht aan je laat zien. God wil licht geven aan ons en aan de hele wereld. Hij heeft de wereld geschapen door zijn Woord en dat Woord is het Licht van de wereld (Joh. 1). Laat je gebed leiden door Gods Geest om concreet het gebed voor Gods licht in deze wereld in te vullen. 

Frieda van Limbeek

 

Ken je mensen om je heen die ook interesse hebben in de christelijke politiek? Stuur deze nieuwsbrief gerust door en heb het er eens over met elkaar!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts