Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief september 2020

Van het bestuur

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. Als bestuur zijn we voor het eerst weer fysiek bij elkaar gekomen en dat was na veel online vergaderingen erg fijn.  Op donderdagavond 12 november zullen we weer een ledenvergadering organiseren. Door de Corona-crisis is het er afgelopen jaar niet van gekomen, maar we hopen jullie te zien op 12 november. We zullen dan naast wat huishoudelijke zaken zoals het jaarverslag ook stilstaan bij de successen van de ChristenUnie in Enschede.

Daarnaast kan het bestuur wel wat versterking gebruiken. We bestaan momenteel uit 4 leden en we zouden het mooi vinden om te kunnen groeien naar 5 en misschien wel 6 leden. Heb jij interesse in een bestuursfunctie? Of wil je hier wat meer over weten? Neem dan contact met ons op via onze secretaris Egbert Kloppenburg (secretaris@enschede.christenunie.nl).

Tenslotte willen we jullie allemaal nog een bemoediging meegeven voor dit nieuwe seizoen: “God, onze Vader, houdt van ons. Hij is goed voor ons. Hij troost ons voor altijd, en hij geeft ons het vertrouwen dat het goed komt. Ik bid dat Hij, en onze Heer Jezus Christus, jullie moed en kracht zullen geven. Dan kunnen jullie goede dingen blijven doen en zeggen.” (2 Thessalonicenzen 2:16-17 Bijbel in gewone taal)

‘t Is weer voorbij.....😎

Het gaat er nu toch echt op lijken; de vakanties zijn voorbij, de “r” is weer in de maand en de eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen ligt alweer achter ons!

Inmiddels zijn we ook over de helft van deze raadsperi9ode (2018-2022), tijd voor een “mid-term review” van onze coalitie en ons coalitieakkoord. Waar staan we, wat hebben we gerealiseerd, wat gaan we nog realiseren. Maar ook: waar liggen de prioriteiten en - zeker niet de minste vraag - wat is de invloed van het Corona-virus bij dit alles. Al met al geen gemakkelijke exercitie, maar als coalitiepartijen zijn we er nu wel mee bezig, want het is nu het moment om met elkaar heldere afspraken te maken waar we in de tweede helft van deze periode naar toe willen. In de komende maand zal dit duidelijk moeten worden. Achterover leunen is geen optie, het wordt sowieso hard werken!

De eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen ging verder daar waar we de laatste vergadering voor de zomer hadden geëindigd, met het raadsvoorstel betreffende de Nota van Uitgangspunten voor de Energievisie. Opnieuw werd het een turbulente en bij tijd en wijle emotionele discussie. Maar dit keer konden we het desbetreffende raadsvoorstel aan het einde van de avond bij meerderheid vaststellen. Bij dat vaststellen speelden twee amendementen van de ChristenUnie een doorslaggevende rol! Nu kunnen we de volgende stap zetten, de uitgewerkte Energievisie zelf, hopelijk later dit jaar nog! Vervolgens kunnen concrete initiatieven voor “Zon en Wind” , waar mogelijk aangevuld met andere alternatieve energiebronnen, dan leiden tot het doel: een klimaatneutraal Enschede in 2050.

Als we het dan toch over “Zon en Wind” hebben komen de volgende woorden uit het bijbelboek Job bij mij naar boven:

“Soms blijft de zon onzichtbaar, terwijl ze achter de wolken straalt,

maar daarna komt de wind en blaast de hemel schoon.”

Dat geeft moed, wat een zegen 🙏

Groet, Henri de Roode

 

Wederopbloei

“Wat is dat nu weer”, zult u denken. Het is de titel van een motie. Afgelopen maanden kon het bijna nergens anders over gaan dan over corona. Net vóór de zomervakantie hebben wij samen met CDA en Burgerbelangen een motie geschreven over de tijd ná corona. Deze motie is uiteindelijk unaniem is aangenomen. Enschede heeft meerdere keren voor een grote uitdaging gestaan. Na de stadsbrand, de tweede wereld oorlog, en 20 jaar geleden na de vuurwerkramp. Nu staan we opnieuw voor een uitdaging. 
Hoe pakken we dat goed aan, hoe maken we de kracht van de stad zichtbaar, etc. En als het nodig is, hoe springt de gemeente dan bij. De eerste maanden na het uitbreken van corona stonden we als gemeenteraad aan de zijlijn. De wet heeft het zo geregeld dat de burgemeester (met het college) de besluiten neemt. Met deze motie beogen we dat er ook over de toekomst nagedacht wordt. 

De aftrap van het nieuwe seizoen stond ook in het teken van de post-corona tijd. Mocht u ideeën hebben voor de stad, of zaken waar u tegenaan loopt, laat het ons weten.

Hadassa Meijer

Uitnodiging: Werkgroep sociaal domein

We hebben een goede gewoonte ontwikkeld om 2 keer per jaar met een aantal mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein om tafel te gaan om over zaken die in Enschede spelen te bespreken. Dit kan gaan van opvoedondersteuning, tot uitdagingen in de zorg voor dementerenden en alles wat daar tussenin zit.

Werk jij in het sociaal domein, of ken je iemand die dit werk doet en graag met de fractie mee zou willen denken? Meld je dan aan. Lidmaatschap van de CU is geen voorwaarde. Op de avond van woensdag 28 oktober staat de volgende bijeenkomst gepland; we hopen je te ontmoeten.

Hadassa Meijer

Spreekuur ChristenUnie

We zijn weer gestart met het wekelijkse spreekuur van 10.00 – 12.00 uur. Welkom in het stadhuis van Enschede. De receptionist van het stadhuis weet waar je moet zijn.

Liever telefonisch contact in verband met de huidige situatie? Neem even contact op met fractie-ondersteuner Gerda Vink voor een belafspraak met een van de raadsleden: 06-14967392 / g.vink@enschede.nl

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts