Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief mei 2020

Pinksteren en het nieuwe normaal

Het “nieuwe normaal”, je hoort het wel bijna iedere dag. We moeten met elkaar wennen aan dit nieuwe normaal geeft ook onze minister president Marc Rutte aan. Anderhalve meter afstand, grote groepen mijden, zoveel mogelijk binnen blijven, etc. Er wordt veel van ons gevraagd in deze dagen, maar we doen het om de ander en onszelf te beschermen. Het nieuwe normaal is eigenlijk niet meer dan het oude abnormaal, want echt normaal voelt dit natuurlijk nooit. Gelukkig keren we stap voor stap voorzichtig terug naar het oude normaal, maar voordat we daar helemaal terug zijn zal het nog wel even duren.

Afgelopen maandag hebben we onze eerste digitale, online raadsvergadering gehad. Mogelijk gemaakt door tijdelijke wetgeving vanuit Den Haag, wellicht wordt het ook meteen de laatste want voor de raadsvergadering eind juni willen we, als het kan, uitwijken naar een geschikte locatie met voldoende ruimte, zodat we toch weer fysiek bijeen kunnen zijn. We gaan het zien!

Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben we wel raadsbreed een motie aangenomen waarin de raad uitspreekt om nu alles te doen om enerzijds het dagelijkse leed zoveel mogelijk te beperken en anderzijds nu al na te denken over de tijd na deze crisis, gericht op wederopbloei van onze stad en samenleving. Voor dat laatste is afgesproken nu al een fonds te gaan inrichten. Mooi! Als ChristenUnie zijn wij hier een hartstochtelijk voorstander van.

Komend weekend is het Pinksteren, we staan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Pasen en Hemelvaart liggen achter ons, De Heer is waarlijk opgestaan en naar zijn Hemelse Vader gegaan. Voor zijn discipelen, maar ook voor ons, zal dat ook kunnen voelen als een “nieuw normaal”, maar dit nieuwe normaal heeft resoluut gebroken met het oude normaal. Niets is meer zoals het was, we mogen iedere dag eten van Zijn Brood en leven uit zijn Geest.

Ik wens jullie mede namens mijn fractiegenoten allemaal hele fijne dagen.

Henri de Roode, Fractievoorzitter ChristenUnie Enschede

 

Uit de raad

Afgelopen weken zijn we als raad weer veel meer gaan vergaderen, alleen maar online. Dit is wel even wennen moet ik u bekennen. Vooral dat je niet even spontaan kunt overleggen, en je overal voor moet appen of bellen. Toch hebben we een aantal besluiten genomen.

Maatregelverordening

Afgelopen maandag hebben we de aangepaste maatregelverordening vastgesteld. We zijn als ChristenUnie heel blij de veel lagere boetes die opgelegd worden als mensen in de bijstand “in de fout” gaan. Ook komt er de mogelijkheid om, voordat de gemeente een beslissing neemt, aan te geven waarom er iets is fout gegaan. Hierdoor hopen we dat het aantal bezwaren en officiële procedures afneemt. Het is zoeken geweest naar een balans.  Als iemand bewust misbruik maakt van onze voorzieningen moet dit consequenties hebben. Aan de andere kant dat als iemand onbewust iets fout doet, dat er de mogelijkheid tot waarschuwen is. We zijn blij met deze verbeteringen waar we de afgelopen jaar veel aandacht voor hebben gevraagd. Over een jaar komt er een evaluatie en zullen we gaan zien of onze maatregelen het gewenste effect hebben.

dweilstok.jpg

Ondersteuning bij het huishouden

Dit is een punt van zorg in onze gemeente. Vorig jaar heeft de wethouder aangegeven dat er met gemak € 500.000 van het budget af kon. Hierover hadden wij grote zorgen. Daarom hebben we vorig jaar in juli gevraagd om drie scenario's hoe we dat zouden gaan invullen. Dan kon de raad daarna beslissen of dit gewenst is. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar de eerste presentatie is vorige week met ons gedeeld. Het is echter nog niet zo dat er al financieel inzicht is bij de te nemen stappen. Deze informatie binnenkort naar ons als raadsleden. De ChristenUnie heeft daarna voorgesteld dat we niet zomaar even beslissen maar dat we eerst als raad willen horen van zorgaanbieders en zorgontvangers wat de gevolgen van de voorgestelde oplossingen in de praktijk zijn. Daarna zullen we als raad in debat moeten over wat we wel of niet acceptabel vinden. De ChristenUnie zal zich blijven inzetten dat we altijd de mens blijven zien, dat we naar slimme oplossingen gaan waardoor mensen in een schoon en leefbaar huis kunnen blijven wonen, en dat we vanuit solidariteit ons blijven inzetten voor hen die ondersteuning nodig hebben.

Hadassa Meijer

Bemoedigingsactie Christen Unie Enschede

In de afgelopen weken hebben we via Facebook een Bemoedigingsactie op touw gezet. Juist in deze tijd is dit meer dan belangrijk. Mensen konden iemand nomineren, met daarbij een motivatie. Daarop zijn 15 tassen vol bemoedigingen bij de genomineerden aan huis bezorgd. Een zeven-dagen-pakket vol bemoedigingen zorgt hopelijk voor wat positiviteit in deze lastige en voor sommigen verdrietige periode.

tasjes Huib.JPGtasjes Marnix.JPG

 

Gebedspunten

In de vorige nieuwsbrief hebben we een aantal bid- en dankpunten onder de aandacht gebracht. In vooral de bidpunten kwamen vooral de acute problemen van de coronacrisis aan de orde. Het grootste gedeelte van deze punten zijn nog steeds actueel, dus pak die er ook vooral nog bij in uw gebed. Gelukkig krijgen we op dit moment langzaam weer wat ademruimte en dat geeft ook mogelijkheid om na te denken over de toekomst en hoe we deze gaan inrichten. Er zijn de afgelopen tijd veel dingen veranderd en dat geeft ruimte om na te denken of we hierna teruggaan naar hoe het altijd ging of dat we dingen anders gaan inrichten. Psalm 48 (Psalmen voor nu) gaat over de stad van God, Jeruzalem. Omdat het Gods stad is straalt Zijn liefde, gerechtigheid en trouw ervan af. Laten we als christenen in Enschede bidden en werken aan de toekomst van Enschede zo dat ook Gods liefde en trouw van Enschede afstraalt.

We hebben een paar nieuw bid- en dankpunten op een rijtje gezet.

Dankpunten:

  • De ruimte die we langzaam terugkrijgen om elkaar weer wat meer te ontmoeten.
  • De scholen die weer open zijn.
  • Gods trouw en liefde die ook in deze tijd tot uiting komt in mensen die omkijken naar en zorg geven aan de kwetsbaren in de samenleving.
  • De rust die deze tijd mensen geeft. De mogelijkheid om na te denken of tijd te besteden aan mensen die het dichtst ons bij staan.

Bidpunten:

  • Vanuit de raad en het college blijft het gebed om wijsheid van belang. Bid om inzicht voor nieuwe initiatieven die Enschede een stad kunnen maken waar Gods liefde, trouw en gerechtigheid van afstralen. Vraag God hoe u hier zelf aan kunt bijdragen.
  • Geduld voor iedereen die het gevoel heeft dat het zo lang duurt. Mensen die graag zou willen dat alles weer snel opstart om de verliezen te beperken en daar dan toch in teleurgesteld worden. Christenen die graag weer naar de kerk zouden willen om elkaar te ontmoeten.

Hartelijke groet, Frieda van Limbeek

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts