Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief maart 2020

Van het bestuur

Nauwelijks een week na ‘biddag’ roepen we weer op tot een collectief gebed. Ons land en de wereld worden geconfronteerd met een ongekende dreiging van ziekte, economische neergang en inkomensonzekerheid. Sinds de tweede wereld oorlog heeft ons land niet eerder voor zulke uitdagingen gestaan. De situatie wordt met de dag ernstiger. Maatregelen die de overheid neemt raken ons allemaal en het einde is nog niet in zicht. We kunnen er zomaar van in paniek raken.

De ChristenUnie wil graag getuigen van Hoop! We hebben immers een boodschap voor de wereld die in nood is.

Als Christenen hoeven we ons niet door Corona te laten leiden.

Wij wonen toch in de beschutting van de Allerhoogste? Wij hebben hoop en kunnen met recht zeggen dat onze God onze Toevlucht en onze Vesting is.

Het is goed dat we in deze onzekere tijden onder ogen zien waar we moeten zijn en van Wie we onze hulp verwachten. Wat is het mooi om samen naar onze God te gaan en hem aanroepen vanuit de malaise. Alles van Hem te verwachten. Hoe? Dat weten we niet maar Hij is er bij en waakt!

Daarom een dag van gebed!

Gebed voor ons land in deze onzekere tijd.

Gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven en om anderen te zegenen.

Bidt u mee?

Arjan Hof, voorzitter bestuur ChristenUnie Enschede

 

Spreekuur ChristenUnie vervalt tot april

Het wekelijkse inloopspreekuur vervalt in verband met het corona-virus tot april. Wilt u een raadslid spreken, dan kan dat via een mail naar Gerda Vink (fractieondersteuner). Dan plannen we een telefoongesprek voor u in.

Werkbezoek aan Stichting Present Enschede

“Wat Stichting Present doet is olie in de tandwielen van de samenleving.” Dit was de conclusie van raadslid Henri de Roode, tijdens het werkbezoek van de ChristenUnie Fractie aan Stichting Present Enschede.
Deze organisatie richt zich op het verlenen van praktische hulp in situaties waar het ontbreekt aan geld, contacten en gezondheid om het zelf op te lossen. Vrijwilligersgroepen worden ingezet in zeer uiteenlopende situaties.

Deze vernieuwende organisatie werkt samen met andere partijen,

 bijvoorbeeld in de strijd tegen eenzaamheid in Enschede. Ook wordt een op een constructieve manier samenwerking met bedrijven aangegaan in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook is er een prachtig en uitgebreid traineeship voor jongeren ontwikkeld in landelijk verband, waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn.

Verslag van Gerda Vink

Werkbezoek aan Terwille

Donderdag 5 maart heeft de Fractie een werkbezoek gebracht aan Terwille, waar we informatie hebben gekregen over het uitstapprogramma voor prostituees. De slogan van Terwille is "Ieder mens is bestemd om vrij te zijn", waarbij ze duidelijk vanuit een christelijke visie werken. In tegenstelling tot wat sommige partijen beweren is prostitutie vaak niet een vrije keuze die mensen maken omdat ze nu zo graag in de prostitutie werken. De partijen die voor prostitutie zijn willen bijvoorbeeld meer vergunningen voor prostituees, dit zou uitbuiting moeten tegengaan. Maar het wordt deze middag duidelijk dat het grootste gedeelte van de prostitutie tegenwoordig online geregeld wordt (+1000 advertenties in een weekend in Twente). Daarnaast bevinden deze vrouwen zich vaak in een duistere wereld vol van geweld, afpersing en drugs. We horen hier wat indrukwekkende verhalen over de duistere wereld waarin Terwille deze vrouwen vindt.

Terwille helpt vrouwen uit deze situatie te stappen. Hun benadering kenmerkt zich door het kijken naar de persoon. Vaak zijn deze vrouwen wel bekend in het hulpverleningscircuit, maar is deze hulp vooral gericht op specifieke problemen, bijv. financiële hulp of hulp aan de kinderen. Terwille heeft een opvanghuis in Overijssel waar vrouwen terecht kunnen als ze ervoor kiezen uit de prostitutie te stappen. Hier worden ze beschermd van de wereld geholpen aan hun verslavingen en wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst.   

Dit bezoek maakt ons weer bewust van de problemen die er spelen rond de prostitutie. Het past in een groter plaatje van het probleem van ondermijning, waarbij de boven- en onderwereld steeds meer verweven raken. Daarnaast kunnen we Terwille mogelijk politiek ondersteunen, want ze lopen bij de gemeente vaak tegen bureaucratische muren op. Hier zouden we als fractie via connecties of kritische raadsvragen kunnen helpen met het afbreken van deze muren. Zodat Terwille mensen kan helpen om vrij te worden.

Verslag van Frieda van Limbeek

 
 
 

Werkbezoek aan afvalverwerker Twence

 
       
 
 

Woensdag 26 februari zijn wij met een groep van 8 naar Twence geweest op werkbezoek. Twence is een afvalverwerker die tegenwoordig veel duurzame energie produceert. Dit is op dit moment erg interessant als we kijken naar de huidige discussies rondom klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap.

We werden hartelijk ontvangen met een kop koffie door Frank Siebelt en Marja van der Zee. Frank heeft ons eerst een presentatie gegeven over alles wat Twence doet en waar het bedrijf voor staat. Zo produceert Twence al veel duurzame energie zoals warmte voor 8.000 Enschedese huishoudens en elektriciteit voor 20.000 Enschedese huishoudens.

Dit doen ze onder andere door biomassa energie uit resthout te halen,

 

stoom te maken van water dat langs de oven wordt gestuurd en door energie te halen uit de twee zonnevelden die ze hebben aangelegd.

Verder is Twence bezig het bouwen van kringlopen. Zo vangen ze het CO2 af en maken ze daar bakpoeder van dat weer gebruikt wordt om de rook van de afvalverbranding te reinigen en zetten ze de bodemassen om in tegels. Dit is iets waar wij als ChristenUnie enthousiast van worden. Kringlopen zijn een prachtige manier om als rentmeesters goed om te gaan met deze, van God gekregen, wereld.

Daarna zijn we door Marja van der Zee, excursieleidster van Twence, vakkundig rondgeleid over de terreinen en door de gebouwen. We hebben van grote hoogte kunnen zie hoe grijpers het afval pakken,

 

 zijn langs de ovens geweest en hebben daar in kunnen gluren en zijn langs de filter gekomen waar de uitstoten chemisch worden gereinigd.

Afsluitend hebben we nog een halfuur na kunnen praten en de laatste vragen kunnen stellen onder het genot van verse broodjes.

Onze dank gaat uit naar Frank Siebelt en Marja van der Zee voor de gastvrijheid en de vakkundige begeleiding en we willen graag Jolanda danken voor het organiseren. Het was een mooie middag waarin we konden nadenken over een duurzame wereld en waarin we elkaar beter leerden kennen en wij weer dichter bij elkaar mochten komen.

Verslag van Marnix Hobbelink

 
 
 

Voorgangerslunch 12 maart

Op 12 maart vond de halfjaarlijkse Voorgangerslunch weer plaats. Omdat in het stadhuis op deze dag en tijd geen plek was, waren we te gast bij Stadskerk De Verbinding aan de Haaksbergerstraat.

Deze keer was het thema van de bijeenkomst: dilemma’s in de christelijke politiek. Aan de hand van voorbeelden maakten Henri en Hadassa duidelijk hoe argumenten tegen elkaar worden afgewogen, zodat er toch winst geboekt kan worden.

 Daarnaast was er een mooie uitwisseling van lokale initiatieven vanuit de kerken,  die de leefbaarheid en saamhorigheid in de stad bevorderen. Het was opnieuw een bemoedigende bijeenkomst waarmee een stuk onderlinge verbinding tot stand wordt gebracht.

Bezoek Stieneke van der Graaf aan Enschede

Op 15 februari bracht Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid ChristenUnie een werkbezoek aan de Gemeente Enschede. Goed gesprek met ChristenUnie Enschede over de noodzaak van voldoende middelen vanuit Den Haag voor gemeentetaken.

En de noodzaak van een goede bereikbaarheid van de regio, waaronder de Regio Twente: Zwolle – Enschede – Münster, Amsterdam – Twente – Berlijn & Twente – Arnhem.Zwolle – Enschede – Münster, Amsterdam – Twente – Berlijn & Twente – Arnhem.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts