Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief maart 2020 extra

Lieve ChristenUnie vrienden,

U hoort en leest het vaak op dit moment, het zijn “bijzondere tijden” waarin we op dit moment leven. Hoe kort is het nog maar geleden dat we elkaar veel “heil en zegen” wensten voor het nieuwe jaar dat we waren ingegaan. Nu, nog geen drie maanden later, lijkt dat alles ver weg, bijna in een andere wereld. Waar de toekomst ons leek toe te lachen, maken we ons nu grote zorgen over vandaag en de dag van morgen.

Zorgen over onze eigen situatie, over dierbaren en over zoveel kwetsbare mensen in deze wereld.

Terwijl ik dit schrijf, klinkt op de achtergrond, toevallig (?), op de radio het “Erbarme dich, mein Gott” uit de Matheus Passion. Hoe toepasselijk, “HEER, ontferm U”, in deze tijd waarin je werkelijk niet weet waar je als mens je houvast moet zoeken. Juist op zo’n moment als nu mag deze intense bede klinken “Erbarme Dich”, leg het in Zijn trouwe Vader handen. Niet dat de wereld om je heen dan in één keer verandert, maar tegenover de onzekerheid van nu mag en kun je dan wel het vertrouwen stellen dat “Het Licht overwint”.

We leven in de weken op weg naar Pasen, de donkerste dagen van het kerkelijk jaar en tegelijk op dit moment ook voor veel mensen de donkerste en meest onzekere tijd van hun leven. Juist dan kunnen we vertrouwen vinden in de woorden van Johannes 1 vers 5: “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen”.

We kijken ondertussen met veel respect en dankbaarheid naar al die mooie en bemoedigende initiatieven die op dit moment ontstaan, deze situatie laat ons nadrukkelijk stil staan bij wat werkelijk belangrijk is in onze samenleving. In het bijzonder geldt dit voor medewerkers in de zorg, van thuiszorg tot op de Intensive Care, de schoonmakers maar ook voor Voedselbanken, opvang van daklozen, de vervoerssector etcetera.

Ondertussen staat het raadswerk op een laag pitje. We hebben besloten om in ieder geval tot 6 april geen raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten te houden. Ook hebben we als partijen in de raad afgesproken om het college van B&W op dit moment niet lastig te vallen met “politiek met een kleine p”, zoals we dat dan noemen. Het college moet zich kunnen concentreren op het beheersen van de huidige crisis.

We hebben een kernpresidium in het leven geroepen, bestaande uit 4 raadsleden, 2 personen uit zowel coalitiepartijen als oppositie partijen. Zij vormen op dit moment het contactpunt tussen raad en college. Voor de situatie na 6 april zijn we nu, net als in veel andere gemeentes in het land, aan het onderzoeken hoe we dan in praktische zin handen en voeten gaan geven aan de noodzakelijke politieke besluitvorming in onze gemeente.

In de tussentijd maken we veel gebruik van de mogelijkheden om elkaar online te ontmoeten, elkaar op de hoogte te houden en zorgen/ideeën te delen.

Ook als fractie hebben we op dit moment geen fysieke bijeenkomsten, wel hebben we minimaal wekelijks overleg via een online meeting. U zult begrijpen dat we dus geen inloopmoment hebben in deze weken, wel kunt u natuurlijk altijd vragen/opmerkingen aan ons kwijt via de mail of andere contact mogelijkheden.

Kortom, het zijn vreemde en onwerkelijke tijden, maar we hopen en bidden dat de huidige crisis snel onder controle mag komen en we allemaal weer een beetje de draad kunnen oppakken. Ondertussen, wees lief voor elkaar, kijk om naar elkaar en draag elkaar en deze wereld op in uw gebeden!.

Namens de gehele fractie van de ChristenUnie Enschede,

Henri de Roode

Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Als je in moeilijke tijden kunt terugvallen op mensen om je heen dan wordt je last minder zwaar!

We kunnen wel stellen dat die moeilijke tijden inmiddels zijn aangebroken.

Corona slaat ongenadig om zich heen met vele zieken en doden tot gevolg.

Een pandemie waarvan we ons geen voorstelling kunnen maken en waarvan we ook geen idee hebben hoe die zich gaat ontwikkelen. In Enschede zijn de scholen gesloten en de meeste kerken blijven op zondag dicht. Rust- en verzorgingshuizen sluiten hun deuren voor bezoekers uit angst voor besmetting van de kwetsbaren. Het wordt minder vanzelfsprekend om mensen en dierbaren om je heen te hebben. Het onbevangen praatje van alledag of een bezoekje zomaar gebracht, het is niet meer van deze tijd, zo lijkt het.

Als je in moeilijke tijden kunt terugvallen op mensen om je heen dan wordt je last minder zwaar?

Premier Rutte zei het treffend, ‘let een beetje op elkaar’. En dat hebben we in onze oren geknoopt.

Ook in Enschede worden talloze initiatieven ontplooid om de uitdagingen samen aan te gaan.

Oude termen als noaberschap zijn ineens weer springlevend en krijgen nieuw elan.

Nadat onze Here Jezus opstond uit de dood zond hij zijn leerlingen uit over de wereld.

Je kunt dat lezen in Mattheus 28. Hij zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

Wij kunnen nu in Zijn voetsporen gaan en gehoor geven aan Zijn oproep om er te zijn voor anderen.

Juist nu hebben we een ‘noaberkans’ om Hem te laten zien aan onze naaste in nood.

God voltooit de wereld, er komt een dag waarvan we weten dat Jezus terugkomt.

Een dag waarin het afgelopen is met ziekte en verderf. Geen angst meer en geen verdriet. Ook geen benauwden meer die in eenzaamheid moeten sterven op chaotische IC- afdelingen.

De weg naar die dag toe, heeft diepe kuilen en hoge hobbels. Maar Jezus is erbij. 

Hij zegt het zelf: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld!

Arjan Hof

Bestuursvoorzitter ChristenUnie Enschede

Nietalleen

In Enschede hebben diverse kerken en organisaties zich reeds aangesloten bij het landelijke initiatief Nietalleen. De ChristenUnie is een van de initiatiefnemers.

Mensen die hulp nodig hebben bij alledaagse zaken die door de coronacrisis opeens moeilijk of onmogelijk zijn kunnen dat aangeven. Dat kan door te bellen met het telefoonnummer 0800-1322 of hun vraag te stellen via de website Nietalleen.nl. Ook mensen die willen helpen kunnen zich op deze manier melden.

Met Nietalleen worden de lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar verbonden. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent Nietalleen.

De EO besteedt 4 weken lang op televisie aandacht aan dit initiatief. Elke werkdag om 16.45 uur op NPO1 worden mooie reportages en inspiratie gedeeld.

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts