Nieuwsbrief 15 november 2022

Enschede
Nieuwsbrief 15 november 2022

Terugblik Ledenvergadering

Op 27 oktober hebben we in de Lasonderkerk een ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens het formele gedeelte zijn de plannen van het bestuur besproken en zijn de begroting voor 2023 en de afrekening van 2022 de revue gepasseerd.

Ook mochten we Jeannette Brink als nieuw bestuurslid verwelkomen. We zijn erg blij dat zij, met de ervaring die ze heeft en haar liefde voor Enschede, ons team komt versterken. 

Hierna mochten we de avond vervolgen met een pubquiz. Deze was erg geslaagd. Er waren diverse teams gevormd en de onderlinge spanning was behoorlijk te voelen! Er waren verschillende categorieën (bijbel, politiek, Enschede en spelling) en uiteindelijk mochten winnaars Jordy en Jurgen het coalitieakkoord als beloning mee naar huis nemen.

Na het succes van de afgelopen vergadering hopen we ook de ALV in het voorjaar te combineren met een activiteit of spreker. Deze vergadering is nu alvast van harte aanbevolen! 

Jolanda Verschoof, voorzitter van het Bestuur

 

GBT pilot

Wellicht heeft u onlangs de brief ook ontvangen: een verzoek van GBTwente om foto's van uw badkamer, toilet of keuken op te sturen. Dat leidde terecht tot veel ophef in Enschede. Onlangs hebben we in de gemeenteraad een discussie gevoerd over deze situatie.

Het doel van de brief van GBTwente was om een betere waarde bepaling van de OZB te komen. Daar is ook de ChristenUnie voor, want nu komt het regelmatig voor dat de OZB-waarde niet helemaal klopt. Veel mensen gaan in bezwaar, vaak ook  met hulp van dure no-cure-no-pay bureautjes, en dat kost de gemeente (en dus de belastingbetaler) ieder jaar 1,5 miljoen euro. Frustrerend voor mensen die in bezwaar maken  en zonde van het geld.

De ChristenUnie vindt de brief van het GBTwente echter onder de maat. Ik heb dat onlangs ook persoonlijk aan GBTwente laten weten en naar voren gebracht in het debat. Er kan nooit sprake zijn van een verplichting om foto’s van je huis aan te leveren. Inmiddels heeft GBTwente de pilot stopgezet en een nieuwe en duidelijker brief verstuurd om de situatie recht te zetten en toe te lichten.

We hebben als ChristenUnie een motie in de gemeenteraad om helemaal met de pilot te stoppen overigens niet gesteund. Een pilot om de kwaliteit van de taxatie  te verbeteren kan een goed middel zijn om de kosten voor gemeente en burgers te verminderen en no-cure-no-pay bedrijfjes wind uit de zeilen te nemen. Maar dan wel graag met goede communicatie en altijd op basis van vrijwilligheid.

Henri de Roode, fractielid

Uitnodiging voor de Provinciale Unievergadering (ALV)

Als lid van de ChristenUnie in Overijssel, het stroomgebied van Waterschap Vechtstromen en van Waterschap West Overijsselse Delta bent u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Provinciale Unievergadering die gehouden zal worden op D.V. 24 november 2022 op Erve Vechtdal in Ommen van 20.00 uur tot (uiterlijk) 22.00 uur.

Tijdens deze vergadering presenteren we u de kandidaten waarmee we de verkiezingen willen ingaan. De beoogd lijsttrekkers en een deel van de kandidaten zal zich persoonlijk aan u voorstellen. 

Ook zullen we met elkaar in gesprek gaan over de thema's van de verkiezingsprogramma's voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschappen.

U kunt zich opgeven door u een mailtje te sturen naar janlimbeck@overijssel.christenunie.nl

 

Nieuwsbrief Gert-Jan Segers

Meer weten over de politieke keuzes van de ChristenUnie landelijk? Abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief van Gert-Jan Segers:

https://www.christenunie.nl/nieuwsbrief

U geeft een toekomst vol van hoop

Veel van jullie kennen dit lied van Sela. Tijdens de afgelopen algemene beschouwingen keken we vooruit naar de toekomst van Enschede en dan natuurlijk vooral de nabije toekomst, de komende jaren. Natuurlijk zijn er ook doelen gesteld voor doelen verder weg, bijvoorbeeld 2030 of 2035 en een van de insprekers keek zelfs vooruit naar het jaar 2060. Dit lied gaat over de toekomst waar we zekerheid over hebben en die God gaat maken. Met deze toekomst in gedachten kunnen we hoopvol bidden en verder kijken dan de golven van het leven.

Visies over de toekomst lopen uiteen en dit lijkt steeds meer te leiden tot spanning, in de wereld, politiek maar ook in kerken. Bid daarom voor rust en vrede. Een van de punten van spanning van de afgelopen tijd gaat over de opvang van vluchtelingen. Bid voor wijsheid voor zowel de landelijke als lokale fractie om hier de juiste beslissingen te nemen zodat we als land en als gemeente de christelijke gastvrijheid vorm mogen geven. Dank voor alle mensen die vluchtelingen opvangen en hen helpen integreren in onze samenleving.

Als laatste een activerend gebedspunt. De energiecrisis leidt in de samenleving tot acute armoede bij mensen waar het niet direct heel duidelijk is, of misschien raakt het u zelf wel. Wanneer het u niet persoonlijk raakt willen we u vragen te bidden of God u wil laten zien hoe u iemand in uw omgeving kan helpen. Bijvoorbeeld door uw € 190,- compensatie te schenken aan iemand die in nood zit. Of misschien kunt u iemand uitnodigen om mee te eten, dat kan ook nog zomaar eens heel gezellig zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20