Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief 30 mei 2022

Het lijkt wel of de boel stil staat.

Na de hectiek van het campagne voeren, verkiezingen en informeren, is het nu de tijd voor formeren.

Ook de ChristenUnie zit weer aan de tafel waar de coalitieafspraken gemaakt zullen worden.

We zien uit naar de resultaten en de bespreking daarvan tijdens onze Algemene Leden Vergadering.

Tegelijk moeten we ons alweer opmaken voor de volgende verkiezingen.

Volgend jaar stemmen we weer voor de Provinciale Staten van Overijssel en in het verlengde daarvan de Eerste Kamer. Statenlid zijn is een gave en uitdagende functie waarin je op veel plekken komt en over veel kunt meepraten. Wil je er iets meer over weten, vraag ondergetekende gerust, die weet er best veel van.

Net als bij onze gemeenteraadsleden is het in de Staten een voorrecht om te mogen spreken voor en met de inwoners. Geweldig dat we dat nog steeds kunnen doen vanuit onze Christelijke visie op mens en maatschappij. In onze partijbeginselen staat het zo treffend.

‘Opkomen voor de zwakke en vredestichters zijn’.Ik wens ons dat allemaal toe en bovenal Zijn Zegen!

Arjan Hof, Bestuursvoorzitter

Coalitie onderhandelingen.

Het wordt echt tijd om u bij te praten over hoe het gaat met de coalitie onderhandelingen.

Na de verkiezingen waar Burger Belangen Enschede (BBE) de grootste is geworden, hebben zij aangegeven met een raadsagenda/raadsakkoord te willen werken. Na een aantal gesprekken is daar de raadsagenda uit gekomen. Dit betekent dat de Raad op een aantal onderwerpen vanaf het eerste begin betrokken wil worden. Om het proces om tot een raadsagenda te komen niet te frustreren is gekozen de onderhandelingen wat later te starten.

Op 19 april zijn de informateurs met een advies gekomen om te gaan onderhandelen met BBE, VVD, PvdA en ChristenUnie. Daarover is 20 april een debat gevoerd met de gehele Raad. Daarna is er gezocht naar twee formateurs, we zijn heel blij dat Theo Bovens en Henk Veerbeek hiertoe bereid waren. Op 10 mei, vanwege de meivakantie, zijn de eerste gesprekken gestart.

U zult begrijpen dat we op dit moment over de inhoud van de gesprekken niet veel kunnen delen, een broedende kip moet je niet storen. We hopen over niet al te lange tijd bij u terug te kunnen komen met een goed resultaat.

Wilt u de komende weken voor ons blijven bidden, dat we met wijsheid beslissingen nemen in het belang van de stad. Dat we met wijsheid de weging maken tussen ons partijbelang en dat van de stad.

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

 

Kandidaten gezocht voor de Provinciale Staten

Beste leden van de ChristenUnie in Overijssel,

De gemeenteraadsverkiezingen liggen inmiddels enkele weken achter ons. De voorbereidingen voor de volgende verkiezingen zijn alweer in volle gang.

In 2023 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. En daarvoor zoeken wij kandidaten, mensen met een hart voor Christelijke politiek.

Als statenlid functioneer je in een dynamische en complexe omgeving, waarbij allerlei belangen moeten worden afgewogen. De drie belangrijkste taken van een Statenlid zijn:

  • De inwoners van de Provincie Overijssel vertegenwoordigen;
  • Kaders stellen voor het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel;
  • Controle op het functioneren van het provinciebestuur op doeltreffenheid, doelmatigheid en rechtmatigheid;

We zoeken mensen die:

  • betrokken christen zijn en lid van de ChristenUnie zijn of willen worden;
  • affiniteit hebben met de politiek en de publieke sector;
  • het gewenste werk- en denkniveau hebben voor dit werk (goed onderbouwd);
  • de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift;
  • eventueel politieke ervaring hebben;
  • in staat om zich nieuwe (beleids)onderwerpen snel eigen te maken;

Wil je meer weten over de inhoud van het werk als lid van Provinciale Staten in Overijssel namens de ChristenUnie? Stuur dan een mail naar de fractievoorzitter Renate van der Velde. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. (Uiteraard kan ook het Enschedese statenlid Arjan Hof hier wat over vertellen.)

Zou jij willen gaan voor een plek op de lijst van de ChristenUnie voor de verkiezingen van de Provinciale Staten? Als betrokken lid of zelfs voor een plek in de fractie?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten en stuur je CV, samen met het sollicitatieformulier PS23 uiterlijk 31 mei 2022 naar de selectiecommissie via ps23@overijssel.christenunie.nl o.v.v. kandidaat verkiezingen PS23. Je aanmelding wordt vertrouwelijk behandeld.

We zien uit naar je reactie!

Hartelijke groeten,

Bestuur ChristenUnie Overijssel

Voorgangersoverleg

Donderdag 19 mei was het halfjaarlijkse voorgangersoverleg, deze keer in de Goed Nieuws gemeente. Met 18 mensen van verschillende kerkelijke achtergronden hebben we de bemoedigende ontwikkelingen maar ook zorgen gedeeld die spelen binnen de Enschedese kerken en samenleving. De meeste Enschedese kerken starten weer op na corona, daar is veel dankbaarheid over. Maar het is ook zoeken naar hoe het kerkzijn weer vormgegeven moet worden. Voor veel kerken ligt daarbij de focus op de jeugd, hoe kunnen zij weer actief betrokken worden bij de gemeente en wat zijn de problemen waar zij door corona mee te maken hebben gekregen. Dat de jeugd in Enschede het zwaar heeft door corona bleek ook recent uit een onderzoek en dat baart vrijwel iedereen zorgen.

Daarnaast bezinnen veel kerken zich op hun positie in de samenleving door actiever te worden in de wijk, zich in te zetten voor vluchtelingen of stil te staan en te bidden om richting van God te krijgen. Vanuit verschillende kanten wordt duidelijk dat de maatschappelijke problematiek rond woningtekort, energiearmoede en vluchtelingen ook voor kerken en interkerkelijke organisaties steeds meer prioriteit krijgt. Het is mooi en belangrijk om zo als kerk en politiek samen te zitten en na te denken over problemen in de samenleving en te kijken hoe iedereen daar zijn rol kan oppakken.

 

Algemene Ledenvergadering woensdag 8 juni

Op woensdag 8 juni a.s. zal er een ALV worden gehouden in de Maranatha-kerk (CGK Enschede-West). We beginnen om 20 uur.

De uitnodiging (voor leden) en agenda zult u binnenkort ontvangen.

Gebedspunten

De gebedspunten van de nieuwsbrief openen we met Zacharia 4:6 waar God tegen Zerubabel laat zeggen: "Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest." We zijn als CU dankbaar dat we aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe coalitie zitten, maar we beseffen daarbij dat deze woorden ook voor ons gelden. Dank daarom God voor deze positie en bid om zijn geest voor de onderhandelaars. Daarnaast is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd: dank voor de mensen die bereid zijn deze positie binnen Enschede in te nemen, bid ook voor hen om wijsheid, eenheid en een goede sfeer en samenwerking in de raad.

In de stad Enschede spelen een aantal zaken waar we ons als CU zorgen over maken en graag gebed voor zouden willen. We maken ons grote zorgen over de Twentse jongeren. Een onderzoek van de GGD heeft laten zien dat een grote groep jongeren psychosociale problemen heeft en zelfs speelt met suïcidale gedachten. Dit probleem is duidelijk versterkt door de corona maatregelen. Bid voor wijsheid in de samenleving om hier goede begeleiding en een uitweg in te geven.

Daarnaast maken we ons grote zorgen om de gevolgen van de grote (energie) prijsstijgingen. We verwachten dat een grote groep mensen financieel in de problemen komt. Hier is wijsheid voor nodig van de overheid en andere hulpverleningsinstanties, hier kan ook een taak liggen voor de kerken.

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts