Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief maart 2021

Bijzondere weken

We leven in bijzondere weken, enerzijds de weken van inkeer en bezinning, op weg naar Pasen, anderzijds op weg naar verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ik heb persoonlijk niet het gevoel dat beide gemakkelijk samengaan of op elkaar aansluiten. Inkeer, bezinning, jezelf beperking opleggen in de vastentijd, het is in deze campagne tijd vaak zo totaal anders. Het zijn de grote en harde woorden die klinken, het jezelf profileren veelal ten koste van de ander. Zo anders dan de boodschap die past bij  de tijd op weg naar Pasen, een tijd die oproept tot gebed, om aandacht voor de ander, je naaste, en om bescheidenheid en ingetogenheid.  Dan is het goed om ook tijdens deze drukke campagne weken aandacht te hebben voor je persoonlijk geloof en reflectie op de zingeving van je geloof, zoals bv Gert Jan Segers dat deed tijdens een gesprek met Lilian Marijnissen deze week, of tijdens de online gebedsbijeenkomst van maandag 15 maart. 

 

Ondertussen gaat ook de lokale politiek gewoon door. We zijn dankbaar en blij dat onze Burgermeester Onno van Veldhuizen zijn werk weer kan oppakken. Ook van hieruit wensen wij hem Gods zegen toe bij zijn werk. Daarnaast past ook zeker een woord van dank aan waarnemend burgermeester Henk Jan Meijer voor de voortreffelijke vervanging tijdens de afwezigheid van onze eigen burgermeester!

Tijdens de raadsvergadering van 8 maart jl  hebben we na goede besprekingen de visie op de verdere ontwikkeling van het Kennispark kunnen vaststellen. Met prachtige ondernemingen zoals Demcon  en in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente willen we belangrijke stappen gaan zetten in verdere ontwikkeling van deze innovatieve bedrijven campus. Ook hebben we deze avond de subsidieverordening voor ondersteuning van de cultuur sector kunnen vaststellen. Met de 3 miljoen aan noodsteun uit Den Haag voor deze sector, zijn we in staat om acute nood aan te pakken en voor de komende jaren een goede uitgangspositie voor cultuur in de vorm van de “Huiskamer van de stad”.

 

Henri de Roode

 

Onafhankelijk onderzoek sociaal domein

Afgelopen maandag is (zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven) besloten tot een extern onderzoek naar het sociaal domein. We zijn daar als fractie heel blij mee. Afgelopen maanden is er heel veel gedebatteerd over een onderzoek. Er is besloten dat 3 personen van extern elk met een specifieke expertise het onderzoek gaan leiden. Hopelijk komen zij vóór het zomerreces met hun bevindingen. Daarna volgt een debat met de raad over de conclusies en aanbevelingen. We houden u op de hoogte van het vervolg. 

Hadassa Meijer

Campagne

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen weken al flink campagne gevoerd is. Landelijk maar ook zeker hier in Enschede. Hierbij een aantal foto's van de Regiorace (rechtsboven en rechtsonder), waarbij via een estafette duurzame initiatieven zijn verzameld voor “Den Haag”.

Linksboven een ontmoeting van Hadassa Meijer met GertJan Segers. GertJan was in Enschede voor een gesprek bij Tubantuia (van Torentje naar Torentje).

Linksonder een foto van drietal CU-leden die op bezoek bij Leger des Heils lekkere hapjes hebben gemaakt voor de bewoners.

Op onze sociale media-kanalen kunt u veel meer vinden.

#kiezenvoorwatechttelt

 

Interactieve Talkshow GoedDoen

Kijk je mee met de interactieve talkshow GoedDoen.in? Met een speciale uitzending rondom de Tweede Kamer verkiezingen met Hadassa Meijer en Marnix Hobbelink als gasten aan tafel. Maandag 15 maart 20:30 uur via goeddoen.in

Goeddoen.in is een inspiratieplatform met een positief geluid over goed doen.

Hadassa is kandidaat voor de Tweede Kamer verkiezingen en vindt jouw stem belangrijk om het geluid van Twente in Den Haag goed te laten horen. Hadassa is betrokken bij meerdere lokale maatschappelijke initiatieven en is raadslid voor de ChristenUnie in Enschede. Ze wordt in haar campagne ondersteund door Marnix Hobbelink.

Samen met Jaap Geerts gaan zij in een interactieve setting in gesprek over thema's als - Waarom zou je goed doen? Waarom is de stem van Twente belangrijk in Den Haag? Heeft het wel zin om te stemmen? En wat motiveert Hadassa om zich hard te maken om een stem te zijn voor hen die het minder hebben.

Kijk maandag 15 maart om 20:30 uur naar de livestream Goeddoen.in via www.goeddoen.in en doe interactief mee door je vraag te stellen via de chat op Youtube of op Facebook.

 

Ledenvergadering (Herinnering)

Als bestuur zijn we de laatste periode bezig geweest met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022: de selectiecommissie, de programmacommissie voor het Verkiezingsprogramma.

Het campagneteam is al druk bezig met de campagne voor de 2e Kamerverkiezingen, en doen een aantal leden mee aan de Twentse campagnegroep (om zo een en ander met elkaar af te stemmen). Zo kan straks de overstap worden gemaakt naar de campagne  voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

Op 25 maart a.s. willen we een online-ledenvergadering houden. In deze vergadering zullen we o.a. verslag doen van de campagne en resultaten TK 2021, de voorbereiding op de GR 2022. Daarnaast nog een aantal huishoudelijke zaken: herbenoeming van Egbert Kloppenburg als secretaris, en daarnaast benoeming als lid van het bestuur: Frieda van Limbeek.

U kunt zich nu al aanmelden voor deze Ledenvergadering bij de secretaris: link.

Tot 23 maart kunt u zich aanmelden. Op 23 maart ontvangt u dan de agenda en link voor de vergadering.

We hopen u dan (online) te zien.

Egbert Kloppenburg, secretaris

Gebedsavond 15 maart

Ook op maandag organiseert de ChristenUnie een gebedsuur; bidt u mee?

 

Bemoedigingsactie

In de vorige nieuwsbrief heeft u de oproep gelezen om mensen te nomineren voor een Bemoedigingspakket. We hebben diverse mensen en gezinnen hiermee kunnen verrassen. Een van de reacties: "Ik sta zelf altijd klaar voor anderen, wat is het dan lief dat een ander ook mij wil bemoedigen."

Documentaire “Doelwit”

Enkele weken geleden is de documentaire van 2Doc getiteld “Doelwit” uitgezonden.

De uitzending gaat over de impact van bedreigingen en intimidatie op lokale bestuurders. Ook onze wethouder Jurgen van Houdt is gevraagd om hieraan mee te werken, samen met 5 andere wethouders. Hij vertelt zijn verhaal over de impact die de protesten tegen de komst van het asielzoekerscentrum naar Enschede op hem had.

Voor wie terug wil kijken: link naar 2Doc

Gebedsbrief

Het is de tijd van verwachten. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de verkiezingen. Wat zijn de uitkomsten? Zal er een stabiele coalitie te vormen zijn?

Met de goedkeuring van verschillende vaccins zorgt voor gespannen verwachtingen. Wanneer kunnen we het normale leven weer oppakken?

Beide thema's geven bij mensen ook hele persoonlijke verwachtingen. De een is optimistisch over de toekomst, de ander ziet het allemaal somber in.

Deze gebedsbrief wil ik wijzen op Psalm 33:20 'Wij verwachten vol verlangen de Heer, hij is onze hulp en ons schild'. Wat onze verwachtingen ook zijn, deze verwachting gaat boven de andere verwachtingen uit. In het licht van deze verwachting willen ik ook de gebedspunten van deze nieuwsbrief plaatsen.

Binnen de fractie leeft breed het verlangen om te bidden voor de landelijke verkiezingen. Het onderzoek van het ND, dat liet zien dat de helft van de kerkgaande christenen niet op een christelijke partij stemt, werd als zorgelijk ervaren. Aan de andere kant hangt Gods plan gelukkig niet van christelijke politici af. Daarom willen we graag gebed voor een goede uitslag voor de christelijke partijen, maar ook dat er in zijn algemeenheid nieuwe politici gekozen worden die de christelijke waarden uitdragen. Zodat Gods waarden ook het uitgangspunt zijn voor een te vormen coalitie, want we zijn ervan overtuigd dat dat het beste is voor de samenleving. Dank God voor de mooie lijst van mensen die de CU voor de Tweede Kamer verkiezingen heeft.

Met betrekking tot corona willen we gebed voor wijsheid voor de (lokale en landelijke) overheid en samenleving om te bepalen hoe we verder moeten. Afgelopen week was het biddag voor gewas en arbeid, dat stemt ook tot reflectie over hoe we omgaan met de aarde. Pakken we onze oude patronen weer op als er meer mag? God houdt de aarde in zijn hand en wil ons ook in deze grote vragen wijsheid geven. Dank God voor zijn almacht en zorg.

Gebedspunten en dankpunten met betrekking tot de gemeentepolitiek zijn:

- Bid voor wijsheid in het alledaagse politieke werk van zowel de gemeenteraad als het college.

- Dank dat onze burgemeester Onno van Veldhuizen weer voldoende opgeknapt is om aan het werk te gaan. Bidt dat hij ook steeds verder geneest en Gods kracht en wijsheid mag ervaren in de taak die hij heeft als burgemeester. Dank ook voor het werk van Henk Jan Meijer die een fantastische vervanger is geweest in de tijd van afwezigheid van onze eigen burgemeester.

-Bid voor een goede samenwerking in Twente tussen de verschillende gemeentes. Zodat ook de regio als geheel goed bestuurt wordt.

-We blijven u gebed blijft nodig voor het onderzoek binnen het sociaal domein. Bid voor wijsheid voor de onderzoekers om de knelpunten boven water te krijgen. Bid voor de politiek om ook een goed debat te kunnen voeren en met wijsheid beslissingen te nemen die zorgen voor meer rechtvaardigheid en eerlijkheid.

- Laaggeletterdheid is een steeds groter wordend probleem in de samenleving en ook in onze gemeente. Bid voor meer openheid zodat mensen eerder hulp zoeken (en vinden) en niet op onbegrip stuiten.

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts