Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief juli 2021

Toe aan vakantie

Ieder jaar is het richting het zomerreces een race tegen de klok om alles wat moet nog gedaan te krijgen Dit keer was het niet anders, de druk en de hectiek kende nauwelijks grenzen.

 
 

 
       
 
 

Zomernota

Als eerste hadden we de bespreking van de zomernota, de opmaat naar de later dit jaar te bespreken begroting voor 2022-2025. Als raad stellen we kaders vast en geven richting mee m.b.t. de op te stellen begroting. Als ChristenUnie zijn we blij met de aandacht die we in de komende jaren zullen gaan geven aan het onderwerp kansengelijkheid, ieder kind dat in Enschede opgroeit zou dezelfde kansen en mogelijkheden moeten hebben. Nu is dat nog lang niet altijd zo en zien we vaak dat achterstanden van generatie op generatie doorgegeven worden. Echt een belangrijk onderwerp voor de toekomst van onze stad. Daarnaast hebben we extra impulsen kunnen geven aan leefbaarheid en “groen” in onze stad. Mooi ook dat we het succesvolle beleid m.b.t. de bestrijding van de overlast door de Eikenprocessierups ook de komende jaren gaan doortrekken.

 

Energievisie

Vervolgens de Energievisie, in combinatie met de Visie landelijk gebied en de Regionale Energie Strategie voor Twente. De Visie landelijk gebied, portefeuille van onze Wethouder Jurgen van Houdt, kreeg terecht veel lof toegezwaaid. Mooi succes voor hem dat zeker ook afstraalt op de ChristenUnie. Energievisie en RES is een ander verhaal. Als je deze visie naast de (inter-)nationale klimaatakkoorden en ons eigen coalitieakkoord legt, dan kun je niet anders dan vaststellen dat er veel ambitie is ingeleverd. Wat de ChristenUnie betreft is dat teleurstellend maar tegelijkertijd ook een politieke realiteit. Blijkbaar zit er met de huidige samenstelling van deze raad niet meer in. Als dan tijdens de behandeling en besluitvorming deze visie nog meer wordt uitgekleed komt er een moment waar op je niet anders kunt dan concluderen dat dit niet geloofwaardig meer is. Als er geen ei meer in het mandje zit, heeft het geen zin om te gaan besluiten over het te hanteren recept voor de “scrambled eggs”. De fractie van de ChristenUnie, en met ons een meerderheid van de raad, kon niet anders dan tegen deze visie stemmen. Een verrassend slot wellicht voor sommigen maar de goede observator kon het zien aankomen.

Uiteindelijk moet je ook vaststellen dat onze stad hier niets mee is opgeschoten. Het klimaat wacht niet op ons maar trekt zijn eigen plan, wij komen alleen maar meer op achterstand….

 

Word jij onze nieuwe burgermeester?

Wat dan weer bijzonder is en ervoor zorgt dat je toch nog met enige hoop de vakantie ingaat, is dat we ons als raad echt unaniem achter de profielschets voor onze nieuwe burgermeester hebben geschaard. Na veel voorbereidend werk hebben we deze profielschets aan de Commissaris van de Koning, de heer Heidema, afgelopen donderdag kunnen overhandigen. We gaan voor een efficiënte maar niet minder kwalitatieve procedure. Met z’n allen hebben we dat uitgesproken, mooi, zo kan het dus ook! Wat de ChristenUnie betreft zoek we niet naar het schaap met de ik-weet-niet-hoeveel poten, maar zoeken we het briljantje dat Enschede verdient, veelzijdig, veelkleurige, soms verblindend, soms nuancerend, maar altijd verrassend en waardevol.

 

 
 
 

Ondertussen zit ik sinds vandaag op de camping, te genieten van de ondergaande zon, met de alles relativerende zekerheid en de eindeloze hoop dat deze zelfde zon morgen en alle volgende dagen weer over ons op mag gaan. Gezegende vakantietijd allemaal.

Henri de Roode, Fractievoorzitter

Gemeenteraad stemt in met minder en schoner verkeer in de binnenstad

Enschede wil graag een stad zijn met een aangenaam leef- en luchtklimaat. Zeker in de binnenstad, waar we veel bezoekers ontvangen en efficiënte bevoorrading van winkels en horeca belangrijk is voor ondernemers. Voertuigen zorgen voor luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid in dit drukke gebied. Om een nog aantrekkelijker bestemming voor bezoekers te zijn hebben we de gemeenteraad voorgesteld om te kiezen voor minder én schoner verkeer in de binnenstad. Hiermee geeft Enschede een invulling aan het klimaatakkoord, waarin is vastgelegd dat de 40 grootste gemeentes hiermee aan de slag gaan. Ik ben blij dat de raad hiermee heeft ingestemd en dat we deze maatregelen in onze binnenstad nu stap voor stap gaan nemen:

1. We scherpen het toegangsbeleid van het stadserf aan. We kijken daarbij welke voertuigen daar echt moeten zijn en hoe we deze zo min mogelijk kunnen laten rijden tijdens winkeltijden. Daarmee geven we ruimte aan het winkelend publiek.
2. Vanaf 1 mei 2025 is alle bestel- en vrachtverkeer op het stadserf uitstootvrij. Dit betekent bijvoorbeeld dat bestel- en vrachtwagens zullen gaan rijden op elektriciteit en waterstof of meer gebruik maken van (bak)fietsen en hubs.
3. De raad heeft de ambitie uitgesproken vanaf 1 januari 2030 op het stadserf een Zero-emissiezone in te voeren voor alle verkeer, met aandacht voor maatwerk. Daarmee zijn wij de derde stad van Nederland die hier uitspraken over doet.

Jurgen van Houdt, Wethouder

Visie Landelijk Gebied vastgesteld, unieke impuls voor ons buitengebied

De gemeenteraad heeft op 6 juli overtuigend ingestemd met de Visie Landelijk Gebied. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de raad een toekomstvisie voor het grote buitengebied van Enschede heeft vastgesteld. De visie gaat over het beschermen van de unieke groene kwaliteiten én over activiteiten die het landelijk gebied levendig en krachtig houden. Ons fraaie buitengebied is een goed bereikbare ‘achtertuin’ voor alle inwoners van Enschede. Dat alleen al maakt een impuls voor het buitengebied meer dan de moeite waard. 

Enschede deed als grote stad het buitengebied er in het verleden soms een beetje bij. Met brede steun van de raad hebben we de knop weten om te zetten. Met deze visie maken we de overstap van passief volgen naar actief meedoen. We staan open voor initiatieven, zeker als die bijdragen aan de prachtige waarden van het landelijk gebied. We geven ruimte en verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, waar dat kan. We noemen dat het ‘ja, mits-beginsel’. Daarmee zorgen we voor deze unieke Schepping.

De visie laat niet alleen zien welke kant de gemeente met het landelijk gebied op wil. De komende jaren gaan we ook echt aan de slag. Dat doen we samen met inwoners en partners in het landelijk gebied. De visie noemt twintig opgaven om aan te werken. De gemeenteraad heeft daarvoor in de zomernota ook extra geld beschikbaar gesteld. Voorbeelden van de opgaven zijn het duurzaam beheer van berm- en slootkanten, het inzetten van eigen gemeentelijke grond voor verbreding van de landbouw, aanplant van bomen, een voedselbos, een nieuwe gids buitenkans etc. De gemeente investeert in samenwerking met de inwoners, bedrijven en eigenaren in het landelijk gebied. De gemeenteraad heeft met een viertal moties extra accenten gezet voor de stadsrand, waar de visie mogelijkheden ziet voor recreatie, sport, versterken economie, educatie etc. Andere accenten zijn de inzet voor houtwallen, voor de vitaliteit en economische kracht van het landelijk gebied en voor bijzondere woonvormen, zoals een seniorenhof en collectief wonen in bijvoorbeeld een vrijkomende boerderij.

Jurgen van Houdt, Wethouder

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts