Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief april 2020

Fractie in COVID-19 tijd

Als fractie sta je in deze periode voor de nodige uitdagingen. Hoe houd je onderling contact, hoe blijf je in contact met je achterban, wat leeft er in onze stad, hoe vul je je rol als raadsleden in? Alles gaat anders dan we gewend waren, maar dat zal jullie niet anders vergaan. De uitdagingen zijn niet minder dan in andere tijden, het is dus zoeken naar nieuwe middelen en wegen om de beperkingen te overwinnen.

Ons wekelijkse fractie overleg op woensdagochtend in het stadhuis is vervangen door een online meeting op de gebruikelijke ochtend. Dat vraagt gewenning, maar gaat vervolgens toch ook wel verrassend goed, al mis je het echte samenzijn natuurlijk ook. Jullie herkennen dat vast. Ons inloopspreekuur op de woensdagochtend is nu even niet mogelijk, maar we roepen jullie allemaal op om contact met ons op te nemen, via mail of telefonisch, als jullie iets met ons willen delen of bespreken.

Het raadswerk komt nu ook weer voorzichtig op gang, dat betreft nu vooral commissie vergaderingen en alles uiteraard op afstand via online overleg. Ook dat gaat in het algemeen goed. Eind mei staat de eerstvolgende echte raadsvergadering op de agenda. De onlangs vastgestelde noodwet maakt het ook hier mogelijk om dit in digitale/online vorm te doen. We gaan het meemaken!

Onderwerpen zijn er voldoende, we maken ons zorgen over onze stad en haar inwoners op zowel sociaal als economisch opzicht, voor nu maar zeker ook voor straks als we langzaam weer “open” gaan. Laat ons weten wat jullie zien en horen, waar je je zorgen om maakt etc.

Ondertussen, je zou het soms bijna vergeten, zitten we al midden in de lente, de natuur gaat volop uit de knop, het nieuwe leven, zo mooi maar ook zo’n contrast. Toch kunnen en mogen we hiervan genieten, als is het met beperkingen ... we leven ook in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart/ Pinksteren, de Heer is waarlijk opgestaan! We gaan niet gebukt onder een “hopeloos einde” maar leven vanuit een “eindeloze hoop”.

Hoe mooi en troostrijk is dat!

Namens de fractie, Henri de Roode

 

Zoveel als mogelijk doorgaan

In deze bijzondere tijden praten we je graag even bij over hoe we in deze 1,5 meter samenleving toch proberen invulling te geven aan ons raadswerk. De eerste vergaderingen hebben deze week online plaatsgevonden. Daarmee worden er ook weer voorbereidingen getroffen om besluiten te nemen. 

Maar hoe vul je nu je rol als raadslid verder in? Ik doe erg mijn best om op afstand veel mensen te spreken. Dat kan door met een bloemetje aan te bellen bij buren (sommigen zitten al weken alleen, anderen werken in de zorg etc.) en vooral naar hen te luisteren. Wat zien ze gebeuren, hoe houden ze het vol. Voor mijn werk heb ik ook contact met ruim 50 vrijwilligers door de hele stad. Daar zie ik eenzaamheid en verdriet, maar ook veel veerkracht en mensen die elkaar bellen of een lieve kaart sturen.

Afgelopen week ben ik in mijn stadsdeel west op stap geweest naar gezinnen om een tas vol knutsel ideeën en nieuwsbrieven voor ouders rond te brengen. Ook daar aan de deur had ik interessante gesprekken. Je wordt dan ook weer geconfronteerd met de uitdagingen in onze stad. Alleenstaande ouders met kleine kinderen die boodschappen moeten doen, mensen die de taal niet spreken en toch hun kinderen moeten helpen met huiswerk etc. Daarnaast proberen we elke week een aantal dominees en voorgangers in onze stad te bellen om te kijken hoe het in kerken in onze stad gaat. 

Vanuit die ervaringen en geluiden hebben we nu al drie keer vragen gesteld aan het college. De vragen zijn gericht op: hoe gaan we om met de crisis na de crisis. Is er genoeg hulpverlening als straks mensen weer naar buiten gaan, of zijn er lange wachtlijsten bijvoorbeeld bij pleegzorg. Tot nu toe zijn voor ons de antwoorden onbevredigend en blijven wij de vragen stellen op alle niveaus tot aan de burgemeester aan toe. 

We willen graag onze volksvertegenwoordigende rol blijven invullen. Daarvoor hebben we echter wel signalen nodig vanuit onze stad. Dat kost nu allemaal meer moeite dan anders. Daarom willen we u/jou ook vragen. Krijg je signalen uit je netwerk of maak je zelf dingen mee waar je niet uitkomt? Schroom niet om ons te mailen of te bellen. We kijken graag naar waar we je kunnen helpen, of zetten je vragen door naar de goede ambtenaar.

Hopelijk tot gauw in betere tijden.

Hadassa Meijer

 

Omzien naar elkaar

Afgelopen periode waren er geen debatten en was politiek niet aan de orde. Ondanks dat wij als ChristenUnie niet bezig waren met onze normale bezigheden, hebben we zeker niet stil gezeten. Afgelopen maand hebben wij veel gedaan wat wij enorm waardevol vonden en wat ook zeker input zal geven voor de komende periode in de raad.

⛪✝️ Als fractie bellen we met de kerken in Enschede om te vragen hoe het in de kerkgemeenten gaat. Op deze manier kunnen we helpen met moeilijkheden die ontstaan maar ook horen wat er speelt binnen de christelijke achterban.

🍞🍎 Vanuit de fractie hebben we al een paar keer geholpen bij de Voedselbank. We hebben schoon gemaakt of pakketjes klaar gemaakt. Op deze manier vullen we vrijwilligerswerk in dat normaal gedaan wordt door mensen in de risicogroepen.

❤️ Gerda coördineert vanuit haar kerk het werk van nietalleen.nl, dit is een netwerk dat opgezet is door enkele christelijke

organisaties, waaronder de ChristenUnie. Op deze manier helpen we direct bij dit initiatief in Enschede.

🙋🎁 Hadassa en Huib zijn beide bij veel mensen langs geweest met een cadeautje. Op afstand hadden we een kort gesprekje. Sommige mensen spraken voor het eerst in een langere periode mensen, dit zorgt voor bijzondere ontmoetingen. Ook zijn mensen totaal verrast door zo’n initiatief.

Op deze manier proberen we een klein verschil te maken voor sommige mensen. Mocht jij nog goede ideeën hebben. Of weet jij iemand die echt iets leuks verdient in deze tijd. Laat het ons vooral weten!

Groet van Huib de Jong

Houd vol

Afgelopen dinsdag hoorden we van premier Rutte dat we voorlopig nog moeten volhouden om het Coronavirus onder controle te krijgen. Volhouden kan echter behoorlijk zwaar zijn. Zo worden bijvoorbeeld dierbaren in de verpleeghuizen gemist en zijn het zware tijden voor veel zelfstandigen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Hierbij denken we uiteraard ook aan alle mensen die getroffen zijn door het virus en hun naasten. 

Gelukkig zien we dat dit ook een tijd is van verbinding en zien we in onze mooie stad talloze prachtige initiatieven. 

Ter bemoediging willen we deze tekst met u delen uit 1 Korintiërs 10: "U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan." (vers 13) 

Wat een zegen dat wij in tijden als deze mogen vertrouwen op onze God. Hij laat ons niet los.

U zult begrijpen dat er in deze tijd geen ledenvergadering kan plaatsvinden. Wij voelen ons wel met u verbonden en kijken ernaar uit om weer samen te kunnen zijn.

Namens het bestuur, Jolanda Verschoof

 

Bidt u mee?

In deze rare, uitdagende, soms moeilijke, eenzame tijden willen we graag steun zoeken bij God.

Hoe graag wij alles zelf ook willen oplossen, weten we dat we het van God alleen verwachten. Hij is het die ons draagt, Hij is het die ons de wapenuitrusting geeft die wij nodig hebben. Hij is het die ons heeft bevrijd en dat geeft ons de kracht en het vertrouwen om ons nu op Hem te richten en Hem te vragen om kracht, wijsheid, wonderen, liefde, vertrouwen en zoveel meer.

Tegelijk willen we God danken, ondanks dat het nu niet makkelijk is hebben we nog zoveel moois in ons leven.

We danken God dat we nooit alleen zijn! Een toepasselijke die ons helpt te bidden in moeilijke tijden staat in Romeinen 12:12: Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Wij willen u vragen om met ons mee te bidden voor de stad Enschede. Dat kan met de hele lijst, maar natuurlijk ook met een paar punten die u specifiek aanspreken.

We zijn vast nog gebedspunten of dankpunten vergeten. Schroom niet om die aan ons door te geven.

Dankpunten

 • Danken voor al die mensen die nu al hun liefde en energie in de zorg geven aan mensen die het nodig hebben.
 • Danken voor alle docenten die met veel passie nu kinderen digitaal lesgeven.
 • Danken voor een ieder die opstaat als leider in dit land en die ondanks de moeilijke omstandigheden elke dag zijn best doet om dit land/ stad/ wijk/ kerk te leiden.
 • Danken voor zoveel kennis die God heeft gegeven aan mensen om nu onder hoge druk de goede beslissingen te nemen.
 • Danken voor al die initiatieven die ontstaan uit liefde voor mensen onderling.
 • Danken voor alle rijkdom die velen van ons hebben.
 • Danken voor de overvloed aan eten die we hebben.
 • Danken voor de kerken die nu alles eraan doen om op een goede manier Gods woord en liefde te laten zien.
 • Danken voor het mooie weer, ondanks dat we thuis moeten blijven we wel kunnen genieten van Gods schepping.

Gebedspunten

 • Kwetsbare groepen in de samenleving die geraakt worden door de corona maatregelen:
 • Daklozen: Op straat is er veel minder mogelijkheid tot social distancing, daklozen zijn daarom extra kwetsbaar. Daarbij staan ze nog verder van de maatschappij af dan ze normaal al staan.
 • Prostituees: Veel prostituees zien hun inkomsten wegvallen. Vaak zitten ze al in een kwetsbare situatie die zomaar kan escaleren. Er zijn ook prostituees die deze crisis aangrijpen om wat aan hun situatie te veranderen. Organisaties als Terwille, waar we met de CU-fractie recent nog op werkbezoek zijn geweest, zien het aantal aanvragen om uit de prostitutie te stappen groeien. Bid dat aan deze mensen ook de juiste hulp geboden kan worden.
 • Gezinnen waarin het niet goed loopt, waar kinderen niet veilig zijn en waar de kinderen niets liever zouden willen dan terug te gaan naar school. Deze kinderen kunnen een achterstand oplopen maar het kan ook erger: dat ze weken vastzitten in een onveilige situatie. We willen bidden voor veiligheid en liefde voor deze kinderen.
 • Ouderen: Ten eerste is het coronavirus voor hun gezondheid een grotere bedreiging dan voor jongeren. Daarnaast zitten ze in deze tijd vaak alleen en hebben weinig aanspraak. Ze zijn minder goed met techniek.
 • Ondernemers: Velen zien hun bedrijf instorten en maken zich grote zorgen voor de toekomst en hun inkomen.
 • Vluchtelingen: Deze groep valt overal ter wereld tussen wal en schip. Van Lesbos komen normaal al schrijnende beelden, maar op dit moment neemt het drama daar alleen maar ergere vormen aan. Daarnaast zitten vluchtelingen in Nederland nu langer in onzekerheid omdat asielprocedures vertraagd worden
 • Mensen in de geestelijke gezondheidszorg: Veel zorg kan nu niet doorgaan en dit kan leiden tot het verergeren van bestaande problematiek
 • Wijsheid voor het kabinet en de tweede kamer en, specifiek, het college en de raad van Enschede om beslissingen te nemen die in deze tijd nog meer verstrekkende gevolgen hebben dan ze normaal al hebben.
 • Voor iedereen die deze periode als moeilijk ervaart. Er is eenzaamheid of juist teveel bij elkaar op de lip zitten, wat weer spanning geeft. We willen elkaar graag ontmoeten in bijvoorbeeld kerkdiensten of gewoon als vrienden bij elkaar op de bank.
 • Mensen die van dichtbij te maken hebben met corona omdat ze zelf ziek zijn. Maar ook als ze zieke familie niet kunnen bezoeken. Dit wordt nog erger als mensen geen afscheid van elkaar kunnen nemen bij overlijden.
 • Het vinden van oplossingen om een einde te maken aan het corona virus. Wijsheid voor wetenschappers en bedrijven die werken aan vaccins, medicijnen of andere behandelmethodes.
 • Dat mensen die problemen ervaren hier de juiste weg naar hulp kunnen vinden. Er zijn veel initiatieven om mensen in deze moeilijke tijd te helpen, maar het vragen van hulp kan een behoorlijk hoge drempel zijn.
 • Als laatste willen we bidden voor liefde. Liefde om naar elkaar om te zien, liefde om de eenzaamheid, de zorg, de moeite bij elkaar te zien. We willen bidden dat we die liefde om mogen zetten in daden en zo Gods liefde in de stad en in de wereld mogen verspreiden.

Deze bijdrage is verzorgd door Marnix Hobbelink en Frieda van Limbeek

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts