Nieuwsbrief 28 september 2022 ChristenUnie Enschede

Enschede
Nieuwsbrief 28 september 2022

Van de Fractievoorzitter ...

De zomer is voorbij, we zijn allemaal weer hard aan het werk. De fractie is dit seizoen begonnen met een heisessie waarin we met elkaar de thema’s van komend jaar hebben doorgesproken. Een goede start van het nieuwe seizoen.

Ook wij zien dat er veel onrust en onzekerheid is in de samenleving. De vragen rondom energiearmoede spelen minstens zo hard in Enschede als in de rest van Nederland. Afgelopen maandag hebben we een uitgebreid debat gehad in de commissie over het instellen van een Noodfonds, daarbij was het uitgangspunt dat het aanvullend moet zijn op landelijk beleid. De dag erna werd het landelijk beleid pas bekend en ook dat vraagt nog om verdere uitwerking. We zijn echter blij met de intentie om voor schrijnende gevallen in onze stad een stapje extra te kunnen doen en te voorkomen dat mensen op straat of in de kou zitten.

Van deze kou naar de kou in Ter Apel  is een klein stapje. Enschede is gevraagd een noodopvang voor asielzoekers in te richten, dit is met spoed gedaan en voor 2 weken beschikbaar. De ChristenUnie heeft hier haar volle steun uitgesproken voor de burgemeester en daarbij aangedrongen op een structurele oplossing van het rijk. Naast de 200 vluchtelingen in de Diekmanhal vangen we nog 60 vluchtelingen op op de luchthaven en 200 Oekraïners in de Noordmolen. Daarnaast komt Teesinkweide in Boekelo op korte termijn beschikbaar voor Oekraïners  en is de verwachting dat deze plek ook snel gevuld zal zijn. Een hele organisatie voor onze organisatie, maar één die wel lijkt te lukken. De komende 2 weken kunnen ze nog hulp gebruiken in de Diekmanhal, je kunt je daar gewoon melden om te helpen bij de maaltijden.

Mocht u de fractie iets mee willen geven of vragen hebben over wat er allemaal gebeurt in en om het stadhuis? Schroom niet om ons te mailen of te bellen.

Hadassa Meijer, fractievoorzitter

 

Enschede breidt de winternachtopvang voor dak- en thuislozen uit

In onze centrumgemeente moet niemand op straat hoeven slapen. Vanaf 1 oktober tot 1 mei kunnen dak- en thuislozen nu dan ook ‘s avonds en ’s nachts terecht bij onze opvanglocatie aan de Oldenzaalsestraat. In deze winternachtopvang zijn plaatsen beschikbaar voor mensen die om diverse redenen geen gebruik maken van de maatschappelijke opvang en op straat slapen.

Ik ben blij met dit besluit van ons college. Met de extra, permanente nachtopvang willen we voorkomen dat mensen in het najaar en de winter buiten moeten slapen, ongeacht de temperatuur. We kunnen ze nu een droge, veilige en warme plek bieden waar ze overnachten, zolang ze geen woonruimte hebben.

Hiermee realiseren we de in het coalitie akkoord geplande uitbreiding van de opvang. Tijdens de verschillende coronalockdowns was de winternachtopvang ook alle nachten open. Dat gaf duidelijkheid aan de gebruikers. De kwaliteit van onze winternachtopvang is gebaat bij vaste tijden en een vast team. Enschede heeft een centrumgemeente functie en hoort een goede opvang te hebben. Met dank aan onze partners in de opvang kunnen we die nu samen bieden.

Jurgen van Houdt

Oproep!

Ben jij of ken jij iemand die af en toe wil helpen met de social media van de ChristenUnie Enschede? Denk aan Instagram, Facebook, LinkedIn en de website. Ook als je hierover wat meer wilt weten, meld je dan even bij Gerda Vink.

Alvast bedankt!

Save the date: ALV mét pubquiz

Op donderdagavond 27 oktober (aanvang 20 uur) zal er weer een ledenvergadering plaatsvinden. Graag willen we jullie hier nu vast voor uitnodigen. Naast het formele gedeelte lijkt het ons ook erg leuk om elkaar op een informele manier te ontmoeten. Daarom is er tweede helft van de avond een pubquiz. Je bent van harte welkom om hier aan deel te nemen. Misschien is het al wel leuk om een team te vormen!

Aanmelden kan bij onze secretaris Egbert Kloppenburg.

Update vanuit het bestuur

Ook als bestuur zijn we weer bezig met de plannen voor komend jaar. We kijken terug op een mooie heidag samen met de fractie en zijn daarnaast bezig met het uitwerken van onze jaarplanning. Ook zijn we aan het kijken hoe we ons als bestuur verder kunnen positioneren. Een eerste stap is om het bestuur wat uit te breiden. Afgelopen vergadering hebben er twee leden meegekeken met de bestuursvergadering en één van deze leden heeft al aangegeven dat ze graag wil deelnemen aan het bestuur. Hierover meer op de ledenvergadering. 

Het lijkt ons leuk om het contact met jullie (leden) te versterken. Dit willen we bereiken door het organiseren van gezellige activiteiten (zoals de pub quiz bij de ledenvergadering) en werkbezoeken. Lijkt het je leuk om hierover mee te denken, meld je dan aan bij onze secretaris.

Groeten, Jolanda Verschoof, voorzitter bestuur

 

Miljoeneninvestering in peutergroepen

We investeren in 2023 bijna 5,5 miljoen euro in peutergroepen. Met deze bijdrage kunnen we bijna 1200 kinderen in de leeftijd van twee en drie jaar gebruik laten maken van voorschoolse educatie. In de voorschoolse peutergroepen leren kinderen samen spelen en delen. Ze leren nieuwe woorden, liedjes zingen en spelletjes spelen. Enschede heeft meer dan veertig peutergroepen, verspreid over onze buurten.

Dit is een belangrijke investering in de kansen van onze kinderen. Alle kinderen van twee en drie jaar mogen naar de peutergroep. De peutergroep is extra belangrijk voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun (taal)ontwikkeling. Zo kunnen ze een betere start maken in het basisonderwijs. Daar hebben ze de rest van hun leven plezier van, want de eerste duizend dagen van kinderen zijn bepalend voor hun toekomst.

Jurgen van Houdt

Deze tekst uit Filippenzen 4 vers 6 en 7 mogen we in gedachten houden wanneer we gaan bidden voor alle problemen die spelen in de samenleving en in ons eigen leven. Er lijken zoveel problemen dat het soms moeilijk is niet bezorgd te zijn. Toch lezen we hier dat we alles aan God mogen vragen en Hem danken voor wat Hij geeft. Dan kunnen we Gods vrede ervaren ook in moeilijke tijden. 

Een van de moeilijke thema's die spelen zijn de hoge energieprijzen die het leven van veel mensen raken. Bid om politieke wijsheid voor oplossingen die voorkomen dat mensen steeds meer in de problemen komen. Dank ook voor mensen in de samenleving die in actie komen om hun medemensen in acute nood te helpen. 

Daarnaast horen we op dit moment dat er onder jongeren de negatieve effecten van corona steeds meer zichtbaar worden. Bid en dank voor onze jeugd, het is een ingewikkelde tijd, maar ze zijn ook de toekomst van onze samenleving.

Binnen onze samenleving leven veel spanningen en staan mensen soms recht tegenover elkaar. Bid voor vrede en dat we elkaar blijven zien als mensen. Dank God voor de mensen om je heen, ook als ze wellicht niet je beste vrienden zijn. We zijn als mensen aan elkaar gegeven om elkaar te zien en te helpen.