Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief maart 2021 Pasen

Van de voorzitter

We hebben het weer gehad... de 2e Kamerverkiezingen zijn weer achter de rug.

Hoewel het erop leek dat we slechts 4 zetels zouden bemachtigen is de uitkomst gewoon weer 5. Je zou zomaar weer willen overgaan tot de orde van de dag. Als we naar de Enschedese stemmen kijken dan zien we dat er ruim 400 mensen minder op de CU hebben gestemd dan 4 jaar geleden.

400 stemmen minder, dat geeft te denken. Waar zijn die naartoe gegaan? Is D66 echt een alternatief voor de ChristenUnie geworden? En Forum?

Vele wegen leiden naar Rome zegt men wel eens, dus een onverkort Christelijke partij is misschien minder vanzelfsprekend…?

Kortom: we gaan ons erin verdiepen, want duiding is belangrijk.

Juist ook met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Aan de andere kant: wat geweldig dat zoveel mensen, ook in Enschede, op de ChristenUnie hebben gestemd! Een duidelijk Christelijk geluid doet ertoe en heeft wel degelijk meerwaarde. Met het unieke ChristenUnie-geluid hebben we een boodschap van hoop. Noem het gerust de hoop van Pasen.

Die hoop gaat verder dan 100% vaccinatie tegen Covid of de 100% vrijheid van D66. Deze hoop blijft waarde houden voor altijd!

Vele wegen leiden naar Rome dat is waar,

echter naar Jeruzalem leidt maar 1 weg, die gaat over Golgotha!

Ik wens u namens het bestuur fijne Paasdagen toe.

Arjan Hof

Voorzitter bestuur ChristenUnie Enschede

 

Rollercoaster

We zitten in de “stille week” voor Pasen, maar als je eerlijk om je heen kijkt, of je agenda inziet, zul je dat lang niet altijd zo ervaren. Het leven gaat gewoon door met werk, gezin, sociale contacten, ontspanning, etcetera en - zoals in mijn geval - politiek. Hopelijk vind jij dagelijks een moment om even stil te staan en te bezinnen in deze stille week voor Pasen.

Het is goed om zo nu en dan even uit de Rollercoaster van ons leven stappen en te bezinnen, te relativeren. Wat telt echt?

De Rollercoaster van de landelijke verkiezingen liggen achter ons en op deze plaats wil ik ons raadslid Hadassa Meijer graag feliciteren met het mooie resultaat! Niet genoeg stemmen voor een zetel in het parlement maar zeker voor haar plaats op de landelijke lijst heeft ze een mooi aantal voorkeurstemmen gekregen. Top, Hadassa👍.

Het volgende ritje van de Haagse politieke Rollercoaster is alweer opgang gekomen met op dit moment vooral nog diepe dalen. De verwikkelingen rond de verkenners van een mogelijke coalitie beheersen het nieuws. Heel vervelend als dit alles iemand persoonlijk betreft zoals nu met Pieter Omtzigt! Ik wil hem en zijn vrouw, onze collega in de Enschedese raad, Ayfer Koç heel veel sterkte wensen in deze periode!

De raadsvergadering van afgelopen maandag was ook weer eens zo’n Rollercoaster ritje. Je bereidt je voor, de spanning loopt op, tijdens de vergadering zelf zijn er hoge toppen en diepe dalen en dan plots is het voorbij en kun je weer uitstappen.

Ik beperk me maar even tot de hoge toppen. Mooi dat we een nieuwe Fietsvisie unaniem hebben kunnen vaststellen. Compliment aan onze wethouder Jurgen van Houdt en niet in de laatste plaats alle betrokken ambtenaren. Ook mooi dat we unaniem onze mening over de voorgestelde organisatorische wijzigingen voor de Regio Twente hebben kunnen vaststellen, echt goed dat we daar als alle partijen samen een positief, maar op onderdelen ook kritisch, geluid kunnen laten horen.

Rond het Paasweekend komt de Rollercoaster dan even tot stilstand hoop ik, maar over Rollercoaster gesproken schiet mij nog iets anders door het hoofd. Wat te denken van de Rollercoaster waar onze Heiland en zijn discipelen zich in hebben bevonden in de week rond het Pesach feest zo’n tweeduizend jaar geleden. Van “Hosanna voor de Zoon van David”, via het “kruisig Hem” naar “De Heer is waarlijk opgestaan!”.

We mogen weten dat in de Rollercoaster van ons leven het laatste woord aan onze Heer en Heiland is. Gelukkig maar. Gezegende Paasdagen!

Henri de Roode

Fractievoorzitter ChristenUnie Enschede

 

Gezocht: (KANDIDAAT) RAADSLEDEN ChristenUnie Enschede

Wil jij meehelpen het verhaal van de ChristenUnie in Enschede krachtiger te maken? 

Op 16 maart 2022 worden de nieuwe raadsleden voor de gemeenteraad van Enschede gekozen.  Kunnen mensen wellicht op jou stemmen? Meld je dan aan bij de selectiecommissie. 

Als gemeenteraadslid functioneer je in een complexe omgeving, waarbij je het hoofd koel houdt en  de belangen van inwoners voorop stelt.

Als gemeenteraadslid:

 • Ben je vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Enschede
 • Stell je kaders voor het college van Burgemeester en Wethouders 
 • Controleer je of gebeurt wat er is afgesproken 

Ben of ken jij iemand die een aantal van onderstaande eigenschappen bezit? Solliciteer zelf of  moedig degene die je kent aan om te solliciteren naar een plek op de kieslijst. 

Een kandidaat raadslid van de ChristenUnie in Enschede:

 • woont in de gemeente Enschede 
 • heeft kennis van (een deel van) de gemeente en kennis van Enschedese onderwerpen / dossiers
 • kan goed mondeling en schriftelijk communiceren 
 • staat bekend als betrouwbaar en integer persoon 
 • is gericht op verbinden en samenwerken 
 • kent en is bekend bij mensen uit verschillende organisaties en geledingen van de maatschappij
 • leeft vanuit christelijke waarden en is betrokken bij een christelijke gemeenschap
 • is bereid lid te worden van de ChristenUnie 

Ben of ken jij iemand? Stuur je motivatie en CV voor 10 mei naar de selectiecommissie via selectiecommissie@enschede.christenunie.nl.

Vragen kun je ook via dit e-mailadres stellen of telefonisch aan Pieter Cnossen (06-51820081). Ken je een ander lid van de commissie dan kun je je vragen uiteraard ook aan diegene stellen. 

Selectiecommissie

Pieter Cnossen, Huib de Jong, Jan Lassche en Jolanda Verschoof

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts