Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief juni 2021

Hadassa

Wellicht is het bij velen van jullie bekend: sinds ruim een maand kampt Hadassa met de naweeën van Corona. Evenals een groot deel van haar gezin raakte zij besmet met het virus. Inmiddels is directe Corona gelukkig voorbij maar haar “energieniveau” is nog niet op het oude niveau. Dat is heel vervelend voor Hadassa, want ze wil graag weer volop aan de slag, maar op dit moment lukt dat echt nog niet. Voor haarzelf is het belangrijk om de rust te nemen die nog nodig is. Dus de rem erop, hoe moeilijk dat ook is. Wij wensen haar ook via deze nieuwsbrief alle goeds toe zodat ze zo snel als mogelijk en verantwoord weer aan de slag kan. God’s zegen toegewenst, Hadassa!

De rest van de fractie zet ondertussen wel een stapje extra en waar nodig maken we ook even “slimme” keuzes.

Burgemeester

Als we dan toch over personen hebben die ons aan het hart gaan…. Enkele weken geleden werden we allemaal verrast met de mededeling van onze burgemeester Onno van Veldhuizen dat hij niet voor een tweede termijn van zes jaar gaat in Enschede. Voor velen een donderslag bij heldere hemel, zeker ook voor mij. We stonden allemaal in de startblokken voor de herbenoeming voor deze tweede periode, maar onze burgemeester heeft voor zichzelf een andere keuze gemaakt. Zoals ik hem ken en waardeer, is dat voor hem een lastige keuze en worsteling geweest. Ik ken hem als een integer, betrokken mens met een groot besef van verantwoordelijkheid. En hoewel ik het heel jammer vind kan ik ook respect opbrengen voor dit besluit. Begin oktober zal hij definitief zijn ambt neerleggen. Ik zal hem zeker missen, als warm mens en als betrokken bestuurder!

Raadswerk

Naast het “normale” raadswerk betekend bovenstaande bericht met betrekking tot onze burgemeester, dat er ook veel extra werk op de raad afkomt. Raadsbreed hebben we de intentie uitgesproken te gaan voor een benoeming van een nieuwe burgemeester zo snel als mogelijk na het definitieve afscheid van Onno. Dat proces brengt de komende maanden veel werk met zich mee. We zijn dus druk, maar dit is ook wel weer leuk en uitdagend. We houden jullie op de hoogte en zullen ook niet schromen om jullie advies en steun te vragen waar mogelijk en wenselijk. Aarzel ondertussen niet om ook ongevraagd met advies en goede ideeën te komen.

In de afgelopen raadsvergadering hebben we het Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar vastgesteld. In het bijzonder hebben we hierbij bepaald op welke onderwerpen de komende vier jaar de focus moet liggen. Dat betreft dan met name: verwarde/kwetsbare personen, woonoverlast, huiselijk geweld, jeugdoverlast/criminaliteit, drugscriminaliteit, een weerbare overheid en maatschappij, zorgfraude, cybercrime en maatschappelijke onrust/spanningen. Samen met de fractie van Enschede Anders hebben we voorgesteld om aan deze lijst nog twee focusgebieden toe te voegen, namelijk mensenhandel en loverboys. Twee onderwerpen die ons aan het hart gaan en waar we nog steeds veel problematiek ervaren. Hiervoor is unaniem steun van de rest van de Raad, dat is mooi! Daarnaast zijn er belangrijke moties aangenomen met betrekking tot het tegengaan van seksuele intimidatie en beperking van het aantal growshops in onze stad.

Nu op naar de Energievisie, Zomernota….. we zijn nog wel even “van de straat” 😊

Henri de Roode

 

Van de bestuursvoorzitter

Langzaamaan worden er steeds meer mensen voorzien van een vaccin.

De wereld gaat steeds meer van het slot af en de verwachtingen zijn hoog gespannen over het ‘wanneer’. Wanneer mogen we weer, wanneer kunnen we weer…?

Ik zag de eerste vlieg-advertenties alweer voorbij komen met vluchten naar bestemmingen die met de auto of trein reizend, korter duren dan met het vliegtuig…

Wij van de ChristenUnie zijn geen klimaatdrammers maar een beetje doordrammen op z’n tijd, daar is niks mis mee. De aarde kreunt onder menselijke driften en een wereldwijde pandemie verandert daar klaarblijkelijk niets aan. Wat nou als we vliegreizen gaan verbieden voor afstanden tot bijvoorbeeld 1500 km? Zou dat echt onoverkomelijk zijn?

Ter illustratie: in 2019 vertrokken er vanaf Schiphol, per dag 68 vluchten naar Londen…

Zonnepanelen en windmolens zullen onderdeel gaan uitmaken van onze toekomst. Nieuwe vormen van energieopwekking zoals waterstof of Thorium zullen minstens 20 jaar op zich laten wachten. 20 jaar dat is een hele generatie. En juist voor die volgende generatie zullen we radicale keuzes moeten maken. En het mooie aan die lelijke zonnepanelen en windmolens…? Ze zijn weer makkelijk afbreekbaar!

De komende periode zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen.

Als bestuur zijn we al vol in de weer met een goed en kloppend programma. Waar moet het om gaan voor, tijdens en na de verkiezingen? Duurzaamheid en verduurzaming is daar zeker een onderdeel van, of we het nu leuk vinden of niet! Wat een machtige schepping hebben we door te geven met elkaar. Wat een verantwoordelijkheid rust er op onze schouders. 

Hij, die onze nieren gevormd heeft, maakte ook de aarde en de zee en alles wat daarop en daarin leeft. In de Schepping weerklinkt een loflied voor Hem die er altijd bij is!

Arjan Hof

Bestuursvoorzitter CU Enschede

Cursus Geloof en Politiek, er is nog plaats! Start najaar 2021

We zijn als ChristenUnie continu bezig met het zoeken van mensen met interesse in de politiek. Meer dan dat heb je niet nodig. Wij maken je graag wegwijs en kijken daarna samen waar jij je talenten het beste in kunt zetten binnen de ChristenUnie.

Er zijn inmiddels al diverse personen die zich gemeld hebben voor een nieuwe ronde van de cursus Geloof en Politiek. We hopen die na de zomer weer te starten. In vier avonden bespreken we hoe de politiek werkt, hoe de ChristenUnie is opgebouwd en hoe we met elkaar tot een standpuntbepaling komen.

We beginnen en eindigen met en persoonlijk gesprek over je verwachtingen en interessegebieden.

Er is nog plaats om in te stromen. We maken graag kennis met jou.

Hadassa Meijer, raadslid / h.meijer@enschede.nl

Gebed

De gebedspunten van deze nieuwsbrief staan in het teken van verandering, zowel voor mensen persoonlijk als in de politiek. Soms begrijpen we niet alles, maar God heeft met alles een plan. In dat vertrouwen kunnen wij onze dankbaarheid en zorgen bij hem neerleggen.

Bidt u met ons mee?

  • We zijn dankbaar dat ons raadslid Hadassa Meijer van Corona is hersteld, maar ze heeft helaas nog te weinig energie. We vragen u te bidden voor volledig herstel zodat ze zich ook weer vol overgave politiek kan inzetten.  
  • Onze burgemeester Onno van Veldhuizen: we zijn dankbaar wat hij voor Enschede heeft betekend en bidden dat hij gezegend mag worden in de weg die hij nu inslaat. Voor de gemeente Enschede betekent dit dat er een vacature ontstaat. We willen u vragen te bidden dat er een geschikte kandidaat gevonden wordt om Enschede als burgemeester te leiden.
  • Het gaat de goede kant op met Corona, er ontstaat ruimte voor versoepeling, daar mogen we dankbaar voor zijn. Dit betekent ook dat we moeten kijken hoe we verder gaan als samenleving. Binnenkort wordt de zomernota van Enschede besproken. We vragen u te bidden om wijsheid voor het stellen van de juiste financiële prioriteiten zodat er gewerkt kan worden aan herstel.
  • Als laatste wordt er door de selectiecommissie op dit moment hard gezocht naar en gesprekken gevoerd met mensen die een plek willen innemen op de lijst van de CU voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Bidt dat God ze hierin wijsheid en leiding wil geven.

Frieda van Limbeek

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts