Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief 20 juli 2022

Beste leden van de CU Enschede,

Op de ledenvergadering van 8 juni jl. heeft Arjan Hof bekend gemaakt dat hij per direct stopt als voorzitter van het bestuur. Arjan mag aan de slag als wethouder in de gemeente Twenterand. Op de ledenvergadering is goedgekeurd dat ik het voorzitterschap van Arjan zal overnemen.

Vol vertrouwen wil ik deze taak op me nemen en ik heb er vooral ook veel zin in. Als campagnevoorzitter werd ik al enthousiast van de beweging die we als team vormen. Mijn verlangen is om het enthousiasme vast te houden en met elkaar verder te bouwen aan de ChristenUnie in Enschede.

Lijkt het jou ook leuk om je in te zetten voor onze partij? Laat het dan weten door een mailtje te sturen aan onze secretaris Egbert Kloppenburg:e-mail

Jolanda Verschoof

Grootste rijksbijdrage voor infrastructuur sinds wederopbouw Roombeek

We hebben als gemeente Enschede een rijksbijdrage van 20,9 miljoen euro gekregen om de infrastructuur in Centrumkwadraat en Cromhoff verder vorm te geven! Het gaat hierbij om een bijdrage van het Rijk aan infrastructuur om daarmee de woningbouw te versnellen. Daarvan is 17 miljoen euro voor het verder ontwikkelen van het Centrumkwadraat. Dit gaat om een bedrag van 12 miljoen euro voor het ontwikkelen van een nieuwe ondergrondse parkeergarage. Daarnaast ontvangen we 2 miljoen euro voor het ontwikkelen van een nieuw busstation en 3 miljoen euro voor de aanleg van de noodzakelijke bruggen van de fietssnelweg F35 tussen station Enschede en Kennispark die daarmee doorgang kunnen vinden. Het Rijk is verder bereid om 3,9 miljoen euro vrij te maken voor de ontwikkeling van Cromhoff in Enschede West. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de Industriestraat en het aanleggen van een nieuwe ruim opgezette, comfortabele fietsinfrastructuur in het gebied.

Het is en blijft belangrijk dat Enschede zo goed mogelijk bereikbaar is via spoor, weg, fietspad en water. Daarom lobbyden collega Jeroen Diepemaat en ondergetekende jaren samen om de bereikbaarheid verder te vergroten en geld beschikbaar te krijgen. Mobiliteit en bereikbaarheid spelen immers een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze stad. Enerzijds omdat er knelpunten worden ervaren en de mobiliteitsbehoefte blijft groeien, anderzijds omdat mobiliteit een grote invloed heeft op de openbare ruimte en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid daarvan. Dankzij deze grote bijdrage, die we aan het eind van onze samenwerking in het fysieke domein als kroon daarop samen binnen wisten te halen, kunnen we als nieuw college en de woningbouwopgave rondom het station intensiveren en tegelijk de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Enschede verder verbeteren.

Jurgen van Houdt

 

 

Raad stelt unaniem de herziene Gids Buitenkans vast

In de laatste raadsvergadering voor het reces heeft de gemeenteraad, met een goed optreden van de kersverse nieuwe portefeuillehouder Landelijk gebied collega Niels van den Berg, ingestemd met de herziene Gids Buitenkans. De nieuwe Gids maakt onze ambities uit de Visie landelijk gebied concreet met regels voor plannen in het landelijk gebied.

De Visie landelijk gebied (vastgesteld in juli 2021) beschrijft onze ambities met drie keer een ‘B’: Bescherming van landschap en natuur; Benutten met gevarieerd gebruik voor landbouw, wonen en recreatie; Buren, zodat stad en land samen sterker staan. Met die Visie landelijk gebied zijn we bestuurlijk en ambtelijk volop aan de slag gegaan voor een levendig én aantrekkelijk landelijk gebied als de longen van het stedelijk gebied.

De nu herziene Gids Buitenkans helpt bij het maken van een goed plan voor bijvoorbeeld bouwen of wonen dat past in dat nieuwe beleid. Onze gemeente wil graag meewerken aan die plannen. We houden daarbij altijd in de gaten of natuur, landschap en cultuurhistorie mooi blijven of weer mooi worden.

Jurgen van Houdt

Feestelijke opening nieuwe schoolgebouw Innova

Op 14 juli was de feestelijke opening van het nieuwe schoolgebouw van Innova. De vernieuwbouw van het bestaande vastgoed van Service Centrum Oost maakt deel uit van het integraal huisvestingsplan voor de komende dertig jaar van de gemeente Enschede en de schoolbesturen. Het nieuwe schoolgebouw van Het Stedelijk is het eerste afgeronde project in de grote inhaalslag om alle schoolgebouwen duurzamer en flexibel te maken.  

Het gebouw is volledig ingericht om aan te sluiten op het onderwijsconcept: gepersonaliseerd leren. In het gebouw zijn meerdere functionele leerpleinen gebouwd waar verschillende werkvormen mogelijk zijn.

Leerlingen kunnen hier zelfstandig werken, samenwerken en presenteren. Daarnaast zijn er transparante lesruimten waar vakdocenten instructielessen gaan geven.

De oplevering is een mooi voorbeeld van het circulair hergebruik van een bestaand gebouw. Het is een fijn schoolgebouw geworden dat aansluit bij het onderwijsconcept, waar leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers zich prettig voelen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor goed, toekomstbestendig onderwijs. Goed onderwijs verdient een passend gebouw.

Jurgen van Houdt

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts